WaterManager FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Anvendelse

Hvad er formålet med WaterManager?

WaterManager er udviklet med det formål at understøtte forsyningernes driftsfolk i deres daglige beslutninger, samtidig med at der indsamles viden, der kan danne grundlag for fremtidige forbedringer af såvel arbejdsgange som anlæg. 

Hvordan får jeg adgang til WaterManager?

Du skal oprettes som bruger. Du kan efterfølgende logge ind med dit brugernavn eller din email.

Hvordan logger jeg ind med engangskode?

Som bruger i WaterManager kan du logge ind med engangskode ved at indtaste emailadresse og derefter trykke "Send engangskode".  

Herefter sender WaterManager en email med engangskode, der kan bruges til login.

Bemærk at du skal være oprettet som bruger med email for at anvende denne form for login.

Hvordan bruger jeg anlæg i WaterManager?

Anlæg anvendes normalt om forsyningens fysiske anlæg: Vandværk(er), boringer, pejleboringer, højdebeholder(e) og sektionsmålere, men kan også bruges til at repræsentere funktionelle enheder som f.eks.administration og ledningsnet.
Formålet med opdelingen er at give et hurtigt overblik over driftsregistreringer og opgaver inden for det enkelte område.

Hvordan kan jeg oprette driftsregistreringer eller planlagte opgaver, der ikke er knyttet til et bestemt anlæg (f.eks. “Gennemgang af DDS system”)?

Vi anbefaler, at man opretter et administrativt anlæg f.eks. “Administration”, der kan anvendes til driftsregistreringer og planlagte opgaver, der ikke er tilknyttet et fysisk anlæg.

Kan jeg oprette driftsregistreringer/opgaver, der er knyttet til adresser eller koordinater?

WaterManager understøtter kun driftsregistreringer/opgaver, der er knyttet til anlæg, der er oprettet på forhånd. Det er således ikke muligt at knytte en driftsregistrering/opgave til en specifik adresse eller et koordinat. Vi anbefaler, at du i stedet opretter et administrativt anlæg f.eks. ledningsnet, hvor driftsregistreringer/opgaver kan tilknyttes.

Kan jeg oprette tematiserede visninger (f.eks. Vandværk A med tilhørende boringer)?

Ja, du kan oprette temaer og tilknytte relevante data (brugere, rapporter, grafer, dashboards og anlæg).

Når du har oprettet ét eller flere temaer vil det/de kunne vælges via filtreringsbjælken.

Kan jeg bruge QR koder til at foretage driftsregistreringer i WaterManager?

Ja, du kan opsætte QR koder med et formål at give en enkel og hurtig adgang til at foretage driftsregistreringer for et område.

Scan af QR koder giver adgang til at bruge en forenklet brugerflade, der er tilpasset mobiltelefoner.

Der opsættes normalt én unik QR kode på lokaliteten i hvert område.

Kan jeg begrænse adgangen til data for visse brugere (f.eks. eksterne samarbejdspartnere)?

Ja, du kan oprette et særligt tema med netop de data, du ønsker at dele og efterfølgende tilknytte de pågældende brugere til det. 

Hvordan henter jeg data fra mit SRO system ind i WaterManager?

Du skal have opsat en datacollector. Opsætningen afhænger af det konkrete SRO og IT system. 

Kontakt Krüger for nærmere information.

Hvordan henter jeg data fra andre systemer ind i WaterManager?

Det afhænger af det specifikke system. Krüger tilbyder en række løsninger, der sikkert kan opsamle eller udveksle data.

Kan jeg få en periodisk oversigt på mail over nye registreringer?

Ja, WaterManager kan udsende en ugentlig eller månedlig mail, der opsummerer de seneste aktiviteter.

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Bruger” fra oversigten.

Aktivitetsmails kan til eller frameldes i rullemenuen, ligesom den ønskede hyppighed kan angives.

Hvor kan jeg få mere hjælp til WaterManagers funktioner?

Vi har udarbejdet en række små videoer, der demonstrerer WaterManagers forskellige funktioner.

Videoerne kan findes ved at trykke på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælge “Om”.

Herefter trykker du på linket til oversigtsside for instruktionsvideoer.

