Skive har fået en to-i-et løsning

Skive Vand A/S har med løsningen til sit vandværk fået maksimal vandforsyningssikkerhed for borgerne i Skive.


Skibonitterne – som de 25.000 borgere i Skive kaldes – har fået ny vandforsyning med forsyningssikkerheden i top. Som noget ganske sjældent har de fået to separat kørende splinternye vandværker i stedet for det gamle utidssvarende fra 1970´erne. Man kan bare ikke se det, for begge værker ligger under samme tag. Drikkevandet hentes fra to forskellige kildepladser ved Tastum Sø og Tastum Plantage og ledes af separate rørledninger ind til Skive Vands anlæg i udkanten af Skive, og ind i to adskilte behandlings- og filteranlæg.

- To transformere og to elkabler fører ind til anlægget, så også elsystemerne kører adskilte. Det er en nyskabelse. Det betyder, at skulle et elkabel blive gravet over og dermed sætte det ene vandværk ud af kraft, kan det andet fortsat kører videre. Borgerne vil ikke mærke det, siger senioringeniør Bent Lilholm Olsen fra Krüger Vand.

Hygiejnen er i top

Krüger har været totalentreprenør på det nye vandværk, der er bygget som et isoleret system, hvor der er fuldstændigt lukket for adgang. Drikkevandet kommer første gang ud i det fri i borgernes vandhaner. Det gør risikoen for vandforurening minimal og hygiejneniveauet er hævet i forhold til det gamle værk. To iltgeneratoranlæg producerer ilt i medicinsk kvalitet, der bruges til beluftning af vandet.

- Vi ser os selv som levnedsmiddelvirksomhed og har bygget anlægget, så vi har fuld kontrol med vandet hele vejen gennem anlægget i et lukket system, siger ingeniør Jan Falk fra Skive Vand.

Man har installeret rustfri rentvandsbeholdere, der er placeret i et afsnit af det nye vandværks bygninger. Modsat de gamle betonbeholdere, som medarbejderne ikke kunne kontrollere, kan man tænde lys inde i de nye vandbeholdere og via glasluger inspicere dem. 

– Det betyder, at man uden kontakt med vandet kan foretage nødvendige inspektioner og det er en stor hygiejnemæssig fordel, påpeger Bent Lilholm Olsen.

Alt er energioptimeret

Anlæggene er udstyret med Krügers SRO styringsanlæg med historisk dataopsamling, der hjælper med at styre energiforbruget. Energibesparelser er tænkt ind i alle led af anlægget. Eksempelvis er alle pumper i kildefeltet frekvensstyrede og derfor kører anlægget med størst mulig virkningsgrad med lavest mulig energiforbrug. Samtidig gør Krügers V-software, at Skive Vand A/S kan optimere driftspunkterne på de enkelte pumper.

Tilsvarende har man designet systemet omkring udpumpning, så man ikke behøver at pumpe alt drikkevand op i vandtårnet. I stedet kan man vælge at sende vandet i et lukket kredsløb uden om vandtårnet og ud til forbrugerne. Det medfører en energibesparelse.

- Systemet er fleksibelt med forsyningstryk, men foreløbig kører vi traditionelt med vandtårnsdrift af hensyn til forsyningssikkerheden, siger Jan Falk.

Billeder fra Skive Vandværk

Del