Forsyninger har fået et klart overblik over deres afløbsmodeller

Flora sikrer både dokumentation og reproducerbarhed af de hydrauliske modeller. Derudover hjælper Flora bl.a. med at holde styr på status og at fremtidssikre forsyningens afløbsmodeller. Læs her hvordan Kalundborg Forsyning og Herning Vand har fået større overblik. 
 

Herning Vand har fået større overblik

I Herning har de med succes opstillet en afløbsmodel i Flora-databasen. Vi har stået for at opbygge modellen for fællessystemet, mens Herning Vand selv har opstillet modellen for regnvandssystemet.

Den nye afløbsmodel hjælper Herning Vand med:

 • At foretage analyser af, hvad der sker under fx regnvejr – når vandet op på terræn?
 • At dimensionere fx nye ledninger ved at beregne, hvordan det påvirker andre dele af systemet. Det skaber overblik og giver bedre beslutningsgrundlag i forbindelse med kommende projekter.
 • At beregne aflastninger ved fx overløbsbygværker – hvilken effekt har det på overløb, hvis der sker ændringer i systemet eller ved ekstremregn?

 

Skærer flere uger af tidsforbruget for beregninger

Med Flora har Herning Vand fået et godt overblik over alle deres afløbsmodeller, hvor de ellers før havde afløbsmodeller for hvert enkelt område. Samtidig sikrer databasen ordentlig dokumentation og minimerer risikoen for, at data går tabt. Databasen er reproducerbar, og en række hjælpeværktøjer og processer gør afløbsmodellen let at bygge og opdatere. Sidst, men ikke mindst, er det let at generere reducerede modeller i Flora, hvor Herning Vand skal håndtere færre elementer (fx en del af et område) og kommer således hurtigt fra a til b. 

Hydrauliker og projektleder i Herning Vand, Anna Grudinina forklarer: 

- Tidligere udarbejdede Herning Vand selv modeller over forskellige dele af afløbssystemet, men det blev gjort på mange forskellige måder, og forudsætningerne for modellerne var ikke tydelige – fx hvis der manglede data i beregningerne, forklarer Anna Grudinina. Forudsætningerne er tydelige i FLORA, for man skal træffe en række valg og fravalg, når man opsætter modellen. Desuden kan man skrive kommentarer undervejs, hvis der er noget at bemærke. Det er en stor fordel.

Læs mere om projektet her.

 

Afløbsmodeller er blevet langt nemmere for Kalundborg Forsyning

Kalundborg Forsyning har brugt Flora. Databasen udgør bindeleddet mellem DANDAS-databasen og Kalundborg Forsynings afløbsmodel. Når medarbejdere så opstiller en ny afløbsmodel, sørger Flora-softwaren for, at der er entydighed mellem DANDAS-databasen og den opstillede model. Samtidig holder Flora styr på forskellige modelversioner og scenarier, så de altid kan stole på output. Det giver en stor sikkerhed.

Projektleder Bart van der Sprong fra Kalundborg Forsyning uddyber:

- Flora giver os bedre overblik og optimerer vores arbejdsgange. Når vi tidligere byggede en ny afløbsmodel, kunne det være svært at styre og dokumentere ændringerne i vores database. Men når vores ansatte nu for eksempel tager ud og laver opmålinger af ændringer i rørføringen, kan de komme tilbage til kontoret og straks lægge det ind i Flora databasen. Flora sørger så for, at både DANDAS-databasen og afløbsmodellen bliver opdateret og i overensstemmelse med hinanden, forklarer Bart.

Læs mere om projektet her
 

  Kontakt
  Nikolaj Mølbye
  Projektleder
  M: 5213 0406
  E: [email protected]

  Alex Torpenholt Jørgensen
  Projektleder
  M: 6037 0743
  E: [email protected]

  Fordele for forsyninger ved Flora:

  • Fuldt dokumenterede afløbsmodeller
  • Entydig sammenhæng mellem DANDAS-database og model
  • Overblik over fejl og mangler i DANDAS-databasen
  • Fuldt reproducerbare modeller
  • Automatisk reduktion af modeller
  • Håndtering af versioner og scenarier
  • Alle forsyningens afløbsmodelller samles ét sted
  • Enkel fremstilling af systemsammenhæng med mulighed for at inkludere aflastningsberegninger