Krüger A/S

Søg efter teknologier

Arrangementer
Vi deler gerne ud af vores viden og passion for vandbehandling. På grund af Corona er det lige nu mest i form af webinarer. Til efteråret vil vi igen arrangere studieture og temadage for kunder og andre fagligt interesserede.
Aquavista
Med AQUAVISTA™ Plant kan du styre, regulere og overvåge dit afløbssystem og renseanlæg. Det betyder maksimal udnyttelse af ressourcerne. Med AQUAVISTA™ tilbyder vi mere end 60 styringer.
Overløb
Kloakoverløb er en udfordring mange steder i Danmark. Vi tilbyder en række services, som hjælper med at skabe overblik og reducere kloakoverløb og deres konsekvenser i recipienterne.
Jordoprensning
Region Midtjylland er blevet næsten 600 kilo klorerede opløsningsmidler lettere, efter vi har oprenset en tidligere industrigrund i Boulstrup nær Odder. Som resultat er jorden blevet endnu renere end forventet, og risikoen for forurenet drikkevand er fordampet.
Ny teknologi
WaterManager er en ny cloudbaseret løsning til den moderne, effektive og sikre vandforsyning. Løsningen hjælper med tilstandsvurdering og optimering af anlæg, planlagt vedligehold og DDS. Med let forståelige skærmbilleder er løsningen ideel til alle, der arbejder med drift og vedligehold af vandforsyning.
Krüger Aquacare
Mange bygninger har stået tomme eller blevet brugt mindre under nedlukningen af samfundet, hvor vandet ikke blev brugt. I Krüger Aquacare kan vi forebygge og bekæmpe legionella, ligesom vi kan vejlede i, hvordan man igen kan åbne bygninger uden risiko for legionella.
Karriere
Hver dag arbejder vi for at bevare og genvinde vores vigtigste ressource, vand. Hvis du vil være en del af holdet kan du kigge nærmere på vores ledige stillinger eller sende os en uopfordret ansøgning.