AQUAVISTA™ Plant - digital services

AQUAVISTA™ Plant er styring og optimering leveret som en service. Gennem de seneste 25 år har vi udviklet det digitale produkt AQUAVISTA™ som løsninger til komplekse markedsudfordringer.

 

Via dataanalyse i realtid kan vores løsninger inden for vandbehandling imødegå udfordringer som:

 • Stigende regulative krav
 • Høj dynamisk udvikling i klima og hermed stigende belastning af anlæg
 • Stigende omkostninger i energiforbrug

 

Med AQUAVISTA™ tilbyder vi mere end 60 styringer, som hjælper renseanlæg og afløb med at blive drevet optimalt. Vi udvikler hele tiden nye styringer i tæt samarbejde med kunder. Via moderne digital teknologi udnytter vi data til smarte løsninger. Også til at møde morgendagens udfordringer. AQUAVISTA™ Plant er installeret på mere end 100 renseanlæg og andre vandinstallationer over hele verden.

 

Resultaterne er veldokumenterede:

 • 40% større biologisk kapacitet
 • 100% forøgelse af den hydrauliske kapacitet
 • 25% energibesparelse til beluftning
 • 75% energibesparelse på sandfangs­beluftning
 • 75% energibesparelse til intern nitratrecirkulation
 • 100% kemikaliebesparelse
 • 20-50% generel besparelse på driftsomkostninger

 

SMARTGrid

Få et fleksibelt elforbrug med SMARTGrid. SMARTGrid optimerer elforbruget i afløbssystemet og på renseanlægget til varierende elpriser. SMARTGrid sørger for, at energikrævende tiltag sker, når strømmen er billig, og mindskes, når strømmen er dyr. 

SMARTGrid kan også bruges til at regulere renseanlæggets egen energiproduktion og på den måde skabe en bedre energiforretning.

Onlinevarsling med SURFF er udviklet til at mindske skadevirkningerne af ekstremregn og de oversvømmelser, ekstremregnen medfører. Jo tidligere, I bliver varslet, desto bedre kan I beskytte borgere, bygninger og infrastruktur.

 

Sewerflex

Online styring med Sewerflex på afløbssystemer kan reducere overløb fra afløbssystemet til gavn for både miljø og badevand.

Eksempler på resultater:

 • Op til 50 pct. besparelse på nyanlæg eller udvidelse af bassiner
 • Overløbsmængde reduceret med op til 25%
 • Reduktion af stofbelastningen til recipienter

Læs mere om Sewerflex her
 

SewerView

Få et hurtigt overblik med SewerView og spar tid og ressourcer. SewerView skaber et visuelt overblik over spildevandssystemet. Målingerne kan vises enten som animation eller som rapporter og nøgletal. Det giver overblik over alle data som fx målinger i afløbssystemet, varslinger af nedbør, resultater fra modelberegninger og evalueringer af afløbssystemets og renseanlæggets tilstand.

Læs mere om SewerView her.

 

Kontakt
Tine Önnerth
Produktchef, AQUAVISTA™ Plant
M: 2632 7303
E: [email protected]

Sewerview
Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder, Afløb
M: 6037 0743
E: [email protected]
Online styring
AQUAVISTA™ Plant optimerer den samlede spildevandsbehandling for afløb og renseanlæg med fokus på mindsket overløb, sikker udløbskvalitet og lavest mulige energiforbrug. Ved den integrerede styring af det samlede system, kan forsyningen desuden udnytte variable elpriser til yderligere besparelser.