Krüger A/S

Reducer omkostningerne og optimer energien på renseanlæg og i afløbssystem 

Intelligent styring kan også bruges til kravoverholdelse, kapacitetsforøgelse og minimering af emissioner som lattergas og metan.

Søg efter teknologier

4 skridt mod grøn omstilling på renseanlæg

Med udsigten til reduktionskrav af emissioner og stigende energipriser har det aldrig været mere aktuelt at geare renseanlæg til den grønne omstilling. Vi tilbyder 4 skridt, der dels reducerer lattergas og metangas, dels skruer op for grøn energi på anlæggene og bringer dem tættere på at blive C02 neutrale