WaterManager

Cloudbaseret ledelsessystem til effektiv og sikker vandforsyning, der giver et præcist overblik.

Krügers digitale ledelsessystem WaterManager hjælper vandforsyninger med tilstandsvurdering og optimering af anlæg, planlagt vedligehold og DDS. Med let forståelige skærmbilleder er løsningen ideel til alle, der arbejder med drift og vedligehold af vandforsyning, ligesom den sparer tid.

Nøglefunktioner

Vores nyeste digitale udvikling er en platform til den moderne vandforsyning, som ønsker at arbejder målrettet og effektivt. 

Funktionerne omfatter:

  • Digital logbog til registrering af observationer og udførte opgaver
  • Kort over anlæg med driftsstatus, planlagte opgaver og historik på anlæg 
  • Dashboard - nøgletalsvisning for indvinding, behandling og distribution
  • Digital overvågning af anlægstilstand og procesperformance
  • Validering af datakvalitet
  • Automatisk udarbejdelse af perioderapporter
  • Grafisk visning af data

Cloud-løsning samler, bearbejder og visualiserer data

Det er billigere at have sin løsning i skyen, og IT sikkerheden er høj. Derudover er der gode muligheder for videreudvikling, da udbuddet af standardapplikationer vokser hastigt, ligesom platformen er hurtig at implementere. Vores cloud-løsning trækker data fra SRO systemet, Jupiter databasen og registreringer i felten via mobiltelefon.

Planlagt vedligehold har aldrig været nemmere

Det er hurtigt og simpelt at oprette planlagte drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Når arbejdet skal udføres, ses opgaver enten på kortet eller i kalenderen, hvor man hurtigt kan se aktuelle oplysninger. 

Oversigtskort gør det let at prioritere opgaver

Forsyningens anlæg er markeret på et digitalt oversigtskort.

For hvert anlæg kan du se, om der er: 

  • Kommende opgaver der skal udføres
  • Observationer registreret på anlægget
  • Early warnings baseret på beregninger af SRO data og vandanalyser 

Dashboard med handlingsorienteret information styrker sikkerheden

På et dashboard får du som forsyning et overblik over anlæggenes tilstand, så du hurtigt kan se, om der er behov for driftsmæssige indgreb. Det er et stærkt værktøj til optimering af vandforsyningen mht. energi, ressourcer, vandkvalitet og driftssikkerhed. 

Digital overvågning af anlægstilstand og procesperformance

Algoritmer overvåger nøgletal for anlæggene, så driftspersonalet får besked, når der er behov for vedligehold eller procesoptimering. Overvågningen er baseret på indgående kendskab til mulige uønskede hændelser for de pågældende anlæg. 
 

WaterManager er en opgradering af vores produkt V-History.

Vi bruger WaterManager til vores HACCP dokumentation og i vores arbejde med drift og vedligehold af boringer og vandværker. WaterManager giver os et præcist overblik over, hvordan det går. Vi kan se på kortet, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves, og vi får alle det samme billede af, hvordan det går i forsyningen. Det sparer os for rigtig meget tid i hverdagen.
- Henrik Nicolaisen, Afdelingsleder, Glostrup Forsyning