Ansøgningsproces

I Krüger slår vi alle vores ledige stillinger op og gør os umage for kort, men præcist at beskrive virksomheden, dit kommende team, arbejdsopgaverne, vores forventninger til dig. Vi fjerner aldrig vores jobopslag før den angivne ansøgningsfrist, men afholder derimod tit samtaler løbende. Derfor opfordrer vi alle til ikke at vente for længe med at søge vores ledige stillinger.   

 

Afhængigt af stillingstypen afholder vi sædvanligvis 2 samtaler. 

Når vi har gennemlæst og vurderet ansøgningerne inviterer vi en håndfuld kandidater til 1. ansættelsessamtale, som er en faglig samtale med deltagelse af leder og evt. en kommende kollega, hvor vi beskriver og drøfter diverse emner vedr. virksomheden, arbejdsopgaverne, teamet mv samt din baggrund, motivation, ønsker mv.        

Efterfølgende udvælger vi sædvanligvis 2-3 kandidater, der modtager en invitation til online personligheds og færdighedstest. Testenes resultater danner et udgangspunkt til 2. ansættelsessamtale med deltagelse af leder og en Rekrutteringspartner fra HR, hvor fokus rettes mod dine ønsker, præferencer og behov på en arbejdsplads.  

Vi ønsker sammen med dig at skabe bedst mulig forventningsafstemning og dermed match, så vi sammen kan få størst mulig glæde af en forhåbentlig lang og spændende arbejdsrelation. 

Undervejs behandler vi naturligvis alle testresultater fortroligt. 

Når vi har fundet vores kommende kollega, tilbyder vi kandidaten stillingen og bliver enige om ansættelsesvilkår. Derefter giver vi de resterende kandidater en besked om, at stillingen er blevet besat til anden side. 

Vi bestræber os på, at de kandidater vi har mødt og talt med, ikke kun får et afslag, men også en konstruktiv tilbagemelding på deres ansøgningsforløb. Vi ønsker at give alle kandidater interesseret i Krüger en god oplevelse med vores rekrutteringsproces uanset udfaldet. 

 

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder i henhold til forordningens artikler 15 – 21. Det handler blandt andet om din ret til at få slettet dine data, og du kan til hver en tid kontakte Human Resources, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Kontakt
Dawid Sebastian Andersen
Recruitment Partner
M: 60393588
E: [email protected]
Projekter
Hver dag arbejder vi på mange forskellige opgaver. Vi er eksperter inden for afløb og regnvand, renseanlæg, akvakultur, ejendomssservice, industriens vandbehandling, forureningsoprensning og vandforsyning.