Navigation 

Hvordan skifter jeg mellem forskellige visninger?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Geografi”, “Nøgletal”, “Aktiviteter”, “Kalender”, “Rapporter” eller “DiVa” fra oversigten. 

Bemærk, det er muligt at skjule visninger, der ikke bruges via. “Indstillinger”.

Hvordan ændrer jeg den viste periode?

I periodebjælken kan man definere den viste periode med en række knapper:
- “I dag” sætter periodevælgeren til dags dato
- “< ” reducerer den viste periode med et skridt svarende til periodevælgeren
- “> ” øger den viste periode med et skridt svarende til periodevælgeren
- Datovælgeren definerer startdatoen for den viste periode (evt. vælges også slutdato)
- Periodevælgeren definerer længden på den viste periode (hvis “Periode” er valgt, angives start- og slutdato med datovælgeren)

Hvordan filtrerer jeg den aktuelle visning?

I filtreringsbjælken kan du vælge forskellige filtreringer afhængig af den aktuelle visning:
- Tema (vises kun, hvis der er oprettet mindst ét tema)
- Type (f.eks. observation, aflæsning eller opgave)
- Emne
- Anlæg
- Status (uafsluttet, afsluttet, kræver opfølgning, ingen opfølgning)
- Opretter
- Fritekst
- Dashboards (kun Nøgletalsvisning)
- Rapporter (kun Rapportvisning)
- Grafer (kun Grafvisning)

Det er muligt at reducere antallet af mulige filtreringer under "Indstillinger/Tilpasninger/Filtreringsmuligheder" 

Geografivisning

Hvad viser geografivisningen?

Visningen giver et kort over alle oprettede anlæg i WaterManager.  

Hvad betyder den gule trekant på anlæggene?

Den gule trekant betyder, at mindst én registrering indenfor det pågældende anlæg , der kræver opfølgning. 

Hvordan fjerner jeg de gule trekanter på anlæggene?

Find den eller de registrering(er), der er markeret med opfølgning.
Åbn registreringens pop-up vindue
Fjern afkrydsning af “Opfølgning” eller markér som “Afsluttet”.
 

Hvordan ser jeg alle boringer, pejleboringer og sektionsmålere på kortet?

Underanlæg vises normalt kun på højere zoom niveau (svarende til et lavere størrelsesforhold på kortet).
Zoom niveauet kan øges eller reduceres ved tryk på hhv. “+” og “-” i kortets øverste venstre hjørne.

Hvorfor ser jeg kun nogle boringer, pejleboringer og sektionsmålere på kortet (men ikke alle)?

Hvis mindst én registrering indenfor et underanlæg kræver opfølgning, vil det pågældende underanlæg vises på alle zoomniveauer.

Hvor kan jeg se en oversigt over aktiviteterne for et givent anlæg?

Tryk på anlæggets kortmarkør.
Oversigten over anlæggets aktiviteter vises i højre side.

Kan jeg fremsøge et anlæg på kortet?

Ja, vælg det pågældende anlæg i rullemenuen i filtreringsbjælkens venstre side.
 

Kan kortet vise anlæg uden koordinater (f.eks. ledningsnet)?

Ja, hvis et anlæg oprettes under "Indstillinger/Anlæg" uden koordinater, vises det i et fast felt i kortets øverste del (så længe afkrydsningsfeltet "Vises på kort" er markeret).

Hvordan ser jeg en måleserie, der er knyttet til de enkelte anlæg?

Tryk på anlæggets kortmarkør. 
Vælg måleserien i rullemenuen "Vis kurve" i dialogboksen i højre side. 
 

Kan jeg ændre kortmarkørernes udseende?

Ja, du kan vælge mellem forskellige kortmarkører til hver enkelt anlægstype. Dette defineres under "Indstillinger/Tilpasninger".  

Aktivitetsvisning og kalender

Hvad viser aktivitetsvisningen?

Visningen giver en filtrérbar oversigt på listeform over alle registreringer og opgaver i WaterManager.  

Hvad viser kalendervisningen?

Visningen giver en filtrérbar oversigt i kalenderformat over alle registreringer og opgaver i WaterManager.

