Vandforsyning

Sammen med forsyningerne og de private vandværker muliggør vi en robust og sikker forsyning af rent drikkevand. Gennem effektiv udnyttelse af eksisterende infrastruktur og intelligent styring sikres jævn indvinding med minimalt energiforbrug.

Forsyningerne spiller en stor rolle, når de globale klimamål skal føres ud i livet. Med intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger kan vi sammen fremme effektiv brug af vand og bidrage til et mere bæredygtigt samfund globalt. 

Hver dag arbejder vi på mange projekter lige fra renovering af små vandværker til procesgennemgang og opførelse af nye super vandværker. Dyk ned i nogle af vores projekter og kompetencer nedenfor. 

Rensning for PFAS

Sådan kan vi hjælpe:

  • Indledende analyse af råvandskvalitet
  • Vurdering af metode 
  • Opstilling af pilotanlæg og udførelse af forsøg
  • Behandling af resultater 
  • Design af fuldskalaanlæg
  • Myndighedsbehandling

Pesticider i grundvandet kan renses, men hvilken metode skal man vælge?

De seneste år har vi set flere fund af pesticider i grundvandet. Hvis det ikke er muligt at lukke vandboringen og hente vand andre steder fra, kan langt de fleste pesticider renses med bl.a. aktivt kul.

Jonstrup Vandværk sparer penge ved at optimere processer

På Jonstrup Vandværk er SmartRåvandsstyring sat op efter spotmarkedet på el. Dvs. at der indvindes så vidt muligt, når el-prisen er lavest. 

Blødgøring af drikkevand

Se hvad vi tilbyder af løsninger til blødgøring af drikkevandet. Med os som gennemgående samarbejdspartner får I størst mulighed for at komme tæt på projektet og få det udformet præcis, som I gerne vil. 

Digitale vandværksprojekter

Brug af digitale værktøjer i vandværksopgaver sikrer højeffektive projekter. Effektiviteten opnås ved bedre arbejdsværktøjer til design/ projektering samt nem adgang til opdateret information til projektets parter om planer, fremdrift og ændringer. Læs mere om de digitale værktøjer og BIM (Building Information Modelling) her.

Nyt Snekkersten Vandværk – Danmarks måske smukkeste vandværk

Det nye Snekkersten Vandværk er et resultat af mange års forarbejde. Vandværket er en central brik i den fremtidige forsyningsstruktur med kun to centrale vandværker. Det er også kulminationen på to års intenst og vellykket samarbejde.

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Drikkevand
Hvorfor er FN’s Verdensmål vigtige, når man arbejder med vandforsyning? Og hvordan kan vi bidrage i vandbranchen? Det giver vi vores bud på.