Vandforsyning

Sammen med forsyningerne og de private vandværker muliggør vi en robust og sikker forsyning af rent drikkevand. Gennem effektiv udnyttelse af eksisterende infrastruktur og intelligent styring sikres jævn indvinding med minimalt energiforbrug.

Forsyningerne spiller en stor rolle, når de globale klimamål skal føres ud i livet. Med intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger kan vi sammen fremme effektiv brug af vand og bidrage til et mere bæredygtigt samfund globalt. 

Hver dag arbejder vi på mange projekter lige fra renovering af små vandværker til procesgennemgang og opførelse af nye super vandværker. Dyk ned i nogle af vores projekter og kompetencer nedenfor. 

PFAS

Sådan kan vi hjælpe:

  • Indledende analyse af råvandskvalitet
  • Vurdering af metode 
  • Opstilling af pilotanlæg og udførelse af forsøg
  • Behandling af resultater 
  • Design af fuldskalaanlæg
  • Myndighedsbehandling

Blødgøring af drikkevand

Se hvad vi tilbyder af løsninger til blødgøring af drikkevandet. 

Med os som gennemgående samarbejdspartner får I størst mulighed for at komme tæt på projektet og få det udformet præcis, som I gerne vil. 

Jonstrup Vandværk sparer penge ved at optimere processer

På Jonstrup Vandværk er SmartRåvandsstyring sat op efter spotmarkedet på el. Dvs. at der indvindes så vidt muligt, når el-prisen er lavest. 

Nyt vandværk i Dronninglund bliver billigere end budgetteret

Det nye Dronninglund Vandværk er ved at blive bygget efter vores “Vandværkskoncept”, hvor vi står for ansøgninger, byggetilladelse, tegning, udbud af bygninger, rentvandstanke og SRO.

Løsninger til Grønland

I mange år har vi leveret løsninger til den grønlandske vandforsyning, hvor vi bl.a. har leveret bygdevandværker og rådgivning for Nukissiorfiit og været med til at sikre fremtidens vandforsyning i Nuuk. Bl.a. har vi projekteret og ombygget eksisterende vandværker, leveret bygdevandværker og leveret et cloudbaseret datahåndteringssystem. 

Videndeling med det digitale byggeri

Building Information Modelling (BIM) er omdrejningspunktet for det digitale byggeri. Det giver overblik i alle projektets faser og rummer en række digitale værktøjer, der sikrer større videndeling og et mere effektivt samarbejde.

Læs hvordan det har tilføjet værdi for HOFORs store blødgøringsprojekt. 

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Blødgøring
CARIX™ (CArbon dioxide Regenerated Ion eXchanger) repræsenterer den seneste udvikling indenfor ionbyttere til blødgøring. CARIX™ forbedrer drikkevandskvaliteten ved at fjerne uønskede kationer (som calcium og magnesium) og anioner (som sulfat, nitrat og klorid).