Projekter for forsyninger og kommuner

Nedenfor finder du et udvalg af projekter inden for forskellige forretningsområder. Der er både helt nye projekter og nogle der er afsluttet, men fælles for dem er at de giver et godt indblik i nogle af de opgaver, som vi løser både i Danmark og i mere end 20 andre lande.

Du kan sortere i kategorierne i boksen. 

Vælg en kategori her og tryk ok

1| 2| 3

Tinghøj Højdebeholder

Vandforsyning

Vi har været totalrådgiver på renoveringen af Danmarks største beholderanlæg ved Tinghøj. Opgaven er løst i partnering sammen med NCC og HOFOR. 

Renovering af kildepladser for Tønder Forsyning

Vandforsyning

Tønder Vand ønskede, at kildepladsernes indvindingsboringer og råvandsledninger til tre vandværker blev renoveret, så de lever op til nutidens krav til hygiejne, arbejdsmiljø og forsyningssikkerhed.

Udskiftning af filtre på Nordborg Vandværk

Vandforsyning

På Nordborg Vandværk har Krüger, for Sønderborg Forsyning, udskiftet filtrene til moderne Filtraflo™ trykfiltre. Filtrene er udstyret med inspektionsglas, så proces og returskylnings-procedure kan overvåges og optimeres.

Trykledninger til Hillerød nye renseanlæg

Afløbssystem

Fra det nye renseanlæg på Klima og Miljøpark Solrødgård skal der transporteres spildevand til rensning på anlægget, ligesom der skal returpumpes renset vand til Pøle å.

Frederiksberg forbereder sig på mere nedbør

Klimatilpasning

Krüger projekterer for Frederiksberg, som en del af fremtidens regnvandsløsninger, på to bassinledninger, der skal afhjælpe oversvømmelsesrisici i forbindelse med store regnskyl eller skybrud i et af de mest udsatte områder af kommunen.

FLORA letter arbejdet med afløbsmodeller

Afløbssystem

Kalundborg Forsyning er et af de forsyningsselskaber, der benytter Krügers FLORA-database til at lette arbejdet med afløbsmodeller og opdateringen af dem.

Sejerø får fjernet salt i drikkevandet

Vandforsyning

Sejerø får nyt vandværk med membranteknologi, så drikkevandet på øen fremover får fjernet en del af saltindholdet og dermed lever op til de danske standarder for vandkvalitet. Det har hidtil været svært som følge af saltindtrængning i grundvandet. 

Avanceret styring til Esbjergs nye vandværk

Vandforsyning

Krüger leverer avanceret SRO styring til Esbjergs splinternye vandværk, der tages i brug i starten af 2017. Det styrker driftssikkerheden og gør driften mere brugervenlig.

Fremtidssikret vandværk i Skive

Vandforsyning

Skive Vand A/S har med løsningen til sit vandværk fået maksimal vandforsyningssikkerhed for borgerne i Skive.

Ambitiøst miljøprojekt i Sverige

Renseanlæg

I Borås i Sverige har man startet et stort ambitiøst miljøprojekt. For mere end tre milliarder svenske kroner skal der opføres et nyt energi- og miljøcenter, som bl.a. vil bestå af et nyt kraftvarmeværk, nyt spildevandsrenseanlæg og nyt biogasanlæg.

1| 2| 3

Del