Turbine genvinder energi i spildevand

Illustration: tegnestuen mejeriet a/s

Som det første anlæg af sin art i Danmark, etablerer BlueKolding en vandturbine for at udnytte spildevandets mekaniske energi. Turbinen er en af mange grønne løsninger i BlueKolding, der ønsker at udnytte ressourcerne i spildevand og biomasse bedst muligt. Krüger er bygherrerådgiver på projektet.

Spildevandet fra Kolding by pumpes i dag 30 m op til Kolding Centralrenseanlæg, som ligger ved Agtrup – ca. seks km fra Koldings centrum. Når spildevandet er renset, ledes det ved gravitation ud i Lillebælt i en fem km lang afløbsledning. Afløbsledningen har et samlet fald på 30 m – med et stort fald på 15 m lige inden udløbet til Lillebælt. Det er denne højdeforskel, der nu skal udnyttes til at producere elektrisk energi.

For at udnytte energien i de 10 mio. m3 spildevand, der løber tilbage i Lillebælt hvert år, etablerer BlueKolding derfor en turbine, der genvinder spildevandets energi og omdanner den til strøm. Strømmen bliver sendt tilbage i el-nettet.  

– Der er tale om grøn energiproduktion på niveau med sol- og vindenergi, forklarer projektchef John Borgbjerg Møller fra Krüger. Forventningen er, at turbinen kan producere 600.000 kWh om året – svarende til el-forbruget hos 150-200 husstande – og at den producerede strøm er fuldstændig klimaneutral. 

En del af et større innovationsprojekt BlueKolding etablerer turbinen som en del af et stort innovationsprojekt benævnt BlueBioEnergy, som er et OPI-samarbejde (Offentligt-Privat-Innovation). BlueBioEnergy- projektet består af tre grønne delprojekter:

  • Slamstrategi, der udnytter energien i slammet. Det sker ved hjælp af en ny slam- og rådnetank, der fordobler kapaciteten i biogasreaktoren
  • BlueGrid, der handler om intelligent styring af forbrug og produktion af strøm
  • Vandturbine, der genvinder mekanisk energi i spildevandet

– Ud over de økonomiske, miljømæssige og innovative fordele som vandturbinen giver, har selve samarbejdet omkring projektet været rigtig godt, siger Palle Mørkøre, strategi- og HR- manager og projektchef i Blue-Kolding. Et OPI-projekt som dette giver en række fordele, fordi det er baseret på med- finansiering, fælles risici og fælles interesser. Det skaber et tæt samarbejde med fokus på innovation, tillid og ikke mindst resultater til gavn for projektet såvel som OPI-partnerne.

Både BlueGrid- og vandturbine-projektet er delvist støttet af EUDP (Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Del