Krüger A/S

Søg efter teknologier

Vi vælter hegnet!
Vi tilbyder at tage en dialog om samspillet mellem afløb og renseanlæg med udgangspunkt i data fra jeres system. Det er en times gratis gennemgang af jeres data og udfordringer, hvorefter vi vil komme med konkrete forslag.

Online styring
Krügers online styringsværktøj AQUAVISTA™ bliver nu en del af vores moderkoncern Veolias digitale satsning “Hubgrade™”. Det er et kæmpe skulderklap til dansk udviklet teknologi.
Renseanlæg
Danmarks mål er en klimaneutral vandsektor i 2030, men hvor får man mest miljø for pengene? Et af vores tilbud er en klimaopgørelse på renseanlæggene. Det er et vigtigt element i forsyningernes klimastrategi og indberetning til Miljøstyrelsens Paris-model.
Arrangementer
Vi deler gerne ud af vores viden og passion for vandbehandling. På grund af Corona er det lige nu mest i form af webinarer.
Når det er muligt, vil vi igen arrangere studieture og temadage for vores kunder og andre fagligt interesserede.
Krüger Aquacare
Mange bygninger står tomme eller bliver brugt mindre under nedlukningen af samfundet, hvor vandet ikke bliver brugt.
I Krüger Aquacare kan vi forebygge og bekæmpe legionella, ligesom vi kan vejlede i, hvordan man igen kan åbne bygninger uden risiko for legionella.
Renseanlæg
96% af den medicin, der anvendes i Danmark, indtages i private hjem. Derfor ender hovedparten af miljøskadelige medicinrester i spildevandet på de kommunale renseanlæg. I projektet blev medicinrester nedbrudt på Herning Vands renseanlæg i et pilotanlæg, der fjerner medicinrester fra det rensede spildevand.
Ny teknologi
WaterManager er en ny cloudbaseret løsning til den moderne, effektive og sikre vandforsyning.
Løsningen hjælper med tilstandsvurdering og optimering af anlæg, planlagt vedligehold og DDS. Med let forståelige skærmbilleder er løsningen ideel til alle, der arbejder med drift og vedligehold af vandforsyning.
Jordoprensning
Region Midtjylland er blevet næsten 600 kilo klorerede opløsningsmidler lettere, efter vi har oprenset en tidligere industrigrund i Boulstrup nær Odder. Som resultat er jorden blevet endnu renere end forventet, og risikoen for forurenet drikkevand er fordampet.
Overløb
Kloakoverløb er en udfordring mange steder i Danmark. Vi tilbyder en række services, som hjælper med at skabe overblik og reducere kloakoverløb og deres konsekvenser i recipienterne.