Brøndby får blødgjort drikkevand

Krüger designer pelletanlæg til afkalkning af drikkevand og fremtidssikrer vandværk.

 Forbrugerhensyn er hovedårsagen til, at HOFOR som den første forsyning i Danmark har besluttet at blødgøre drikkevand. 

Implementeringen starter på Brøndbyvester Vandværk, hvor Krüger i øjeblikket designer et pelletanlæg til afkalkning som led i et større renoveringsprojekt.

– Hårdt vand vasker dårligt og sætter aflejringer på fliser, i vaske og wc-kummer. Desuden medfører det energitab i husholdnings- og varmeapparater, som også slides hurtigere. Ved at fjerne kalken kan vi spare sæbe og rengøringsmidler og samtidig begrænse udgifter til drift og vedligehold, fortæller civilingeniør Kaare Klit Johansen, HOFOR.

Renovering for fremtiden
Brøndbyvester Vandværk blev opført i 1964 og er renoveret i flere omgange, senest i 1990’erne, hvor filtre og udpumpningsanlæg blev moderniseret. Om det kommende pelletanlæg fortæller Peter Borch Nielsen, Krüger:

– Vandet bliver blødgjort i tre, ni meter høje pelletkolonner, som fyldes med kvartssand. Når vi pumper vand gennem tankene, tilsættes natriumhydroxid, som bevirker, at kalken sætter sig på sandkornene og får dem til at synke til bunds. Herefter tages sandet ud og erstattes med nyt. Vi har tidligere skitsedesignet et fuldskala blødgøringsanlæg til HOFOR’s vandværk i Marbjerg og trækker på internationale erfaringer med vores moderselskab Veolias Actina™-proces.

Foruden pelletanlægget fremtidssikres Brøndbyvester Vandværk med Krügers Coplator™-anlæg til lukket iltning og ny styring, ligesom værket UV-behandler med Trojan UV-anlæg. HOFOR forventer, at samtlige forsyningens vandværker blødgør drikkevand i 2022.

Del