Krüger A/S

Søg efter teknologier

Cirkulær økonomi
Når vi vælger julegaver, tænker vi ud over vores kunder også på miljøet, da vi som firma arbejder med at genanvende ressourcer.
Derfor vil vi gerne inspirere til, hvordan julegaver kan få nyt liv. Bidrag meget gerne selv med kreative ideer.
Det er en gave til både dig selv og miljøet.
Renseanlæg
DNA sekventering og mikrobiologisk overvågning som service
Vi tilbyder en service, der regelmæssigt kortlægger den mikrobiologiske sammensætning i dit renseanlæg via DNA sekventering af indsendte prøver f.eks. det aktive slam, bæremedier eller granuler. Kortlægningen giver svar inden for en uge og præsenteres via webbrowser.
Verdensmål
I juni blev vi auditeret af Bureau Veritas i Verdensmålene og blev certificeret! Det er en blåstempling af vores målrettede arbejde med bæredygtighed, ligesom det skærper vores indsats i forhold til miljø og bæredygtighed. Det kommer både kunder og miljøet til gode.
Krüger Aquacare
Legionella kan opstå, når vandet ikke bliver brugt i en ejendom over en periode. Det kan være i en bygning efter nedlukning eller i private hjem efter en lang ferie.
I Krüger Aquacare kan vi forebygge og bekæmpe legionella, ligesom vi kan vejlede i, hvordan man kan sikre sundt vand, når det ikke har været brugt længe.
Renseanlæg
Danmarks mål er en klimaneutral vandsektor i 2030, men hvor får man mest miljø for pengene?
Et af vores tilbud er en klimaopgørelse på renseanlæggene, der identificerer og kvantificerer mulige tiltag inkl. lattergas. Det er et vigtigt element i forsyningernes klimastrategi og indberetning til Miljøstyrelsens Paris-model.
Arrangementer
Vi deler gerne ud af vores viden og passion for vandbehandling. På grund af Corona tilbyder vi en stribe webinarer, men nu er det igen muligt at komme ud og mødes igen, som vi kender det fra før. I kan derfor møde os på flere messer i efteråret, og snart vil vi gå i gang med at planlægge studieture og temadage for vores kunder og andre fagligt interesserede.
Online styring
Krügers online styringsværktøj AQUAVISTA™ bliver nu en del af vores moderkoncern Veolias digitale satsning “Hubgrade™”. Det er et kæmpe skulderklap til dansk udviklet teknologi.
Renseanlæg
96% af den medicin, der anvendes i Danmark, indtages i private hjem. Derfor ender hovedparten af miljøskadelige medicinrester i spildevandet på de kommunale renseanlæg. I projektet blev medicinrester nedbrudt på Herning Vands renseanlæg i et pilotanlæg, der fjerner medicinrester fra det rensede spildevand.
Ny teknologi
WaterManager er en ny cloudbaseret løsning til den moderne, effektive og sikre vandforsyning.
Løsningen hjælper med tilstandsvurdering og optimering af anlæg, planlagt vedligehold og DDS. Med let forståelige skærmbilleder er løsningen ideel til alle, der arbejder med drift og vedligehold af vandforsyning.
Jordoprensning
Region Midtjylland er blevet næsten 600 kilo klorerede opløsningsmidler lettere, efter vi har oprenset en tidligere industrigrund i Boulstrup nær Odder. Som resultat er jorden blevet endnu renere end forventet, og risikoen for forurenet drikkevand er fordampet.