Store perspektiver for bæredygtig fiskeopdræt på land

Landbaserede fiskeanlæg er i rivende fremgang. Det skyldes, at de er nemmere at styre, de er blevet væsentlige billigere end tidligere, og så giver de øget miljøsikkerhed i forhold til fiskeopdræt i havet. Havbaserede fiskeanlæg oplever stigende modstand på grund af den miljømæssige påvirkning. 

Krügers RAS2020 fiskeanlæg er bæredygtige og gør det muligt at producere fisk stort set uden udledning og med meget lille tilførsel af frisk vand. På RAS 2020 fiskeanlæg bliver vandet holdt i et lukket system.

- Det cirkulære design, hvor vand cirkulerer hele vejen rundt på fiskeanlægget, gør det muligt at producere næsten hvad som helst hvor som helst. Anlægget fylder meget lidt og man styrer alle parametre i et lukket system, siger Michael Bech, der er projektudvikler hos Krüger.

Recirkuleringen af vand er sammen med anlæggets flytbare vægge et unikt design. Tankene er adskilt af net, som vandet kan løbe igennem. På den måde skaber man den optimale vandhastighed i forhold til fiskestørrelse i de to tankkredse og det sikrer, at man undgår sedimentation af uønsket materiale.

Swiss Alpine Fish fiskeanlæg i Schweiz et godt eksempel, for her er miljøkravene blandt verdens skrappeste. For at producere certificerede bæredygtige laks fra laksefarmen er firmaet nødt til at have fuldt styr på vandforbruget. Derfor har man investeret i et RAS2020 anlæg fra Krüger, der sørger for, at hele 99,7 % af vandet renses og recirkuleres i et landbaseret system. Dermed er der nærmest ingen udledning i det lokale vandmiljø.

- Samtidig gør kompaktheden i RAS2020 designet, at der kan produceres den samme mængde fisk på den halve plads af, hvad et konventionelt anlæg fylder, siger Michael Bech.

Case: Sashimi Royal, Danmark

I fiskeribyen Hanstholm bygges et RAS2020 anlæg i fuld størrelse. Der skal opdrættes 1200 tons gulhalet kingfish årligt på anlægget. Det er det hidtil største landbaserede anlæg for kingfish i verden. Betonarbejdet afsluttes i 2016, så installation kan køre fra januar 2017.

Case: Swiss Alpine Fish , Schweiz

Swiss Alpine Fish har etableret RAS2020 fiskeanlæg til lakseopdræt. Forventes i drift slut 2016.

Fiskeanlægget kan producere 600 tons fisk årligt og optager kun 2.200 m2 areal inkl. karantæne- og spildevandsanlæg , da det er meget kompakt bygget. Viser at det er muligt at drive et lakseanlæg i smukt naturområde midt i Alperne trods meget skrappe miljøkrav.

Case: Aqquua, Thailand

Firmaet Aqquua Thailand bygger på testbasis et produktionsanlæg, der har en kapacitet på 1/10 af et RAS2020 anlæg. Den amerikanske ejer vil teste opdræt af forskellige grouper/Coral Bass arter. Anlægget har en kapacitet på 120 tons og vil fremover fungere som karantæneanlæg.

Del