Rensning af regnvand og overløbsvand

Krügers renseteknologier fjerner forurenende stoffer fra det afstrømmende regnvand. Hydrotech® og Actiflo® fjerner blandt andet effektivt suspenderet materiale og fosfor. Teknologierne kan også med fordel anvendes til at rense og forbedre vandkvaliteten i ferske vande, som fx søer og åbne kanaler. Da teknologierne er kompakte, er pladskravene begrænsede.


Actiflo®-anlæg

Standardanlæg til effektiv bundfældning
Actiflo® har stor kapacitet og kan håndtere omfattende variationer i flowet. Det gør det velegnet til at rense overløbsvand og regnvand. Actiflo® reducerer koncentrationen af suspenderet stof og fosfor med op til 95 pct. Tilløbsvandet til Actiflo®-anlægget tilsættes koagulant og flokkulant, som får opløste stoffer til at klistre sammen til større partikler. Mikrosand øger partiklernes densitet og medfører en hurtig bundfældning, når vandet ledes gennem en lamelseparator. Anlægget kan kombineres med et aktivt kulfilter Actiflo Carb®, så der sker en effektiv fjernelse af organiske stoffer.

 

Hydrotech®-skivefilter

Kompakt, selvrensende filter med stor kapacitet
Hydrotech® skivefilter kan håndtere store variationer i flowet og har et lille grundareal. Det er derfor en oplagt løsning til lokal rensning af regnvand og overløbsvand, særligt i byområder, hvor pladsen er trang. Afhængig af forureningsindholdet og rensekravene kan koagulant og flokkulant tilsættes for at opnå en endnu bedre rensning.

 

Grønne flokkulanter

Når vi renser regnvand, anvender vi ”grønne flokkulanter”, som er et miljøvenligt alternativ til konventionel polymer. Grønne flokkulanter er baseret på kartoffelstivelse.

 

Teknologier til rensning af regnvand og grundvand

Teknologi
En effektiv renseteknologi til kommunal og industriel vandbehandling. Actiflo® renser alle former for vand for fosfor, suspenderet stof og COD.
Filtrering
Hydrotech® er et avanceret filtreringssystem med skivefiltre, som er effektivt og let at omstille. Det er et mekanisk og selvrensende filter.
Kontakt
Projektingeniør
M: 6023 8552
E: [email protected]
Afløb og regnvand
Mikrogummi fra dækslid udgør over halvdelen af al mikroplastudledning, og regnvand bliver derfor den største kilde til mikroplastforurening.