Nyt klimatilpasset renseanlæg i Slagelse

Med sit nye renseanlæg er Slagelse rykket op i superligaen for renseanlæg. Et afgørende led er et moderniseret forbehandlingsanlæg, der har effektiviseret anlægget og styrket miljøprofilen.

SK Forsyning har udbygget til et moderne, betjeningsvenligt anlæg, hvor både hovedanlæg og mindre satellitanlæg i forsyningsområdet styres samlet via ét system. Anlægget er blevet energieffektiviseret og designet af Krüger til at kunne klare årets største regnhændelser. Mod tidligere 1.800 m3 kan det nu modtage 5.600 m3 vand i timen.

Anlægget styres af PLC program og SCADA system og det gør, at alt nu kan overvåges på renseanlæggets computerskærme. Det er blevet langt nemmere for de ansatte at servicere anlægget og finde hurtigt frem til fejl. Montørerne kan betjene anlægget via deres iPad og vagthavende kan følge med hjemmefra i weekenden.

- Vi finder hurtigere frem til problemer og får dem hurtigere løst. Det er vi utrolig glade for, siger driftschef i SK Forsyning, Jan Jørgensen.

Krüger har været hovedrådgiver har også stået for designudviklingen af det nye renseanlæg. Der er først og fremmest fokuseret på en gennemgribende fornyelse af renseanlæggets forbehandlingsanlæg – herunder et finere ristesystem og sandfang med sandhåndteringsanlæg. Begge elementer bidrager til at forebygge driftsgener i den biologiske renseproces på de efterfølgende behandlingstrin.

- Hele forbehandlingssystemet er nu forseglet. Risikoen for at indånde lugte og aerosoler netop der, hvor spildevandet kommer ind på renseanlægget fra forbrugerne, er væk. Samtidig har man etableret komfortventilation i rummene, så arbejdsklimaet er væsentligt forbedret, siger projektleder Stig Lorentsen fra Krüger.

Lavere energiforbrug

Et af de store fremskridt er, at det nye renseanlæg bruger langt mindre energi. Det skyldes først og fremmest en ny energieffektiv gasmotor, der udnytter gassen bedre. Jan Jørgensen anslår den samlede energibesparelse til 30 – 35%.

- Vi er også i gang med at booste egenproduktionen af energi. Det sker bl.a. ved at køre slam til rådnetankene på det nye renseanlæg fra renseanlæggene i Korsør og Skælskør, da gasproduktionen sker mere effektivt på den nye gasmotor, siger Jan Jørgensen.

STAR giver overblik og styrker skybrudsindsatsen

Som led i designarbejdet har SK Forsyning valgt at få installeret Krügers online styringssystem STAR Utility Solutions, der dækker både Slagelse Renseanlæg og de mindre satellit renseanlæg.

- Det giver en fleksibel struktur med individuelle styringer, der samtidig samler helheden. Det giver driftslederen et hurtigt og godt overblik over hele spildevandssystemet og hjælper til procesoptimering, siger Stig Lorentsen.

Slagelse, Skælskør og Korsør Renseanlæg har også installeret modulet varsling, der kan forudsige flow ud fra bl.a. vejrradar og reagere proaktivt, fordi man omstiller renseanlægget til regnvejrsdrift, før et højt flow når frem til anlægget. Det mindsker antal overløb og vandmiljøet forbedres.

Del