Huber RoFAS modtageanlæg

Vasketromle til septisk slam, fedt og olie

Den roterende tromleseparator på modtageanlægget fjerner groft materiale med høj driftssikkerhed.

Indholdet i septisk slam består ofte af ristestof, sand, grus, sten og fedt, som kan tilstoppe normale indløbsriste eller modtageanlæg. Vasketromlen HUBER ROTAMAT RoFAS vasker og frasorterer partikler i slammet på over 10 mm. Vasketromlen tilstopper ikke, og på grund af den høje driftssikkerhed anvendes samme teknologi i affaldsindustrien til separation, sortering og vask mv. 


Fordele ved RoFAS modtageanlæg

  • Kan både indbygges i eksisterende bygninger og leveres som udendørs anlæg
  • Giver problemfri drift, selv med klude, kabler osv.
  • Fås i flere størrelser med kapaciteter helt op til 300 m3 per time
  • Giver mindre slid på anlæggets dele og mindre behov for service

RoFAS modtageanlæg fås med kapacitet fra 90- 300 m3/t og hulstørrelser i tromleseparator fra 6-20mm. Den leveres i rustfrit stål, syrefast stål eller duplex.

Modtageanlægget kan udbygges med et fuldautomatisk registreringssystem, der holder styr på aflæsningen og kan bruges som faktureringsgrundlag og indsamling af myndighedsdata. Til vaskning og afvanding af de frasorterede partikler kan HUBER WAP ristestofvaske og presse bruges. Desuden kan sikkerhed mod overfyldning integreres. 

HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax®

Rist til mekanisk rensning af spildevand.
Filtrering