Lokalkendskab betaler sig

Tæt samarbejde med Krüger Aquacare bidrog til, at Air Liquides nye produktion af nitrogen modtog myndighedernes højeste anerkendelse for miljøindsats.

Air Liquide er verdens største producent af industrigasser. I Danmark er virksomheden netop nu ved at indkøre en ny fabrik i Kalundborg, som Krüger Aquacare har leveret vandanlægget til.

– Opgaven var at sammensætte anlæg og kemikalier, så vi kunne opnå de nødvendige miljøgodkendelser. Krüger Aquacare har samarbejdet med tilsvarende industrier i området og kender de lokale udfordringer, forklarer projektchef Søren Behrens Sørensen, Air Liquide Danmark A/S.

Fabrikken i Kalundborg skal fremstille nitrogen til aftagere primært på Sjælland og skal i den forbindelse bruge vand fra den nærliggende Tissø til køleformål.

Air Liquide valgte at inddrage Krüger Aquacare på et tidligt tidspunkt i processen. Udfordringen var, at det var overfladevand, som skulle behandles for ikke at beskadige anlægget, samtidig med at kommunens udledningskrav skulle overholdes. 

Udledningskravene er for suspenderet stof 500 mg/l, COD 240 mg/l, kvælstof 20,5 mg/l, fosfor 2 mg/l og bromclorid 0,3 mg/l.

Dosering stemmer med myndighedskrav

Air Liquides nye vandbehandlingsanlæg har en kapacitet på 7 m3/t. Udstyret omfatter blandt andet UV-anlæg mod bakterievækst i indgående vand, blødgøringsanlæg samt doseringspumper, som for alle deles vedkommende er leveret af Krüger. Kemikalierne kommer fra HYDREX, der ejes af Krügers franske moderselskab Veolia Water og beskytter mod kalkaflejringer, korrosion, begroninger og bakterievækst i anlægget.

I første omgang koncentrerede Krüger Aquacare sig om at finde en sammensætning, som var optimal i forhold til korrosionsbeskyttelse og vandkvalitet. Men efter at have været i dialog med kommunen blev løsningen genovervejet. Bekymringen gik på stoffer som fosfor, triazol, isotiatolin og bromclorid, hvor nogle af dem kunne fjernes, mens andre forekom i så små mængder, at de lå under de naturlige forekomster. Til sidst fandt Krüger Aquacare en løsning med god effekt, som opfyldte kommunens krav.

Miljøgodkendelsen, som dog omfatter betydeligt flere forhold end vandbehandling, forelå i sommeren 2011. Byggeriet gik i gang efteråret samme år.

Anerkendelse for miljøindsats

Air Liquide har været aktiv på det danske marked siden 1906 og driver foruden de to fabrikker i Kalundborg og Hedensted en række distributionsanlæg rundt om i landet.

August 2012 var der miljøtilsyn på fabrikken i Kalundborg, der blev klassificeret på niveau 1, dvs. som en virksomhed, ”der ved stor egenindsats har bragt sig på forkant i miljøarbejdet”.

– Det er et resultat, som vi er stolte af, og som understreger gevinsten ved vores samarbejde med Krüger Aquacare, slutter Søren Behrens Sørensen.

Air Liquide Danmark A/S blev miljø-certificeret i henhold til ISO 14001-standarden i 2006.

Den nye fabrik i Kalundborg forventes at koste 100 mio. kr.

Krüger Aquacare har i en årrække leveret udstyr og kemikalier til Air Liquides fabrik i Hedensted. Som følge af det seneste samarbejde står Krüger Aquacare også for de fremtidige leverancer af services og kemikalier til fabrikken i Kalundborg.

Del