Blødgjort drikkevand i Brøndby

Krüger designede pelletanlæg til afkalkning af drikkevand og fremtidssikrede vandværk.

Forbrugerhensyn var hovedårsagen til, at HOFOR som den første forsyning i Danmark har besluttet at blødgøre drikkevand. 

Implementeringen startede på Brøndbyvester Vandværk, hvor Krüger designede et pelletanlæg til afkalkning som led i et større renoveringsprojekt.

– Hårdt vand vasker dårligt og sætter aflejringer på fliser, i vaske og wc-kummer. Desuden medfører det energitab i husholdnings- og varmeapparater, som også slides hurtigere. Ved at fjerne kalken kan vi spare sæbe og rengøringsmidler og samtidig begrænse udgifter til drift og vedligehold, fortæller civilingeniør Kaare Klit Johansen, HOFOR.

Renovering for fremtiden
Brøndbyvester Vandværk blev opført i 1964 og er renoveret i flere omgange, senest i 1990’erne, hvor filtre og udpumpningsanlæg blev moderniseret. Om pelletanlægget fortæller Peter Borch Nielsen, Krüger:

– Vandet bliver blødgjort i tre, ni meter høje pelletkolonner, som fyldes med kvartssand. Når vi pumper vand gennem tankene, tilsættes natriumhydroxid, som bevirker, at kalken sætter sig på sandkornene og får dem til at synke til bunds. Herefter tages sandet ud og erstattes med nyt. Vi har tidligere skitsedesignet et fuldskala blødgøringsanlæg til HOFOR’s vandværk i Marbjerg og trækker på internationale erfaringer med vores moderselskab Veolias Actina™-proces.

Foruden pelletanlægget blev Brøndbyvester Vandværk fremtidssikret med Krügers Coplator™-anlæg til lukket iltning og ny styring, ligesom værket UV-behandler med Trojan UV-anlæg. HOFOR forventer, at samtlige forsyningens vandværker blødgør drikkevand i 2022.

Del