RAS2020™

Et kompakt landbaseret fiskeanlæg

Ét af vores produktlinjer inden for landbaseret fiskeopdræt er RAS2020. Dette er et modulbaseret anlæg, hvor fiskene vokser fra yngel op til slagtestørrelse. RAS2020 er designet som et ekstremt kompakt anlæg i forhold til arealudnyttelse. Det unikke RAS2020 design gør det muligt at producere fisk på en meget begrænset areal. 

 

RAS2020 består af to ringformede fisketanke. Her inddeles fiskene i et antal kamre alt efter størrelse. De to ringtanke indeholder 6900 m3 vand som effektivt fiskevolumen. Ringtankene kan tømmes og rengøres uafhængigt af hinanden. I tankene simuleres en vandstrøm, som i en å eller en flod, der gør at fiskene får konstant motion. Det specielle design for vandstrøm sikrer en ensartet fordeling af vandparametre som bl.a. ilt, pH og alkalinitet. 
 

Optimereret produktion med bedre forhold for fiskene

Det er muligt at justere på størrelsen af de enkelte fiskekamre ved at anvende bevægelige skillevægge. Dette er med til at sikre en jævn fisketæthed i anlægget, som giver en fordel i forhold til produktionskapacitet. Væggene har desuden den fordel, at fiskene kan flyttes passivt fra ét kammer til et andet, hvilket giver dem et godt og stressfrit miljø helt op til slagtestørrelse.   
 

Udover de to ringtanke findes de to purge-tanke, hvor fiskene placeres inden slagtning. I hver purge-tank findes et effektivt fiskevolumen på ca. 380 m3. Hver purge-tank har egen RAS og iltsystem. Kombineret giver de to purge-tanke fuld fleksibilitet. Det er muligt at tømme og rengøre én purge-tank, imens den anden er i drift.  
 

En central platform i midten af anlægget giver mulighed for optimal overblik over alle fisketanke. Her placeres udstyr i form af fiskepumper, sorteringsmaskine, fisketælle og andet. Herved er der kort afstand til de enkelte fisketanke og optimale betingelser for håndtering af fiskene. 
 

Kontakt
Business and sales development manager
E: [email protected]
Akvakultur
Den unikke RAS2020 teknologi gør det muligt at producerede fisk i landbaserede anlæg på en bæredygtig måde og i et stressfrit miljø op til slagtestørrelse.