Exelys™

Exelys™ - Termisk hydrolyseanlæg

Effektiv omdannelse af slam og organisk affald til energi og gødning.

Overblik

Exelys™ Package, der omdanner slam til energi og gødning, leveres som en plug and play-løsning, der er let at integrere i det eksisterende anlæg. Systemet bygges færdigt på værkstedet og leveres færdigmonteret for at reducere installationstiden på stedet.

Exelys™ Package er termisk hydrolyse af slam. Når slammet trykkoges, produceres større mængder af biogas end normalt, samtidig med at mængden af slam bliver mindre. Selvom slammet trykkoges, er løsningen energieffektiv, og den resterende mængde slam er hygiejniseret og kan komme direkte på landbrugsjorden bagefter. 

Med Exelys™ Package får renseanlægget mulighed for i højere grad at være selvforsynende med energi.

ExelysTM Package optimerer slambehandlingen ved at producere:

  • 25 til 35% mindre tørstof
  • 30 til 50% mere biogas

Der er ingen lugtgener forbundet med anlægget. 

Exelys-teknologien er fleksibel og kan tilpasses alle anlæg og krav. 

Exelys™ Package håndterer alle former for organisk, industrielt og kommunalt slam og kan også håndtere fedt.


Fordele

  • Reducerer slamvolumen
  • Forbedrer slamkvaliteten
  • Øger biogasproduktionen
  • Udstyret installeres og testes på værkstedet
  • Plug & Play: minimum installationstid på stedet