WaterManager FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Anvendelse

Hvad er formålet med WaterManager?

WaterManager er udviklet med det formål at understøtte forsyningernes driftsfolk i deres daglige beslutninger, samtidig med at der indsamles viden, der kan danne grundlag for fremtidige forbedringer af såvel arbejdsgange som anlæg. 

Hvordan får jeg adgang til WaterManager?

Du skal oprettes som bruger. Du kan efterfølgende logge ind med dit brugernavn eller din email.

Hvordan logger jeg ind med engangskode?

Som bruger i WaterManager kan du logge ind med engangskode ved at indtaste emailadresse og derefter trykke "Send engangskode".  

Herefter sender WaterManager en email med engangskode, der kan bruges til login.

Bemærk at du skal være oprettet som bruger med email for at anvende denne form for login.

Hvordan bruger jeg opdelingen i områder?

Områder oprettes, så de repræsenterer forsyningens fysiske anlæg: Vandværk(er), boringer, pejleboringer, højdebeholder(e) og sektionsmålere. Områder kan imidlertid også anvendes til at repræsentere funktionelle enheder som f.eks.administration og ledningsnet.
Formålet med opdelingen er at give et hurtigt overblik over driftsregistreringer og opgaver inden for det enkelte område.

Hvordan kan jeg oprette driftsregistreringer eller planlagte opgaver, der ikke er knyttet til et bestemt område (f.eks. “Gennemgang af DDS system”)?

Vi anbefaler, at man opretter et funktionelt område “Administration”, der kan anvendes til driftsregistreringer og planlagte opgaver, der ikke er tilknyttet et specifikt område.

Kan jeg oprette driftsregistreringer/opgaver, der er knyttet til adresser eller koordinater?

WaterManager understøtter kun driftsregistreringer/opgaver, der er knyttet til områder, der er oprettet på forhånd. Det er således ikke muligt at knytte en driftsregistrering/opgave til en specifik adresse eller et koordinat. Vi anbefaler, at du i stedet opretter et funktionelt område f.eks. ledningsnet, hvor driftsregistreringer/opgaver kan tilknyttes.

Kan jeg oprette tematiserede visninger (f.eks. Vandværk A med tilhørende boringer)?

Ja, du kan oprette temaer og tilknytte relevante data (brugere, rapporter, grafer, dashboards og områder).

Når du har oprettet ét eller flere temaer vil det/de kunne vælges via filtreringsbjælken.

Kan jeg begrænse adgangen til data for visse brugere (f.eks. eksterne samarbejdspartnere)?

Ja, du kan oprette et særligt tema med netop de data, du ønsker at dele og efterfølgende tilknytte de pågældende brugere til det. 

Kan jeg bruge QR koder til at foretage driftsregistreringer i WaterManager?

Ja, du kan opsætte QR koder med et formål at give en enkel og hurtig adgang til at foretage driftsregistreringer for et område.

Scan af QR koder giver adgang til at bruge en forenklet brugerflade, der er tilpasset mobiltelefoner.

Der opsættes normalt én unik QR kode på lokaliteten i hvert område.

Hvordan henter jeg data fra andre systemer ind i WaterManager?

Det afhænger af det specifikke system. Krüger tilbyder en række løsninger, der sikkert kan opsamle eller udveksle data.

Hvor kan jeg få mere hjælp til WaterManagers funktioner?

Vi har udarbejdet en række små videoer, der demonstrerer WaterManagers forskellige funktioner.

Videoerne kan findes ved at trykke på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælge “Om”.

Herefter trykker du på linket til oversigtsside for instruktionsvideoer.

Navigation 

Hvordan skifter jeg mellem forskellige visninger?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Geografi”, “Nøgletal”, “Aktiviteter”, “Kalender”, “Rapporter” eller “DiVa” fra oversigten. 

Bemærk, det er muligt at skjule visninger, der ikke bruges via. “Indstillinger”.

Hvordan ændrer jeg den viste periode?

