Vandværket ved Marbjerg

HOFORs nye Marbjerg Vandværk danner model for, hvordan vandværker til forsyning af København og omegn fremover skal udføres.

Krügers procesdesign er udført i to uafhængige linjer der er forberedt for fremtidig blødgøring af vandet. 

Alle enhedsoperationer kan inspiceres udefra. Dette gælder også de to tanke for rentvand på 1000 m3 udført i syrefast stål, og opstillet inde i vandværket. Anlægget er styret med nyeste generation af SRO (Styring, Regulering og Overvågning).

Beskyttet mod forurening

Drikkevandssikkerheden spiller en primær rolle på det nye vandværk, hvor alle processer bliver holdt indeni rør og lukkede filtre.

"Første gang vandet ser dagslys er, når det kommer ud af vandhanen hjemme hos forbrugeren. Dermed minimeres risikoen for utilsigtet forurening af drikkevandet i forhold til tidligere, hvor blandt andet iltningen foregik ved hjælp af vandtrapper," siger projektchef Jacob Christensen fra HOFOR.

Erling Fischer fra Krüger uddyber: "Vi har gjort flere ting for at opnå så højt et sikkerhedsniveau som muligt. Udover at holde alle processer i lukkede procesenheder, bliver det rene vand opbevaret på en meget sikker måde. De nye rentvandsbeholdere er nemlig som noget nyt etableret som stålbeholdere indeni en bygning. Det betyder, at eventuelle utætheder straks kan opdages og udbedres uden, at der slipper forurening ind til vandet."

Et miljøvenligt anlæg

"For HOFOR har det været vigtigt at skabe et bæredygtigt vandværk, som ikke belaster miljøet unødigt..." siger Jacob Christensen, HOFOR.

Billeder fra vandværket ved Marbjerg

Iltningsanlægget Oxydator™ fjerner de problematiske gasser
Danmarks største vandværk kan levere 4,8 mio. m³ vand årligt.
Pumperummet
Rentvandstanke i syrefast stål, der hver kan rumme 980 m³ vand.
Trojan™ UV-anlæg
Filtrering i lukkede Filtraflo™ fjerner jern, mangan og ammonium.
Skyllevandet renses i to skyllevandsfiltre og genbruges.
Udblæsning
Del