Ras2020

Et kompakt landbaseret fiskeanlæg

Bæredygtig og optimereret produktion med bedre forhold for fiskene.

RAS2020 er et modulbaseret anlæg, hvor fiskene vokser fra yngel op til slagtestørrelse. RAS2020 er designet som et ekstremt kompakt anlæg i forhold til arealudnyttelse. Det unikke design gør det muligt at producere fisk på et meget begrænset areal. 

RAS2020 består af to ringformede fisketanke. Her inddeles fiskene i et antal kamre alt efter størrelse. De to ringtanke indeholder 6.900 m3 vand som effektivt fiskevolumen. Ringtankene kan tømmes og rengøres uafhængigt af hinanden. I tankene simuleres en vandstrøm, som i en å eller en flod, der gør at fiskene får konstant motion. Det specielle design for vandstrøm sikrer en ensartet fordeling af vandparametre som bl.a. ilt, pH og alkalinitet. 

Udover de to ringtanke findes de to purge-tanke, hvor fiskene placeres inden slagtning. I hver purge-tank findes et effektivt fiskevolumen på ca. 380 m3. Hver purge-tank har egen RAS og iltsystem. Kombineret giver de to purge-tanke fuld fleksibilitet. Det er muligt at tømme og rengøre én purge-tank, imens den anden er i drift.  
 

Fordele ved Ras2020

  • Størrelsen på den enkelte fiskekamre kan justeres ved at anvende de bevægelig skillevægge 
  • Jævn fisketæthed i anlægget optimerer produktionskapaciteten
  • Fiskene kan flyttes passivt fra ét kammer til et andet - det giver dem et godt og stressfrit miljø helt op til slagtestørrelse 
  • Central platform i midten af anlægget giver mulighed for optimal overblik over alle fisketanke
  • På platformen placeres fiskepumper, sorteringsmaskine, fisketælle mm, så der er kort afstand til de enkelte fisketanke og optimale betingelser for håndtering af fiskene 
  • Ensartet fordeling af vandparametre som ilt, pH og alkalinitet
  • Bæredygtig teknologi 

Kaldnes™ RAS

Kaldnes™ RAS er et landbaseret fiskeanlæg, som både leveres til opdræt af yngel og opdræt af fisk til slagtestørrelse. Designet prioriterer funktionalitet og driftsoptimering, ligesom det er en bæredygtig løsning.
Spildevandsrensning