Udvikling og innovation

I tæt samarbejde med kunder og vidensinstitutioner udvikler vi løbende nye teknologier, værktøjer og styringssystemer til gavn for vores kunder og samarbejdspartnere og - ikke mindst - fremtidens vandforsyning og vandbehandling. Se nogle af vores igangværende og tidligere udviklingsprojekter her.

Vælg en kategori her og tryk ok

1| 2| 3

Kliver - Det klimavenlige renseanlæg

Spildevand

Projektet retter fokus på klimaoptimering af rensenalæg. Det går ud på at lave en balanceret optimering af renseanlægs opbygning og drift, så den samlede drift af anlægget løbende kan vægte både energiproduktion, lattergasemission og rensegrad i udløbsvandet. Med afsæt i disse forsøg opbygges et pilotskala anlæg på Mariagerfjord Renseanlæg.

Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery)

Spildevand

Fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg er det hidtil mest ambitiøse udviklingsprojekt inden for dansk spildevandsteknologi. Projektet skal udvikle og demonstrere dansk spildevandsteknologi på internationalt niveau med henblik på eksport.

OnlineDNA - overvågning af mikrobielle samfund

Spildevand

Formålet med projektet er at revolutionere spildevandsrensning og gøre processen billigere ved at overvåge bakterier med online-DNA-analyse.

Water Smart Cities (WSC) - Smart vandhåndtering i byer

Online styring

Projektet Water Smart Cities skal udvikle og teste intelligente softwareteknologier, der skal sikre den bedst mulige planlægning, når danske byer i fremtiden vil blive udfordret af kraftige regnskyl og oversvømmelser. Krüger bidrager bl.a. med varslingssystemer.

Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlægs effluenter - MEREFF

Spildevand

96% af den medicin, der anvendes i Danmark, indtages i patienternes hjem. Derfor ender langt hovedparten af de miljøskadelige medicinrester i spildevandet på de kommunale renseanlæg. I MEREFF-projektet bliver medicinresterne nedbrudt på Herning Vands renseanlæg i et pilotanlæg, der fjerner medicinrester fra det rensede spildevand. I projektet skal de optimale driftsparametre ved forskellige driftsforhold bestemmes, så medicinfjernelsen kan opskaleres til fuldskala.

Læs mere

Fjernelse af bildækgummi og andre miljøfremmede stoffer fra regnbetingede udledninger

Afløb

Mikrogummi fra dækslid udgør over halvdelen af al mikroplastudledning, og regnvand bliver derfor den største kilde til mikroplastforurening. 

I et igangværende udviklingsprojekt sammenlignes renseeffekten for bl.a. bildækgummi i to fuldskala renseteknologier, som i dag anvendes til rensning af SS, fosfor og tungmetaller. Da det er kompakte teknologier, er de særligt velegnede til rensning af regnvand i byområder.

RecoverP

Spildevand

Med projektet RecoverP er formålet at mindske Danmarks afhængighed af importeret fosfor ved at udvikle nye metoder til biologisk og kemisk at genvinde fosfor i høj kvalitet fra spildevand. 

Pilottest af kviksølvfjernelse fra jord på Høfde 42

Jordforurening

Med pilottesten undersøger vi, om det er muligt - ved hjælp af on-site konduktiv opvarmning - effektivt at fjerne forureningen inklusive kviksølv fra jord på Høfde 42. 

Turbine genvinder energi i spildevand

Spildevand

BlueKolding har etableret en vandturbine, der udnytter spildevandets mekaniske energi. Turbinen er en af mange grønne løsninger i BlueKolding.

Powerstep

Spildevand

I PowerStep projektet er Krüger underleverandør til AnoxKaldnes. Krügers ydelser er udvikling af STAR on-linestyring til AnoxKaldnes mainstream anammox forsøg, der udføres på Sjölunda Renseanlæg i Malmø. Krüger skal desuden prissætte 6 teknologier i slutningen af projektet. 

1| 2| 3

Del