Projekter for forsyninger og kommuner

Nedenfor finder du et udvalg af projekter inden for forskellige forretningsområder. Der er både helt nye projekter og nogle der er afsluttet, men fælles for dem er at de giver et godt indblik i nogle af de opgaver, som vi løser både i Danmark og i mere end 20 andre lande.

Du kan sortere i kategorierne i boksen. 

Vælg en kategori her og tryk ok

1| 2| 3

Nyt vandværk i Snekkersten

Vandforsyning

For Forsyning Helsingør A/S bygger Krüger et nyt vandværk, der kommer til at ligge højt og smukt, med udsigt over Snekkersten og Øresund. 

Brøndby får blødgjort drikkevand

Vandforsyning

På Brøndbyvester Vandværk har Krüger designet et pelletanlæg til blødgøring af drikkevand. Det er et led i et større renoveringsprojekt for HOFOR.

Vihøj Vandværk - Skives nye vandværk

Vandforsyning

Vandværket er bygget som en levnedsmiddelfabrik med fokus på hygiejne. Det er opført med to behandlingslinjer, så det kan levere vand, selv om filtrene skal skiftes eller en pumpe repareres.

Tinghøj Højdebeholder

Vandforsyning

Vi har været totalrådgiver på renoveringen af Danmarks største beholderanlæg ved Tinghøj. Opgaven er løst i partnering sammen med NCC og HOFOR. 

Tønder får varslinger ved risiko for oversvømmelse

Afløbssystem

Sønderjyske Tønder og Skærbæk, der begge er lavtliggende byer, får nu online-varslinger ved oversvømmelser på terræn. Det sker via Krügers varslingssystem SURFF. 

Renovering af kildepladser for Tønder Forsyning

Vandforsyning

Tønder Vand ønskede, at kildepladsernes indvindingsboringer og råvandsledninger til tre vandværker blev renoveret, så de lever op til nutidens krav til hygiejne, arbejdsmiljø og forsyningssikkerhed.

Udskiftning af filtre på Nordborg Vandværk

Vandforsyning

På Nordborg Vandværk har Krüger, for Sønderborg Forsyning, udskiftet filtrene til moderne Filtraflo™ trykfiltre. Filtrene er udstyret med inspektionsglas, så proces og returskylnings-procedure kan overvåges og optimeres.

Billund BioRefinery - Fremtidens renseanlæg

Renseanlæg

Fremtidens renseanlæg, Billund BioRefinery, bygger på nyudvikling og en kombination af teknologier, som er unik på verdensplan. Det omfatter bedre spildevandsbehandling og udnyttelse af spildevandets energiindhold i kombination med organisk affald.

Trykledninger til Hillerød nye renseanlæg

Afløbssystem

Fra det nye renseanlæg på Klima og Miljøpark Solrødgård skal der transporteres spildevand til rensning på anlægget, ligesom der skal returpumpes renset vand til Pøle å.

Frederiksberg forbereder sig på mere nedbør

Klimatilpasning

Krüger projekterer for Frederiksberg, som en del af fremtidens regnvandsløsninger, på to bassinledninger, der skal afhjælpe oversvømmelsesrisici i forbindelse med store regnskyl eller skybrud i et af de mest udsatte områder af kommunen.

1| 2| 3

Del