Distribution af drikkevand

Ledningsnetmodeller skaber overblik over trykforholdene i ledningsnettet. Det kan spare jer for mange ressourcer, når ledningsnettet skal renoveres, ligesom det kan forbedre drikkevandskvaliteten og gavne vores miljø.

 

Nyeste software

Vi har stor erfaring med at opstille ledningsnetmodeller og foretage ledningsnetberegninger i Mike Urban+. Som forsyning kan I tilgå modellen via en webløsning kaldet WaterNet Advisor. 

Vi udfører også ledningsnetberegninger i AQUIS, hvis jeres forsyning har en AQUIS model. Derudover har vi arbejdet indgående med at konvertere AQUIS modeller over i Mike Urban+ og samtidig opdatere modellerne med de nyeste data. Det sikrer, at modellerne stemmer overens med det eksisterende ledningsnet, hvorved man får et retvisende grundlag at arbejde ud fra. 
 

Spar tid og penge med den rette ledningsnetmodel

Ledningsnetmodellen kan beregne den rette størrelse på nye ledninger og spare jer for mange ressourcer, når ledningsnettet skal renoveres. Mange ledningsnet er etableret ud fra et større vandforbrug end det, vi bruger i dag. Derfor kan der være mange penge at spare i at få regnet ledningsnettet igennem, inden der lægges nye rør, så vandledningerne kan renoveres med mindre rør end de eksisterende. 

I får mere renovering for pengene, lækagen i ledningsnettet minimeres, og vandkvaliteten bliver bedre som følge af kortere opholdstid i de mindre rør. 

Ledningsnetmodellen kan også anvendes til en analyse af trykket i ledningsnettet. Modellen kan beregne, om det er muligt at sænke trykket i ledningsnettet. Det kan mindske både energiforbruget og lækagetabet. 
 

Det her tilbyder vi:

  • Opbygning af model
  • Kvalitetssikring af data herunder ledningsregistrering, SRO data og forbrugsdata
  • Kalibreringsmålinger med trykloggere og aftapninger på ledningsnettet samt justering af modellen
  • Renoverings- og sektioneringsplan
  • Projektering, placering og levering af sektionsmålerbrønde med måleudstyr og V-CloudIO-MB instrumentering opkoblet på SRO.
  • Levering af driftsrapporter i WaterManager med lækageovervågning og varsling af unormalt forbrug 
  • Anvendelse ift. forsyningssikkerhed og beredskab