SMART Råvandsstyring FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Anvendelse

Hvad er formålet med SmartRåvandsstyring?

SmartRåvandsstyring er udviklet med det formål at styre råvands indvinding for vandværker på en mere moderne og optimal måde, end PLC styringer normalt tilbyder. SmartRåvandsstyring baserer sig på erfaringer fra mange vandforsyninger samlet i én overordnet software. Fordelene ved styringen inkluderer skånsom indvinding, minimal energiforbrug og bedst mulig råvandskvalitet.  

Hvordan får jeg SmartRåvandsstyring?

SmartRåvandsstyring implementeres altid i samarbejde med Krüger. Dette sikrer det bedst mulige opstartsforløb for kunden.

Funktion

Hvordan vælger SmartRåvandsstyring hvilke boringer, der skal køre?

SmartRåvandsstyringen kontrollerer råvandskvaliteten ud fra indtastede målinger. SmartRåvandsstyring tjekker hvilke boringer, der er mest energieffektive at køre med, og der kontrolleres, at indvindingstilladelsen er overholdt på den pågældende boring.

Hvordan bruges indvindingstilladelsen?

Boringens indvindingstilladelse bliver delt op over året. Det er valgfrit, hvordan den opdeles, men Krüger anbefaler, at man opdeler indvindingstilladelsen i uger, således at boringen kan driftes hele året. Ved overskredet indvindingstilladelse får boringen ikke lov at køre mere.

Hvordan motioneres boringer?

Hvis en boring ikke har været i drift i et valgfrit interval, startes boringen til motion i et valgfrit tidsrum. Boringer vil også motionere, selvom indvindingstilladelse er udløbet, således at vandet ikke bliver stillestående eller risikerer, at pumpen “gror” fast. Ved motionering kører boringerne ved fuld ydelse.

Hvordan køres boringerne mest energieffektivt?

Hvis boringen er udstyret med effektmåler og flowmåler, vil SmartRåvandsstyring beregne energitallet (kWh/m3) for boringen, når boringen kører. På baggrund af dette kan SmartRåvandsstyring altid vælge den bedst egnede boring til drift.

Hvordan sikres en god vandkvalitet?

Vandkvalitet kan bestå af et brugerdefineret antal stoffer. Disse stoffer anvendes til at udvælge boringen med den bedste vandkvalitet til drift ved hjælp af beregninger. Ud fra disse indtastede/målte stofkoncentrationer kan der også beregnes en aktuelt estimeret stofkoncentration af råvandet. 

Fejl

Hvad sker der ved en fejl?

Ved en fejl frakobles SmartRåvandsstyring, og den traditionelle trinstyring tager over, indtil fejlen er rettet, og smartråvandsstyring igen bliver startet op.

Hvad kan udløse en fejl?

 • Lavt styringsniveau
  - Når styringskurve niveau rammes
 • Intern fejl
  - Sqllite Database fejl. Generelle Windows fejl. Fejl ved skrivninger til XML fil osv.
 • Kommunikationsfejl
  - Kommunikationsfejl kan ske mellem vandværkets PLC og SmartRåvands gateway
 • SmartRåvands program er slukket
  - SmartRåvandsprogrammet på serveren er ikke blevet startet op

Advarsler

Hvad gør jeg, når der er en advarsel?

Advarsler kræver ikke nødvendigvis, at man tilser SmartRåvandsstyrings programmet. Kun hvis de kommer igen og igen, er det nødvendigt at tilse SmartRåvandsstyrings programmet for eventuelle problemer eller fejlopsætning.

Hvad kan udløse en advarsel?

 • Advarsel fejl ved læsning af OPC UA tags
  - Advarsel kommer først efter et antal brugerdefinerede gentagnes læsninger (kan justeres i opsætning XML fil)
 • Advarsel om for få boringer til rådighed
  - Færre antal boringer til rådighed end udregnet til start
 • Advarsel boring ikke motioneret i 2 perioder
  - F.eks. hvis der skal motioneres hver 5. dag, advares der først efter 10 dage
 • Advarsel forbrugsværdi (m3/døgn) ikke valid
  - Hvis en time tilvækst er negativ eller større end 25 % af Max valid værdien, bruges den ikke til at beregne døgn gennemsnittet

Hjælp til fejlfinding

Hjælp til fejlfinding

 • Tjek om niveaugrænser i rentvandstank er overskredet (min. eller max. grænse)
 • Tjek om der er boringer i fejl eller boringer, som er sat i manuel
 • Tjek om SmartRåvandsstyrings programmet kører på SCADA server, hvis ikke start da programmet igen.
 • Tjek SmartRåvandsstyring log filen. Kig kun på de nyeste logninger.
Kontakt
Teamleder, Vandforsyning
M: 4212 0170
E: [email protected]