Kaldnes™ RAS

Det konventionelle landbaserede fiskeanlæg

Det konventionelle landbaserede fiskeanlæg

Kaldnes™ RAS er et landbaseret fiskeanlæg, som både leveres til opdræt af yngel og opdræt af fisk til slagtestørrelse. Kaldnes™ RAS anlæggene designes efter kundens specifikke behov så som krav til antal fisk produceret, størrelse på fisk eller til arealudnyttelse på stedet.

Kaldnes™ RAS anlæggene udformes i høj grad med tanke på funktionalitet, driftsoptimering og et minimum af manuelle arbejdsoperationer. Ved design lægges der stor vægt på at udforme fisketanke med optimal hydraulisk selvrensning, således at partikler hurtigt fjernes, og filtreres væk fra det miljø, hvor fiskene opholder sig. 

Vand fra fisketankene løber i et lukket rørnetværk til RAS-anlægget. Hver fisketank kan enkelt isoleres, således det kan tømmes og rengøres separat. Rørstrækninger og andet udstyr, der hører til fisketanken kan ligeledes isoleres, dræneres og rengøres separat. Rørstrækninger og RAS-anlægget er i høj grad udformet sådan, at enhver form for akkumulering af slam skal undgås.
  

Fordele ved Kaldnes™ Ras

  • Bæredygtig teknologi 
  • Driftoptimeret design med få manuelle operationer
  • Optimal hydraulisk selvrensning
  • Hver fisketank kan enkelt isoleres for rengøring og tømning
  • Vand fra fisketankene løber i et lukket rørnetværk 

Ras2020

Den unikke RAS2020 teknologi gør det muligt at producerede fisk i landbaserede anlæg på en bæredygtig måde og i et stressfrit miljø op til slagtestørrelse.
Multitechnologie-Gesamtlösung