Udvikling og innovation

I tæt samarbejde med kunder og vidensinstitutioner udvikler vi løbende nye teknologier, værktøjer og styringssystemer til gavn for vores kunder og samarbejdspartnere og - ikke mindst - for at sikre fremtidens vandforsyning og vandbehandling. Se nogle af vores igangværende og tidligere udviklingsprojekter her.

Vælg en kategori her og tryk ok

1| 2| 3

NMR-Rens

Online styring

Formålet med projektet er at udvikle NMR online måleteknologien til brug på renseanlæg, samt udvikle styringer baseret på disse målinger til brug for energioptimering - både som øget biogasproduktion og som forbedret kvælstofomsætning med anammox processen.

μPLAST i spildevand

Spildevand

Hovedformålet med projektet er at undersøge forskellige renseteknologiers evne til at tilbageholde mikroplast på renseanlæg, samt regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast fra regnvand og vejvand. 

Stimuleret Biologisk Behandling (SBB)

Vandforsyning

Stimulering af de biologiske processer med sporstoffer er en helt ny indgangsvinkel til optimering af vandrensningen. Projektet undersøger i hvilken grad de biologiske processer i vandværksfiltre kan forbedres ved tilsætning af de rette sporminaler. Projektets resultater forventes at kunne forbedre driftsstabiliteten af de biologiske processer i eksisterende vandværksfiltre samtidig med, at behandlingskapaciteten øges.

MERMISS

Spildevand

Alt for mange uønskede lægemiddelstoffer fjernes ikke i det kommunale renseanlæg og ryger derfor videre ud i vandmiljøet. Det forskningsbaserede MERMISS projekt viser, at det er muligt at rense en stor del af de uønskede stoffer væk.

Operativ model til varsling og styring

Afløb

Formålet med OMOVAST projektet er at udvikle og demonstrere en operativ model, der kan varsle skybrud og ekstrem regn samt angive lokalitet og udbredelse af eventuelle oversvømmelser.

Fremtidens Drikkevandsforsyning

Vandforsyning

Udviklingsprojektet giver et samlet bud på løsninger af drikkevandssektorens udfordringer og støtter dansk teknologieksport.

AVERA - Avanceret Energistyring af RenseAnlægget

Spildevand

I teorien er det muligt at øge udtaget af organisk stof fra biologiske renseanlæg, hvorved energiforbruget mindskes. Men det kræver, at den mekaniske forfiltrering integreres i styringen. Projektet tester og udvikler teknologien, så den kan bruges af forsyningerne.

Optimering af mikrobiologien i biologiske renseanlæg og rådnetanke

Spildevand

Formålet med projektet er at undersøge, hvad der sker med bakterierne, når driften af anlægget ændres. Potentialet er blandt andet bedre rensning, mindre kemikalie og energiforbrug, færre udgifter til slamhåndtering samt øget biogasproduktion.

Overløb fra fælleskloak

Afløb

Hensigten med projektet er at gennemføre et antal målinger af kloakvand i Danmark med det formål at understøtte investeringer i afløb.

Waste-2-Energy SmartGrid Upgrade

Spildevand

Projektet sigter mod at udvikle software til renseanlæggenes styresystemer, som gør det muligt for anlæggene at anvende alternativ energi uden at påvirke forsyningssikkerheden.

1| 2| 3

Del