Unikke løsninger på Bagsværd Vandværk

Vandværkets arkitektur passer til boligområdet hvor det er opført.

Nordvands nye vandværk i Bagsværd er et tidssvarende moderne vandværk, der lever op til Nordvands certificeringer i hhv. HACCP, Miljø og Arbejdsmiljø.

Grundvandet i området er behandlingskrævende som følge af indhold af miljøfremmede stoffer, og derfor har Krüger designet en proces i to linier med:

  • indledende iltning
  • filtrering af jern, mangan og ammonium
  • afblæsning af miljøfremmede stoffer ved Coplator-iltning
  • mellempumpning til rentvandstanke placeret inde i vandværket
  • udpumpningsanlæg med efterpolering i kulfiltre
  • hygiejnisk barriere i form af UV-anlæg

Teknologiske forbedringer og store besparelser

Krüger har introduceret flere teknologiske forbedringer på Bagsværd Vandværk, der fremmer udnyttelse af drikkevand i bynære områder. Eksempelvis har man lavet en procesteknisk stor besparelse ved at håndtere filterskyllevandet på en særlig hygiejnisk måde indenfor på vandværket.

Vandselskabet sparer et millionbeløb til anlæg og drift i forhold til traditionelle anlæg til genbrug af skyllevand, uden at det går ud over kvaliteten.

Nordvand viser med Bagsværd Vandværk, at man i samarbejde med Krüger kan levere lokalt produceret drikkevand af høj kvalitet, selv om vandværk og kildeplads ligger i bymæssig bebyggelse og grundvandet er påvirket af menneskelig aktivitet. Drikkevandet fra Bagsværd Vandværk ligger efter rensning langt over det påkrævede kvalitetsniveau.

Billeder fra Bagsværd Vandværk

Vandværket er placeret tæt op af eksisterende boligområde.
Kulfiltre til efterpolering af vandet samt Trojan UV-anlæg.
Filtre til katalytisk fjernelse af jern samt biologiskrensning for ammoniumog mangan.
Afblæsning af miljøfremmede stoffer med Coplator - lukket iltningsanlæg
To rentvandsbeholdere på 125 m³, med saddeltankene placeret indvendigt.
Skyllevandsbeholder muliggør genbrug af skyllevand udenfiltrering.
Del