HEPWAT

HEPWAT,  HigherEnvironmental Performance in Waste Water Systems, har til formål at være med til at skabe et rensealæg, der kan mere end noget andet renseanlæg i verden.

Assens Forsyning har lagt en ambitiøs strategi på vandområdet og afsat over 200 millioner kroner til at bygge et nyt renseanlæg, der skal kunne mere end nogen andre renseanlæg i verden. Parallelt med, at dette nye anlæg opføres, udvikler fyrtårnsprojektet nye løsninger til rensning af spildevand på dele af Assens’ gamle anlæg, der således kommer til at fungere som et levende laboratorium (LiveLab). De nye spildevandsløsninger, der udvikles i LiveLab’et, dikterer design og funktionalitet i Assens Forsynings nye anlæg. Dette tages i brug i 2019 og vil altså vil være ”født” med de nye teknologier.

Der vurderes at være et betragteligt eksportpotentiale i projektets løsninger, der kan sælges samlet eller som del-elementer, der vil kunne indpasses i eksisterende spildevandssystemer i Danmark og hele verden.

Del