Persondatapolitik

Vi passer på dine data, når du samarbejder med os.
Vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig, og det betyder at vi passer godt på de data, som du har udvekslet med os. Vi kan have fået dine data på mange måder, det kan være ved deltagelse i arrangementer, gennemførelse af kontrakt, udveksling af visitkort og tilmelding til nyhedsbrev.

Vi indsamler oplysninger for at kunne opretholde et fortsat godt samarbejde. De data, vi gemmer, er dit navn, din e-mailadresse, virksomhedsinformation, stilling/funktion og telefonnummer. Vi vil ikke dele dine data med andre, og dine data bliver gemt på en sikker måde. Vi vil også gerne sende dig interessant og relevant indhold via e-mail i fremtiden.

Adgang
Dine personlige data gemmes i et CRM-system og/eller ERP-system, som er sikret mod tab af data og uautoriseret adgang. Vi vil heller ikke videresende, sælge eller på anden måde udveksle eller dele dine data med andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner.

Kun personer hos Krüger A/S og søsterselskaber, der skal behandle og bruge dine personlige oplysninger til ovennævnte formål, har adgang til dine data. Vi opbevarer dine personlige oplysninger indtil dataene ikke længere er nødvendige eller bliver anset for at være uaktuelle.

Rettigheder
Efter lovgivningen i persondataforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder i henhold til forordningens artikler 15 – 21. Det handler blandet andet om din ret til at få slettet dine data, og du kan til hver en tid kontakte os, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Skriv til din sædvanlige Krüger kontakt eller gdpr@kruger.dk.

Del