I periodebjælken kan man definere den viste periode med en række knapper:
- “I dag” sætter periodevælgeren til dags dato
- “< ” reducerer den viste periode med et skridt svarende til periodevælgeren
- “> ” øger den viste periode med et skridt svarende til periodevælgeren
- Datovælgeren definerer startdatoen for den viste periode (evt. vælges også slutdato)
- Periodevælgeren definerer længden på den viste periode (hvis “Periode” er valgt, angives start- og slutdato med datovælgeren)

Hvordan filtrerer jeg den aktuelle visning?

I filtreringsbjælken kan du vælge forskellige filtreringer afhængig af den aktuelle visning:
- Tema (vises kun, hvis der er oprettet mindst ét tema)
- Type (observation, måleraflæsning, forbedringsforslag, audit, opgave eller DiVa)
- Område
- Status (uafsluttet, afsluttet, kræver opfølgning, ingen opfølgning)
- Opretter
- Dashboards (kun Nøgletalsvisning)
- Rapporter (kun Rapportvisning)
- Grafer (kun Grafvisning)
 

Geografivisning

Hvad viser geografivisningen?

Visningen giver et kort over alle oprettede områder i WaterManager.  

Hvad betyder den gule trekant på områderne?

Den gule trekant betyder, at mindst én registrering indenfor det pågældende område, der kræver opfølgning. 

Hvordan fjerner jeg de gule trekanter på områderne?

Find den eller de registrering(er), der er markeret med opfølgning.
Åbn registreringens pop-up vindue
Fjern afkrydsning af “Opfølgning” eller markér som “Afsluttet”.
 

Hvordan ser jeg alle boringer, pejleboringer og sektionsmålere på kortet?

Underanlæg vises normalt kun på højere zoom niveau (svarende til et lavere størrelsesforhold på kortet).
Zoom niveauet kan øges eller reduceres ved tryk på hhv. “+” og “-” i kortets øverste venstre hjørne.

Hvorfor ser jeg kun nogle boringer, pejleboringer og sektionsmålere på kortet (men ikke alle)?

Hvis mindst én registrering indenfor et underanlæg kræver opfølgning, vil det pågældende underanlæg vises på alle zoomniveauer.

Hvor kan jeg se en oversigt over aktiviteterne for et givet område?

Tryk på områdets kortmarkør.
Oversigten over områdets aktiviteter vises i højre side.

Aktivitetsvisning og kalender

Hvad viser aktivitetsvisningen?

Visningen giver en filtrérbar oversigt på listeform over alle registreringer og opgaver i WaterManager.  

Hvad viser kalendervisningen?

Visningen giver en filtrérbar oversigt i kalenderformat over alle registreringer og opgaver i WaterManager.

 • Planlagte opgaver vises med grøn farve.
 • Opgaver eller driftsregistreringer, der kræver opfølgning vises med gul farve.
 • Ikke-afsluttede opgaver eller driftsregistreringer vises med blå farve. 
 • Afsluttede opgaver eller driftsregistreringer vises med grå farve.
   

Hvad betyder den gule trekant på en driftsregistrering i aktivitetslisten?

Den gule trekant betyder, at der er foretaget en driftsregistrering, der kræver opfølgning.  

Hvad betyder ikonerne under aktiviteternes overskrifter?

Følgende ikoner benyttes på aktivitetslisten:
- Udfyldt afkrydsningsfelt betyder, at aktiviteten er afsluttet. 
- Ikon med fotografiapparat betyder, at aktiviteten indeholder et billede. 
- Gentagelsesikon betyder, at den planlagte opgave er oprettet med gentagelser.
- Advarselstrekant betyder, at den planlagte opgave er oprettet med opfølgning ved forfald.
 

Kan jeg vælge andre måder at sortere aktivitetslisten?

Når aktiviteterne vises som nyhedsstrøm, sorteres de altid med den nyeste aktivitet øverst.

Når aktiviteterne vises som tabel, kan forskellige sorteringer vælges ved tryk på kolonneoverskrifterne.
 

Hvordan eksporterer jeg aktivitetslisten?

I øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger.
Vælg herefter “Download CSV (aktuel liste)” eller “Download CSV (alle registreringer)”.
Herefter starter download.

Hvordan eksporterer jeg billeder fra aktivitetslisten?

I øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger.

Herefter vælger du “Download billeder (aktuel liste)”.

Herefter starter download.

Hvordan tilføjer jeg en ny registrering eller opgave?

Tryk på “+”.
Derved åbnes popup vindue for ny opgave.
Udfyld felterne og tryk “Gem”.

Kan jeg se mine planlagte opgaver på listeform?

Ja, skift til aktivitetsvisning og filtrer på “Opgaver”, “Uafsluttet” og den ønskede periode.

Kan jeg vælge at se aktivitetslisten på tabelform?

Ja: i øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger. Derefter vælger du “Vis som tabel”. På samme måde kan du skifte fra tabelvisning tilbage til visning som nyhedsstrøm. 

Kan jeg eksportere mine opgaver?

Ja, skift til aktivitetsvisning og filtrer på “Opgaver”, “Uafsluttet” og den ønskede periode.
I øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger.
Vælg herefter “Download CSV”.
Herefter starter download.

Hvorfor har jeg ikke adgang til alle data (begrænset adgang)?

Hvis din brugerprofil er oprettet med begrænset adgang, har du kun adgang til de temaer, hvor du er tilknyttet. Din adgang til data kan ændres af en bruger med administrator rettigheder.

Driftsregistreringer

Hvilke typer driftsregistreringer kan jeg foretage?

Driftsregistreringer kan kategoriseres som “Observation”, “Måleraflæsning”, “Forbedringsforslag” eller “Audit”.

Hvordan tilføjer jeg en ny driftsregistrering (fra desktop)?

Under menubjælken “Aktiviteter” trykker du på “+”.
Derved åbnes pop-up vindue for ny driftsregistrering.
Udfyld felterne og tryk “Gem”.

Hvordan retter jeg en driftsregistrering (fra desktop)?

Driftsregistreringen markeres ved at trykke på den.
Herefter kan du åbne pop-up vinduet ved endnu et tryk på den markerede driftsregistrering.
Det er muligt at ændre driftsregistreringens ansvarlig, notefelt, afkrydsningsfelter, tidspunkt og tilføje et billede.
Øvrige felter kan ikke ændres.

Hvordan sletter jeg en driftsregistrering (fra desktop)?

Driftsregistreringen markerer du ved at trykke på aktiviteten.
Herefter åbner du driftsregistreringens pop-up vindue ved endnu et tryk.
Driftsregistreringen slettes ved tryk “Andet”, hvorefter du kan vælge “Slet” i menuen.

Hvordan angiver jeg, at en driftsregistrering kræver opfølgning (fra desktop)?

I driftsregistreringens popup vindue markerer du afkrydsningsboksen “Opfølgning”.

Hvordan angiver jeg, at en driftsregistrering er afsluttet (fra desktop)?

I driftsregistreringens popup vindue markerer du afkrydsningsboksen “Afsluttet”.

Hvordan tilføjer jeg et billede til en driftsregistrering (fra desktop)?

I driftsregistreringens popup vindue trykker du på feltet “Tilføj billede”.
Herefter kan du angive billedets placering ved brug af stifinder.
Afslut med “Gem”.

Kan man ændre navnet på den person, der har oprettet en driftsregistrering efterfølgende?

Nej (men man kan altid slette en registrering og oprette en ny).

Opgaver

Hvilke typer opgaver kan oprettes?

Du kan oprette en opgave som “Planlagt opgave” eller “Registreret opgave”:
- Planlagte opgaver repræsenterer fremtidige opgaver, der forventes udført
- Registrerede opgaver (afsluttede) repræsenterer historiske opgaver og tjener primært som dokumentation for udførte opgaver
- Registrerede opgaver (uafsluttede) repræsenterer forfaldne opgaver, som af den ene eller anden grund ikke er blevet udført
 

Hvordan tilføjer jeg en ny planlagt eller registreret opgave?

Under menubjælken “Kalender” trykker du på “+”
Derved åbnes pop-up vindue for ny registrering.
Udfyld felterne og tryk “Gem”.

Hvordan retter jeg en planlagt eller registreret opgave?

