Udvikling og innovation

I tæt samarbejde med kunder og vidensinstitutioner udvikler vi løbende nye teknologier, værktøjer og styringssystemer til gavn for vores kunder og samarbejdspartnere og - ikke mindst - for at sikre fremtidens vandforsyning og vandbehandling. Se nogle af vores igangværende og tidligere udviklingsprojekter her.

Vælg en kategori her og tryk ok

1| 2| 3

Miljø- og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer i særligt belastet spildevand

Spildevand

Formålet med projektet er at udvikle et energi- og miljørigtigt system til rensning af særligt kritiske spildevandsstrømme fra hospitaler.

Regn under fremtidens klima

Afløb

Formålet med projektet er at forbedre det statistiske materiale vedrørende nedbør mv., som bruges i arbejdet med klimatilpasning.

Opvarmning og/eller køling af bygninger med brug af grundvand

Vandforsyning

Grundvand kan bruges til at køle og opvarme bygninger. Projektet skal se om opvarmningen, som sker i sommerhalvåret, medfører sundhedsskadelig bakterieudvikling.

Fjernelse af nikkel på små vandværker

Vandforsyning

Forsøgsanlæg skal teste filtermaterialer til nikkelrensning på mindre vandværk. Nikkel er i særlig grad et problem i østsjællandske vandforsyninger, der indvinder vand fra kalkmagasiner med begrænsede dæklag.

Smart drift af beholdere for sikker og energirigtig forsyning

Vandforsyning

Projektets formål er at udvikle et værktøj som vandværker kan bruge både i den aktuelle drift af beholdere og i planlægningen af fremtidige effektiviseringer af beholdere.

Turbine genvinder energi i spildevand

Spildevand

BlueKolding etablerer en vandturbine for at udnytte spildevandets mekaniske energi. Turbinen er en af mange grønne løsninger i BlueKolding.

1| 2| 3

Del