Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery)

Projektet skal udvikle og demonstrere dansk spildevandsteknologi på internationalt niveau med henblik på eksport.

Fyrtårnsprojektet Fremtidens Renseanlæg er det hidtil mest ambitiøse udviklingsprojekt inden for dansk spildevandsteknologi. Udgangspunktet er det nuværende Grindsted Renseanlæg, som opgraderes til en ny type raffinaderivirksomhed, hvor spildevand og husholdningsaffald er råstof for produktion af rent vand, biogas samt organisk gødning til landbrugsformål. Opgraderingen omfatter Krüger-teknologier til en række processer, heriblandt Exelys™-teknologien til termisk hydrolyse, der for første gang demonstreres i fuld skala. Dertil kommer filterteknologier, som gør det muligt at efterpolere det rensede spildevand, så den miljømæssige belastning af lokale vandløb kommer ned på 25 procent af de gældende myndighedskrav. Anlægget skal fungere som globalt udstillingsvindue for dansk spildevandsteknologi og derigennem støtte dansk teknologieksport. Som led i projektet skifter Grindsted Renseanlæg navn til Billund BioRefinery.

Del