Banebrydende service overvåger mikrobiologien i renseanlæg via DNA sekventering

- Giver mere sikker og effektiv drift

Med ny service kan renseanlæg få kortlagt den mikrobiologiske sammensætning ved hjælp af DNA sekventering af prøver fra anlægget. Svaret kommer hurtigt, hvilket giver personalet mulighed for at reagere tidligere på afvigelser og sove trygt om natten med visheden om, at der ikke er kritiske ændringer. DNA sekventering er set før, men det er nyt at kunne bruge denne data aktivt i den daglige drift. 

 

Hvis et renseanlæg skal yde sit bedste, er det afgørende at have styr på den præcise mikrobiologiske sammensætning. Mikrobiologien er forskellig fra anlæg til anlæg, ligesom den ændrer sig over tid, hvilket har afgørende indflydelse på renseanlæggets drift og funktion. Ændringer i mikrobiologien fungerer nemlig som tidlige tegn på kommende ændringer i funktionen og dermed på behovet for justeringer i driften. 

 

Et unikt værktøj til optimering og driftsbesparelser

Den nye service “DNA Fantastic” gør det muligt regelmæssigt at kortlægge denne mikrobiologiske sammensætning i renseanlæg via DNA sekventering af indsendte prøver f.eks. det aktive slam, bæremedier eller granuler. Kortlægningen kan give svar inden for en uge og præsenteres online via webbrowser. 

Potentialerne er betydelige optimeringer og driftsbesparelser forbundet med f.eks. slamflugt og hydraulisk kapacitet, kvælstoffjernelse og biologisk kapacitet, fosforfjernelse og forbrug af fældningskemikalie, produktion af lattergas og energiforbrug til beluftning.

Overvågningen af ændringer i den mikrobiologiske udvikling kan indgå som et unikt og værdifuldt værktøj i procesoptimeringen af biologiske renseanlæg.

 

Udvikling af udviklingsprojekt

DNA Fantastic er en videreudvikling af projektet OnlineDNA, som Krüger deltog i sammen med Aalborg University, University of Vienna, DOME, Biofos, Aalborg Kloak A/S, Aarhus Vand, Vandcenter Syd. Projektet var revolutionerende for spildevandsrensning og påviste et behov i branchen for at arbejde videre med DNA sekventering. 

Vi ser et stort potentielt marked nationalt og internationalt for denne service. 
 

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 2171 3872
E: [email protected]
Renseanlæg
DNA sekventering og mikrobiologisk overvågning som service
Vi tilbyder en service, der regelmæssigt kortlægger den mikrobiologiske sammensætning i dit renseanlæg via DNA sekventering af indsendte prøver f.eks. det aktive slam, bæremedier eller granuler. Kortlægningen giver svar inden for en uge og præsenteres via webbrowser.