RecoverP

Med projektet RecoverP er formålet at mindske Danmarks afhængighed af importeret fosfor ved at udvikle nye metoder til biologisk og kemisk at genvinde fosfor i høj kvalitet fra spildevand. 

Fosfor er et afgørende næringsstof i produktionen af fødevarer. I dag er den danske fødevareindustri afhængig af at importere fosfor, og efterspørgsel stiger verden over.

Med RecoverP skal genanvendelsen af fosfor i Danmark øges, og dermed sænkes afhængigheden af import fra potentielt ustabile lande uden for Europa. 

I RecoverP er der fokus på følgende aktiviteter:

  • Øget biologisk fosforfjernelse fra renseanlæg og dermed mere fosfor i overskudsslam
  • Udfældning af fosfor i spildevand som struvit, der kan sælges som gødningsprodukt
  • Forståelse af fosfors-massebalance i et renseanlæg og rådnetanke
  • Forståelse af fosfor-tilgængeligheden for afgrøder gennem vækstforsøg
  • Forståelse af udkrystallisering af fosfor og tilgængeligheden heraf
  • Anvendelse af membranteknologier til fosforgenvinding

Målet er at dække 20 procent af Danmarks behov med fosfor genvundet fra spildevand.

Del