Udvikling og innovation

I tæt samarbejde med kunder og vidensinstitutioner udvikler vi løbende nye teknologier, værktøjer og styringssystemer til gavn for vores kunder og samarbejdspartnere og - ikke mindst - for at sikre fremtidens vandforsyning og vandbehandling. Se nogle af vores igangværende og tidligere udviklingsprojekter her.

Vælg en kategori her og tryk ok

1| 2| 3

Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery)

Spildevand

Fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg er det hidtil mest ambitiøse udviklingsprojekt inden for dansk spildevandsteknologi. Projektet skal udvikle og demonstrere dansk spildevandsteknologi på internationalt niveau med henblik på eksport.

OnlineDNA - overvågning af mikrobielle samfund

Spildevand

Formålet med projektet er at revolutionere spildevandsrensning og gøre processen billigere ved at overvåge bakterier med online-DNA-analyse.

Water Smart Cities (WSC) - Smart vandhåndtering i byer

Online styring

Projektet Water Smart Cities skal udvikle og teste intelligente softwareteknologier, der skal sikre den bedst mulige planlægning, når danske byer i fremtiden vil blive udfordret af kraftige regnskyl og oversvømmelser. Krüger bidrager bl.a. med varslingssystemer.

RecoverP

Spildevand

Med projektet RecoverP er formålet at mindske Danmarks afhængighed af importeret fosfor ved at udvikle nye metoder til biologisk og kemisk at genvinde fosfor i høj kvalitet fra spildevand. 

Powerstep

Spildevand

I PowerStep projektet er Krüger underleverandør til AnoxKaldnes. Krügers ydelser er udvikling af STAR on-linestyring til AnoxKaldnes mainstream anammox forsøg, der udføres på Sjölunda Renseanlæg i Malmø. Krüger skal desuden prissætte 6 teknologier i slutningen af projektet. 

HEPWAT

Spildevand

Assens Forsyning har lagt en ambitiøs plan for sin fremtidige spildevandsbehandling. Fyrtårnsprojektet HEPWAT har til formål at være med til at skabe et rensealæg, der kan mere end noget andet renseanlæg i verden.

NomiGas

Spildevand

Projektet undersøger de mikrobiologiske processer bag udviklingen af biogas og anviser metoder til at optimere dem, så gasproduktionen kan øges, hvilket er en forudsætning for at opfylde den danske regerings målsætning om en 100 procent bæredygtig energiforsyning i 2050.

Hurtig DNA sekventering til driftsoptimering af renseanlæg

Spildevand

Projektet omhandler udvikling og test af hurtig DNA-sekventering til "online" bestemmelse af bakteriesamfundets sammensætning, håndtering af data, samt brug af denne viden til vurdering af eventuelle driftsoptimeringer. 

NMR-Rens

Online styring

Formålet med projektet er at udvikle NMR online måleteknologien til brug på renseanlæg, samt udvikle styringer baseret på disse målinger til brug for energioptimering - både som øget biogasproduktion og som forbedret kvælstofomsætning med anammox processen.

μPLAST i spildevand

Spildevand

Hovedformålet med projektet er at undersøge forskellige renseteknologiers evne til at tilbageholde mikroplast på renseanlæg, samt regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast fra regnvand og vejvand. 

1| 2| 3

Del