Bio Thelys™ - termisk hydrolyse af slam

Hydrolyse af slam ved høj temperatur og højt tryk til behandling af slam på kommunale og industrielle renseanlæg.

Bio Thelys™ er en komplet slamreduktionsløsning, der kombinerer termisk hydrolyse og anaerob nedbrydning.

Overblik

Ved at koble termiske hydrolyse og anaerob nedbrydning optimerer Bio Thelys™ slambehandlingen. Slammet opvarmes til ca. 160oC ved at indblæse damp. Den høje temperatur omdanner det organiske stof og sikrer en øget omsætning i den efterfølgende rådnetank.

  • Bio Thelys™ producerer 25-35% mindre tørstof
  • Bio Thelys™ producerer 30-50% mindre slam
  • Bio Thelys™ producerer 30-50% mere biogas
  • Der er ingen lugtgener forbundet med anlægget
  • Der produceres hygiejniseret spildevandsslam, der kan spredes ud på landbrugsjorden uden hygiejniske restriktioner

Bio Thelys ™ håndterer alle former for organisk, industrielt og kommunalt slam og kan også håndtere fedt.

Bio Thelys ™ er en grøn løsning med lave driftsomkostninger, der:

  • Reducer slamvolumen 
  • Forbedrer slamkvaliteten
  • Øger biogasproduktionen

Slammet opfylder internationale standarder, fx EPA klasse A (UAS) og ADAS Safe Sludge Matrix (UK).