Lægemidler ud af spildevandet

I projektet blev renseteknologier til fjernelse af læge­middelrester og sygdomsfremkaldende ­mikroorganismer i spildevand testet og vurderet.

Kommunehospitalet Aarhus

Nogle af de lægemidler, der er mest toksiske for miljøet bruges i specifikke behandlinger på hospitalet. MBBR processen er med succes testet på spildevandet fra onkologisk afdeling.

Skejby Sygehus

I et pilotprojekt på Skejby Sygehus er det samlede spildevand blevet renset med fokus på medicinrester og kontrastmidler, der benyttes ved røntgenundersøgelser.

Aarhus Vand Viby R/A

Ved at efterbehandle udløbet fra det kommunale anlæg i et specielt designet MBBR anlæg kan man fjerne en væsentlig del af den samlede udledning af lægemidler i vandmiljøet på en energi- og miljømæssigt effektiv måde. 96% af de lægemidler, der via spildevandet ryger til renseanlæggene, kommer fra husholdningerne.

HERNING VAND

Vandselskabet er det første, der har afprøvet metoden på sit kommunale renseanlæg i Herning. 96% af de lægemidler, der sendes ud i spildevandet, kommer fra husholdninger. Derfor er det afgørende for miljøet, at der gøres en indsats her.

Del