Udvikling og innovation

I tæt samarbejde med kunder og vidensinstitutioner udvikler vi løbende nye teknologier, værktøjer og styringssystemer til gavn for vores kunder og samarbejdspartnere og - ikke mindst - for at sikre fremtidens vandforsyning og vandbehandling. Se nogle af vores igangværende og tidligere udviklingsprojekter her.

Vælg en kategori her og tryk ok

1| 2| 3

Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery)

Spildevand

Fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg er det hidtil mest ambitiøse udviklingsprojekt inden for dansk spildevandsteknologi. Projektet skal udvikle og demonstrere dansk spildevandsteknologi på internationalt niveau med henblik på eksport.

OnlineDNA - overvågning af mikrobielle samfund

Spildevand

Formålet med projektet er at revolutionere spildevandsrensning og gøre processen billigere ved at overvåge bakterier med online-DNA-analyse.

Water Smart Cities (WSC) - Smart vandhåndtering i byer

Online styring

Projektet Water Smart Cities skal udvikle og teste intelligente softwareteknologier, der skal sikre den bedst mulige planlægning, når danske byer i fremtiden vil blive udfordret af kraftige regnskyl og oversvømmelser. Krüger bidrager bl.a. med varslingssystemer.

Fjernelse af bildækgummi og andre miljøfremmede stoffer fra regnbetingede udledninger

Afløb

Mikrogummi fra dækslid udgør over halvdelen af al mikroplastudledning, og regnvand bliver derfor den største kilde til mikroplastforurening. 

I et igangværende udviklingsprojekt sammenlignes renseeffekten for bl.a. bildækgummi i to fuldskala renseteknologier, som i dag anvendes til rensning af SS, fosfor og tungmetaller. Da det er kompakte teknologier, er de særligt velegnede til rensning af regnvand i byområder.

RecoverP

Spildevand

Med projektet RecoverP er formålet at mindske Danmarks afhængighed af importeret fosfor ved at udvikle nye metoder til biologisk og kemisk at genvinde fosfor i høj kvalitet fra spildevand. 

Pilottest af kviksølvfjernelse fra jord på Høfde 42

Jordforurening

Med pilottesten skal vi undersøge om det er muligt ved hjælp af on-site konduktiv opvarmning effektivt at fjerne forureningen inkl. kviksølv fra jord på Høfde 42. 

Powerstep

Spildevand

I PowerStep projektet er Krüger underleverandør til AnoxKaldnes. Krügers ydelser er udvikling af STAR on-linestyring til AnoxKaldnes mainstream anammox forsøg, der udføres på Sjölunda Renseanlæg i Malmø. Krüger skal desuden prissætte 6 teknologier i slutningen af projektet. 

HEPWAT - Højteknologisk spildevandsrensning

Spildevand

Assens Forsyning har lagt en ambitiøs plan for sin fremtidige spildevandsbehandling. Fyrtårnsprojektet HEPWAT har til formål at være med til at skabe et rensealæg, der kan mere end noget andet renseanlæg i verden.

NomiGas

Spildevand

Projektet undersøger de mikrobiologiske processer bag udviklingen af biogas og anviser metoder til at optimere dem, så gasproduktionen kan øges, hvilket er en forudsætning for at opfylde den danske regerings målsætning om en 100 procent bæredygtig energiforsyning i 2050.

Hurtig DNA sekventering til driftsoptimering af renseanlæg

Spildevand

Projektet omhandler udvikling og test af hurtig DNA-sekventering til "online" bestemmelse af bakteriesamfundets sammensætning, håndtering af data, samt brug af denne viden til vurdering af eventuelle driftsoptimeringer. 

1| 2| 3

Del