HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax®

Rist til mekanisk rensning af spildevand

Pålidelig og robust rist til mekanisk rensning af spildevand

HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax®: Mekanisk rensning af spildevand

Ved mekanisk rensning eller forbehandling af spildevand renses spildevandet for ristestof og større partikler. En af de pålidelige og robuste teknologier er HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax®.

HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax® er perfekt til mekanisk rensning af både kommunalt og industrielt spildevand.

Elementerne i risten består af river og plader, som sidder fast på et kædesystem, der let justeres til forskellige behov. Det er især en fordel, hvis der er høje belastninger af faste stoffer i spildevandet. 

På grund af det unikke RakeMax®-design er højden over gulvet meget lav. En elektromekanisk fjederenhed sikrer, at renseprocessen afbrydes, når den forudindstillede belastning nås, eller hvis systemet
blokeres.
 

Fordele

  • Meget effektiv rist med høj driftssikkerhed
  • Kompakt design med en lav installationshøjde over dækket
  • Indkapslet skærm (ingen lugtgener), hvor det er let at fjerne dækslet
  • En bred vifte af applikationer kan tilføjes
  • Let at eftermontere
  • Ødelægges ikke af grus eller småsten
  • Enkel og let tilgængelig kædespændingsenhed 
  • Justerbare elementer til forskellige behov
  • Udskiftelige river og plader, som kan ske over dækket uden bundtømning af kanal
  • Fås med spaltevidde ned til 3 mm