Du markerer opgaven på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter kan du åbne opgavens pop-up vindue ved endnu et tryk på den markerede opgave.
Det er muligt at ændre opgavens ansvarlig, notefelt, afkrydsningsfelter, tidspunkt og tilføje et billede.
Øvrige felter kan ikke ændres.  

Hvordan sletter jeg en planlagt eller registreret opgave?

Du markerer opgaven på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter åbnes registreringens pop-up vindue ved endnu et tryk.
Du sletter opgaven ved at trykke “Andet”, hvorefter du kan vælge “Slet” i menuen.

Hvordan afslutter jeg en planlagt opgave?

Du markerer den planlagte opgave på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter åbnes opgavens dialogboks ved endnu et klik.
Du afslutter opgaven ved at trykke på “Afslut”, hvorefter pop-up vinduet for en afsluttet “Registreret opgave” åbner.
Tilføj evt. yderligere information og klik på “Gem”.
Herved erstattes den tidligere planlagte opgave med en “Registreret opgave”, der er tidsstemplet med det aktuelle tidspunkt. 
 

Hvordan afslutter jeg en registeret opgave?

Du markerer den registrerede opgave på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter åbnes opgavens pop-up vindue ved endnu et tryk.
Afkrydsningsboksen “Afslut” markeres.
Afslut med “Gem”. 

Kan jeg fortryde at have afsluttet en planlagt opgave?

Ja. Når en planlagt opgave afsluttes, oprettes der en tilhørende “Registreret opgave”.
Hvis du fremsøger og sletter den registrerede opgave vil den oprindelige “Planlagte opgave” igen blive vist.

Hvordan kan jeg angive, at en planlagt opgave kræver opfølgning, hvis tidspunktet for forfald overskrides?

I den planlagte opgaves pop-up vindue markerer du afkrydsningsboksen “Opfølgning ved forfald”.
Hvis den planlagte opgave forfalder uden at være blevet afsluttet, genererer WaterManager automatisk en uafsluttet “Registreret opgave” markeret med opfølgning.
Det betyder altså, at opgaven på aktivitetslisten vil blive markeret med en gul opfølgningstrekant, og at det tilhørende område ligeledes markeres på kortvisningen.

Hvordan tilføjer jeg et billede til en opgave?

I opgavens pop-up vindue trykker du på feltet “Tilføj billede”.
Herefter kan du angive billedets placering ved brug af stifinder.
Afslut med “Gem”.

Kan jeg ændre overskriften på en opgave?

Ja: Du markerer opgaven på aktivitetslisten eller i kalenderen. Herefter åbnes registreringens popup vindue ved endnu et tryk. Herefter kan du ændre teksten ved at klikke/tappe på overskriften i den blå titelbjælke.

Hvordan udskriver jeg områdernes QR-koder?

Du kan downloade QR koderne for alle de oprettede områder som en samlet pdf fil.

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten. På menubjælken vælger du“Områder”.

Tryk på knappen “Eksportér QR koder”. 

Hvordan udskriver jeg QR-koder til brug for indtastning(er)?

Du kan downloade QR koderne til manuelle indtastninger som en samlet pdf fil.

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten.

På menubjælken vælges “Indtastninger”. Tryk på knappen “Eksportér QR koder”. 

Aflæsninger

Kan jeg vise manuelle aflæsninger på en kurve, bruge dem i nøgletalsberegninger og lade DiVa overvåge værdierne?

Ja, men først skal du oprette et målepunkt, som aflæsningerne kan tilknyttes.
Herefter er data tilgængelige i egen målekanal.

Hvordan opretter jeg et målepunkt (f.eks. en flowmåler), der aflæses manuelt?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten.
På menubjælken vælger du “Indtastninger”.
I feltet “Opret ny målekanal til manuelle registreringer (aflæsninger)” vælger du den pågældende område fra rullemenuen.
Herefter indtaster du målekanalens navn og enhed.
Afslut med “Opret målekanal”.

Kan jeg oprette flere målepunkter til manuelle aflæsninger indenfor samme område?

Ja, du kan oprette et (stort set) ubegrænset antal målepunkter.

