Fuld kontrol over hele spildevandssystemet i SK Forsyning

Kundens behov

SK Forsyning har siden oprettelsen i 2008 arbejdet målrettet med strukturplaner for renseanlæg og klimatilpasning. Udfordringerne er:

  • Opnå ensartede gode resultater og økonomisk drift hurtigst muligt
  • Opnå fornuftig investeringsplan og optimere lokale renseanlæg hvor det kan betale sig, i stedet for kun at tænke i løsning med centralisering
  • Opnå god synergi for driften selv om man sammenlægger renseanlæg med 3 forskellige SRO systemer og 3 forskellige online styringer

SK Forsyning ønsker at give driftspersonalet et samlet værktøj, som let og tilgængeligt kan give godt overblik over procesoptimering på de forskellige typer anlæg. Samtidig skal det være et værktøj der kan udvikles og udvides i takt med forsyningens målsætninger om f.eks. bedre klimatilpasning, ændring i belastninger og ambitioner om integreret styring for det samlede spildevandssystem for afløb og renseanlæg.

Krügers løsning

Slagelse Renseanlæg + små satellit renseanlæg deler den samme online styring STAR Utility SolutionsTM. Med den fleksible it-struktur opnår SK Forsyning individuelle styringer som alligevel har én samlet struktur og giver driftslederen hurtigt og godt overblik over hele spildevandssystemet.

Slagelse, Skælskør og Korsør Renseanlæg har nu også modulet PREACT der kan forudsige flow ud fra bl.a. vejrradar og reagere proaktivt, fordi renseanlægget er omstillet til regnvejrsdrift (ATS), før højt flow når til anlægget. Dermed mindskes aflastning og vandmiljøet forbedres.

Fordele for kunden

Omkostninger til behandling af 1 m3 spildevand blev reduceret på de små renseanlæg fra over 1 kr/mtil ca. 0,2 kr/m3.

Et ensartet brugerinterface til alle anlæg giver driftspersonalet lettere opfølgning og sparer tid ved procesoptimering.

Levetiden på de mindre renseanlæg forlænget uden væsentlige anlægsinvesteringer.

De generelle anlægsinvesteringer er minimeret ved at hele spildevandssystemet udnyttes optimalt, når der på én gang tages hensyn til både renseanlæggets aktuelle kapacitet og kapaciteten i udvalgte nøglelokaliteter i afløbssystemet.

Fakta

SK Forsyning beskæftiger ca. 150 medarbejdere og omsætter netto årligt for ca. 500 mio. kr. Få mere information på www.skforsyning.dk

Slagelse renseanlæg 115.000 PE (tidligere 85.000 PE)

  • Korsør - 40.000 PE
  • Skælskør - 35.000 PE
  • Slotsbjergby - 2.000 PE
  • Sørbymagle - 3.000 PE
  • Dalmose - 3.000 PE

SK Forsyning A/S forestår driften af 21 renseanlæg fra 25 PE til 115.000 PE.

Del