Krüger A/S

Søg efter teknologier

Renseanlæg
DNA sekventering og mikrobiologisk overvågning som service
Vi tilbyder en service, der regelmæssigt kortlægger den mikrobiologiske sammensætning i dit renseanlæg via DNA sekventering af indsendte prøver f.eks. det aktive slam, bæremedier eller granuler. Kortlægningen giver svar inden for en uge og præsenteres via webbrowser.
Verdensmål
Den 6.-7. Juni blev vi auditeret af Bureau Veritas i Verdensmålene og resultatet er nu klart - vi er certificeret! Det er en blåstempling af vores målrettede arbejde med bæredygtighed, ligesom det skærper vores indsats i forhold til miljø og bæredygtighed. Det kommer både kunder, samfundet og miljøet til gode.
Renseanlæg
Danmarks mål er en klimaneutral vandsektor i 2030, men hvor får man mest miljø for pengene? Et af vores tilbud er en klimaopgørelse på renseanlæggene. Det er et vigtigt element i forsyningernes klimastrategi og indberetning til Miljøstyrelsens Paris-model.
Arrangementer
Vi deler gerne ud af vores viden og passion for vandbehandling. På grund af Corona tilbyder vi en stribe webinarer, men nu er det igen muligt at komme ud og mødes igen, som vi kender det fra før. I kan derfor møde os på flere messer i efteråret, og snart vil vi gå i gang med at planlægge studieture og temadage for vores kunder og andre fagligt interesserede.
Online styring
Krügers online styringsværktøj AQUAVISTA™ bliver nu en del af vores moderkoncern Veolias digitale satsning “Hubgrade™”. Det er et kæmpe skulderklap til dansk udviklet teknologi.
Krüger Aquacare
Mange bygninger har stået tomme eller er brugt mindre under nedlukningen af samfundet, hvor vandet ikke bliver brugt.
I Krüger Aquacare kan vi forebygge og bekæmpe legionella, ligesom vi kan vejlede i, hvordan man igen kan åbne bygninger uden risiko for legionella.
Renseanlæg
96% af den medicin, der anvendes i Danmark, indtages i private hjem. Derfor ender hovedparten af miljøskadelige medicinrester i spildevandet på de kommunale renseanlæg. I projektet blev medicinrester nedbrudt på Herning Vands renseanlæg i et pilotanlæg, der fjerner medicinrester fra det rensede spildevand.
Ny teknologi
WaterManager er en ny cloudbaseret løsning til den moderne, effektive og sikre vandforsyning.
Løsningen hjælper med tilstandsvurdering og optimering af anlæg, planlagt vedligehold og DDS. Med let forståelige skærmbilleder er løsningen ideel til alle, der arbejder med drift og vedligehold af vandforsyning.
Jordoprensning
Region Midtjylland er blevet næsten 600 kilo klorerede opløsningsmidler lettere, efter vi har oprenset en tidligere industrigrund i Boulstrup nær Odder. Som resultat er jorden blevet endnu renere end forventet, og risikoen for forurenet drikkevand er fordampet.