Hvad er formålet med aflæsninger i WaterManager?

Denne funktion giver mulighed for, at driften på enkel vis kan foretage rutinemæssige aflæsninger af instrumenter i felten. '

Talværdierne gemmes i målekanaler i WaterManager, og kan efterfølgende indgå i visning af nøgletal, i rapporter, plottes som grafer eller udlæses til videre databehandling.

Mobil 

Hvordan kan jeg foretage registreringer på mobiltelefon?

Du kan med fordel anvende den forenklede brugerflade udviklet til registreringer på telefon.

Du kan tilgå brugerfladen ved at:

 • Scanne en opsat QR kode på en lokalitet (et område).
 • Benytte linket https://[kundenavn].watermanager.dk/LogBook/LogBookLogin.aspx
  (hvor [kundenavn] erstattes af navnet på jeres installation).
   

Hvad kan jeg gøre med den forenklede brugerflade tilpasset mobiltelefonen?

Den forenklede brugerflade er udviklet med det formål at give enkel og hurtig adgang til at foretage driftsregistreringer og afslutte opgaver.

Indenfor hver område har du adgang til følgende funktioner: 

 • Observation. Registrering af observationer og afvigelser evt. med opfølgning (vises med gul advarsel på kort, kalender og aktivitetsliste.
 • Aflæsning. Aflæsning af målere og instrumenter.
 • Forbedringsforslag. Registrering af forslag til forbedringer evt. med opfølgning.
 • Audit. Registrering af observationer i forbindelse med intern eller ekstern audit evt. med opfølgning.
 • Opgaver. Oversigt over områdets forfaldne og kommende opgaver (+- én måned). Mulighed for at afslutte opgaverne.
 • Seneste aktiviteter. Oversigt over alle registreringer for området i den seneste måned.
   

Brugeradministration 

Hvordan opretter eller gendanner jeg mit kodeord?

På login skærmbillede vælger du “Ny kode?”.
Herefter indtaster du brugernavn/email og den anførte gendannelseskode.
Der sendes nu en email med et gendannelseslink til din emailkonto.
Klik på gendannelseslinket og vælg et nyt kodeord.

Hvordan til- eller framelder jeg nyhedsmails?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Bruger” fra oversigten.

Nyhedsmails kan til eller frameldes i afkrydsningsfelt.

Som administrator hvordan opretter jeg nye brugere?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Brugere”
 • I feltet “Opret bruger” udfylder du felterne “Brugernavn”, “Email” og “Rettighed”
 • Afslut med “Opret bruger”
   

Som administrator hvordan sletter jeg en bruger?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Brugere” 
 • I feltet “Rediger bruger” vælger du den pågældende bruger fra dropdown listen
 • Du sletter brugeren ved at vælge“Slet bruger"

Som administrator, hvordan begrænser jeg adgang til data for udvalgte brugere?

I WaterManager kan du anvende temaer til at begrænse brugernes adgang til data. Temaer er en filtreret visning af WaterManagers elementer (se Hvordan opretter jeg temaer?)

En brugers adgang kan begrænses således:

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Brugere”
 • I feltet “Rediger bruger” vælger du den pågældende bruger fra rullemenuen
 • Herefter vælger du "Begrænset" i rullemenuen for "Rettighed"
   

Indstillinger

Hvordan får jeg adgang til indstillinger?

Du skal være oprettet som administrator (se brugeradministration).
Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Indstillinger” fra oversigten. 

Hvordan sætter jeg kortets centrering og zoomniveau?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg "Geografi" fra oversigten
 • Sæt kortets centrering og zoom-niveau som ønsket
 • Vælg "Indstillinger fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Områder” og i feltet “Kortindstillinger” trykker du "Brug seneste"
 • Afslut med "Gem"

Hvordan opretter jeg et nyt område (med kortmarkør)?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Områder”
 • I feltet “Opret område” udfylder du felterne “Navn”, “Breddegrad”, “Længdegrad”, “Beskrivelse” og “Markørtype”
 • Afslut med “Opret område”.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at angive breddegrad og længdegrad, hvis anlægget er sammenkædet med GEUS Jupiter database.
(Se mere om dette under punktet "Hvordan kan jeg sammenkæde mine anlæg med GEUS Jupiter database?").
 

