TECTA™

Hurtig og enkel håndtering og fortolkning af prøver for coliforme bakterier og E. Coli af vandforsyningens driftsfolk.

TECTA™ er et apparat til automatisk måling af coliforme bakterier og E. Coli i vand. Vandforsyningens driftsfolk kan hurtigt og enkelt tage og analysere mikrobiologiske prøver.

Med TECTA™ kan vandforsyningen måle og dokumentere tilstedeværelse eller fravær af E.coli og coliforme bakterier.

TECTA™ analysen baserer sig på et godkendt måleprincip
(colilert) og er følsom for bakterieindhold helt ned til grænseværdien for drikkevand (1 bakterie/100 ml).

Analysen er særligt udviklet med henblik på at gøre prøvetagning, håndtering og fortolkning af prøverne hurtig og enkel. 

Med TECTA™ kan driftsfolk, efter en kort instruktion, gøre arbejdet selv og have et resultat senest efter 18 timer.

Udstyret kan let integreres i forsyningernes egenkontrol som et led i DDS.

 

Kan anvendes til

 • Rutineovervågning af driften
 • Opfølgning på unormale situationer på vandværk eller i ledningsnet
 • Dokumentation i forbindelse med ibrugtagning af nye eller renoverede anlæg/ledninger
 • Kildesporing ved mistanke om forurening
 • Prøvetagning ved forbrugere i forbindelse med klagesager
   

Fordele

 • Effektiv egenkontrol i driften
 • Dokumentation for god vandkvalitet
 • Hurtig og sikker prøvetagning foretaget af egne driftsfolk
 • Prøveresultat inden for maksimalt 18 timer
 • Hurtigere opfølgning på mistanke om forurening
 • Kildesporing ved forureningshændelser

Downloads

PDF
TECTA™ (147.74 KB)