MERMISS

Alt for mange uønskede lægemiddelstoffer fjernes ikke i det kommunale renseanlæg og ryger derfor videre ud i vandmiljøet. Det forskningsbaserede MERMISS projekt på Skejby Sygehus ved Aarhus – og nu også et afledt projekt på Herning Vands renseanlæg – viser, at det er muligt at rense en stor del af de uønskede stoffer væk.

MERMISS projektet (Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitals spildevand) har som mål at etablere et rensekoncept for miljøfremmede stoffer, hvor der opnås høj miljøeffektivitet, samtidig med at løsningen er meget omkostnings- og energieffektiv. Krüger deltager i projektet, der udnytter MBBR-teknologi med efterfølgende polering med kemisk iltning til at rense for miljøfremmede stoffer, et koncept som er billigere og mere effektivt end alternative teknologier.

Fra myndighedsside arbejdes der på en liste, der indeholder grænseværdier for udledning af problematiske lægemidler. Det sker parallelt med byggeriet af supersygehusene, men den optimale teknologi til rensning for lægemiddelstoffer er endnu ikke identificeret, udviklet og afprøvet.

Det er det, der sker i projektet på Skejby Sygehus og nu hos Herning Vand. Fokus er på de lægemiddelstoffer, der står på EU’s Watch List for farmaceutiske stoffer og den såkaldte 33+3 liste. I projektet demonstrerer man en robust og effektiv teknologi, som kan bruges på de lokaliteter, hvor man vurderer, at rensningen for de pågældende lægemiddelsstoffer foretages mest hensigtsmæssigt.

– Det har været vigtig at vise, at renseteknologien kan benyttes både på hospitalernes egne renseanlæg og samtidig på de kommunale renseanlæg, hvor langt størstedelen af lægemidlerne havner, siger Christina Sund, der er forretningsudvikler hos Krüger.

En økonomisk og bæredygtig løsning
Ved at kombinere de biologiske processer med kemiske metoder som ozonering og aktiv kul, er det teknisk muligt at nedbringe koncentrationen af lægemiddelstoffer til under den såkaldte PNEC (Predicted No Effect Concentration). Det er et stort fremskridt for miljøet og for mere bæredygtige hospitaler, at der udvikles teknologier, som fjerner uønskede stoffer, men omkostningen til de kemiske metoder er høj, og derfor handler det om at nå så langt som muligt med biologiske processer.

– Med MBBR processen opnår man en meget effektiv biologisk rensning for lægemiddelstoffer og de samlede anlægs og driftsomkostninger bliver væsentligt lavere end alternative procesopbygninger.

Den billigste metode til fjernelse af organisk forurening er uden sammenligning biologisk rensning og MBBR processen har bevist, at den er mere effektiv end alternative processer, siger Christina Sund.

Del