Hvordan tilføjer jeg et foto til et område?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Områder”
 • I feltet “Rediger område” vælger du “Billede til beskrivelse”, hvorefter billedfilen kan udpeges med sædvanlig stifinder

Hvordan nedlægger jeg et område, der ikke bruges længere?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten.
 • På menubjælken vælger du “Områder”
 • I feltet “Rediger område” vælger du det pågældende område under "Vælg område" og herefter markeres afkrydsningsfelt "Nedlagt"

Det er efterfølgende ikke muligt at tilføje nye aktiviteter til det nedlagte område, mens alle tidligere oprettede aktiviteter bevares.

Hvordan kan jeg sammenkæde mine anlæg med GEUS Jupiter database?

Det er muligt at sammenkæde områderne i WaterManager med GEUS Jupiter database.
Sammenkædning betyder, at der i området dialogboks på kortvisningen vises et link til borings- eller anlægsrapporten i Jupiter.

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Områder”
 • I feltet “Rediger område” udfylder du feltet "Alias" med en henvisning til Jupiter databasen.

@DGUxxx.xxxx henviser til Jupiters boringsdatabase (eksempel @DGU110.100)
@ANLxxxxx henviser til Jupiter anlægsdatabase (eksempel @ANL50000)

Når et område er sammenkædet med Jupiter, anvendes koordinaterne fra Jupiter til positioneringen af anlægget på kortvisningen i WaterManager. Det er altså ikke nødvendigt at angive bredde- og længdegrad under områdeopsætningen (NB. Det kræver dog, at felterne for bredde- og længdegrad ikke udfyldes).
 

Hvordan finder jeg længde- og breddegrad for mine anlæg?

I Geus' Jupiter database (https://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp) kan du fremsøge UTM koordinater for de fleste anlæg.
UTM koordinaterne kan konverteres til længde- og breddegrad med denne omregner:
(https://www.engineeringtoolbox.com/utm-latitude-longitude-d_1370.html) 

Hvordan tilføjer jeg et link til Jupiter databasen for et område?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Områder”
 • I feltet “Rediger område” udfylder du feltet "Alias"
 • Hyperlinket til Jupiter kan nu ses ved at markere områdets kortmarkør på kortvisningen.

Hvad er temaer?

Temaer er en filtreret visning af WaterManagers elementer. Temaer giver mulighed for at begrænse, hvilke data den enkelte bruger har adgang til, men kan også bruges til at give et overblik over udvalgte data (f.eks. kildeplads).

Rapporter, grafer, nøgletalvisninger, områder, DiVa og brugere kan tilknyttes ét eller flere temaer. 

Hvordan opretter jeg temaer?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Indstillinger” fra oversigten
På menubjælken vælger du “Temaer”
I feltet “Opret tema” udfylder du felterne “Navn”, “Adresse for daglig DiVa email”
 Afslut med “Opret tema”.

Når temaet er oprettet, vælges temaet i rullemenuen under “Rediger tema”.
Herefter kan de ønskede brugere, rapporter, grafer, dashboards og områder tilknyttes under “Tema relationer”
Afslut med “Opdatér tema”.
 

Hvordan kan jeg aktivere eller skjule visninger for alle brugere ?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Indstillinger” fra oversigten
På menubjælken vælger du “Generelt”
Fjern markéring for de visninger, du ønsker at skjule

Hvordan ændrer jeg datoformatet i WaterManager (f.eks. fra mm/dd/år til dd/mm/år)?

Datorformatet i WaterManager følger browserens datoformat.

I Google Chrome browseren kan datoformatet ændres fra Amerikansk engelsk til dansk under "Settings".

Vælg Advanced og Languages.

Vælg herefter Add Languages og tilføj Danish - Dansk.

Under "More actions" vælger du "Display Google Chrome in this language". 

Kontakt
Produktejer
M: 2171 3882
E: [email protected]
WaterManager
Her får du en oversigt over de seneste opdateringer, vi har lavet på WaterManager.