Vandforsyning

Sammen med forsyningerne og de private vandværker bidrager vi til en sikker og bæredygtig vandforsyning.

Forsyningerne spiller en stor rolle, når de globale klimamål skal føres ud i livet. Med intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger kan vi sammen fremme effektiv brug af vand og bidrage til et mere bæredygtigt samfund globalt. 

Hver dag arbejder vi på mange projekter lige fra renovering af små vandværker til procesgennemgang og opførelse af nye super vandværker. Dyk ned i nogle af vores projekter og kompetencer nedenfor. 

Nyt Snekkersten Vandværk – Danmarks måske smukkeste vandværk

Det nye Snekkersten Vandværk er et resultat af mange års forarbejde. Vandværket er en central brik i den fremtidige forsyningsstruktur med kun to centrale vandværker. Det er også kulminationen på to års intenst og vellykket samarbejde.

Forsyningssikkerhed - skift den gamle PLC, før det er for sent

En planlagt PLC-udskiftning er en lille investering sammenlignet med de problemer, man kan få, hvis den gamle PLC pludselig står af. I denne artikel kan du læse lidt om, hvordan PLC'er til vandværker fungerer, og hvordan du bør vedligeholde dem.

Ultrakompakt blødgøringsanlæg til mindre vandværker

Blødgøring af drikkevand på vandværket bliver hurtigt et omfattende projekt. Her kan du læse om et innovativ og kompakt ionbytningsanlæg bestående af trippeltank-moduler, patenteret reguleringsventil samt hygiejnisk og vandbesparende modstrømsskylleproces.

Digitale vandværksprojekter

Brug af digitale værktøjer i vandværksopgaver sikrer højeffektive projekter. Effektiviteten opnås ved bedre arbejdsværktøjer til design/ projektering samt nem adgang til opdateret information til projektets parter om planer, fremdrift og ændringer. Læs mere om de digitale værktøjer og BIM (Building Information Modelling) her.

Intelligent styring godt på vej i vandforsyningen

Forsyningerne får nu og de kommende år nye stærke værktøjer til at optimere drift af vandforsyningen. To af de vigtigste områder, som Krüger arbejder på for tiden er optimering af:

●    Kildepladser (råvandsstyring)
●    Vandbehandling (iltning og filtrering)

Pesticider i grundvandet kan fjernes, men hvilken metode skal man vælge?

De seneste år har vi set flere fund af pesticider i grundvandet. Hvis det ikke er muligt at lukke vandboringen og hente vand andre steder fra, kan langt de fleste pesticider fjernes med bl.a. aktivt kul.

Super vandværk på Marbjerg Mark

HOFORs Marbjerg Vandværk fra 2015 danner model for, hvordan vandværker til forsyning af København og omegn fremover skal udføres. Krügers procesdesign er udført i to uafhængige linjer, der er forberedt for fremtidig blødgøring af vandet. 

Vihøj Vandværk fik højere hygiejne og forsyningssikkerhed

Vi har været totalentreprenør på vandværket og stået for hele vandbehandlingsanlægget, der er designet til årligt at behandle 250.000 m3 drikkevand. Skive Vand A/S nye vandværk afløser et 50 år gammelt vandværk og medfører et højere hygiejneniveau og en øget forsyningssikkerhed.

Renovering af kildepladser øger forsyningssikkerheden

Vi har leveret en løsning til Tønder Vand, der ønskede, at kildepladsernes indvindingsboringer og råvandsledninger til tre vandværker blev renoveret. Kravet var, at levede op til nutidens krav til hygiejne, arbejdsmiljø og forsyningssikkerhed.

Blødt vand og og høj drikkevandssikkerhed

HOFOR ville blødgøre vandet i Brøndby Kommune, som har en meget høj hårdhed på op til 30 °dH. Derudover ønskede de at modernisere det eksisterende Brøndbyvester Vandværk for at opfylde nutidige krav til drikkevandssikkerhed, automatisering og arbejdsmiljø.

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]

Carsten Zinn Lundberg
Markedschef
M: 6039 0737
E: [email protected]
Drikkevand
Hvorfor er FN’s Verdensmål vigtige, når man arbejder med vandforsyning? Og hvordan kan vi bidrage i vandbranchen? Det giver vi vores bud på.