 • Planlagte opgaver vises med grøn farve.
 • Opgaver eller driftsregistreringer, der kræver opfølgning vises med gul farve.
 • Ikke-afsluttede opgaver eller driftsregistreringer vises med blå farve. 
 • Afsluttede opgaver eller driftsregistreringer vises med grå farve.
   

Hvad betyder den gule trekant på en driftsregistrering i aktivitetslisten?

Den gule trekant betyder, at der er foretaget en driftsregistrering, der kræver opfølgning.  

Hvad betyder ikonerne under aktiviteternes overskrifter?

Følgende ikoner benyttes på aktivitetslisten:
- Udfyldt afkrydsningsfelt betyder, at aktiviteten er afsluttet. 
- Ikon med fotografiapparat betyder, at aktiviteten indeholder et billede. 
- Gentagelsesikon betyder, at den planlagte opgave er oprettet med gentagelser.
- Advarselstrekant betyder, at den planlagte opgave er oprettet med opfølgning ved forfald.
 

Kan jeg vælge andre måder at sortere aktivitetslisten?

Når aktiviteterne vises som nyhedsstrøm, sorteres de altid med den nyeste aktivitet øverst.

Når aktiviteterne vises som tabel, kan forskellige sorteringer vælges ved tryk på kolonneoverskrifterne.
 

Hvordan eksporterer jeg aktivitetslisten?

I øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger.
Vælg herefter “Download CSV (aktuel liste)” eller “Download CSV (alle registreringer)”.
Herefter starter download.

Hvordan eksporterer jeg billeder fra aktivitetslisten?

I øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger.

Herefter vælger du “Download billeder (aktuel liste)”.

Herefter starter download.

Hvordan tilføjer jeg en ny registrering eller opgave?

Tryk på “+”.
Derved åbnes popup vindue for ny opgave.
Udfyld felterne og tryk “Gem”.

Kan jeg se mine planlagte opgaver på listeform?

Ja, skift til aktivitetsvisning og filtrer på “Opgaver”, “Uafsluttet” og den ønskede periode.

Kan jeg vælge at se aktivitetslisten på tabelform?

Ja: i øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger. Derefter vælger du “Vis som tabel”. På samme måde kan du skifte fra tabelvisning tilbage til visning som nyhedsstrøm. 

Kan jeg eksportere mine opgaver?

Ja, skift til aktivitetsvisning og filtrer på “Opgaver”, “Uafsluttet” og den ønskede periode.
I øverste højre hjørne af aktivitetslisten vælger du ikonet med de tre vandrette streger.
Vælg herefter “Download CSV”.
Herefter starter download.

Hvorfor har jeg ikke adgang til alle data (begrænset adgang)?

Hvis din brugerprofil er oprettet med begrænset adgang, har du kun adgang til de temaer, hvor du er tilknyttet. Din adgang til data kan ændres af en bruger med administrator rettigheder.

Rapporter

Hvad viser rapportvisningen?

Rapportvisningen viser driftsdata som en brugertilpasset oversigt for en given periode.

Visningen bruges normalt til detaljeret analyse af data og til deling af udvalgte data med eksterne aktører (f.eks. myndigheder).

Hvordan udskriver jeg en rapport?

I øverste højre hjørne af rapporten vælger du ikonet med de tre vandrette streger.

Vælg herefter “Udskriv rapport”. 

Hvordan ser jeg den tidslige udvikling af et datafelt?

Du dobbeltklikker på et datafeltet.
Så vises en graf over den tidlige udvikling. 
 

Driftsregistreringer

Hvad er formålet med driftsregistreringer i WaterManager?

Driftsregistreringer hos en vandforsyning er nøglen til effektivitet og kvalitet.

Driftsregistreringer hjælper med at overvåge ressourceforbrug, planlægge vedligeholdelse, sikre vandkvalitet og overholde lovmæssige krav.

Registreringerne kan hjælpe med at identificere forbedringsområder. De er essentielle ved nødsituationer, og er derfor et vigtigt element i ledelsessystemer som DDS/HACCP.

Hvilke typer driftsregistreringer kan jeg foretage?

Driftsregistreringer kan kategoriseres som “Observation”, “Aflæsning”, “Forbedringsforslag” "Afvigelser" eller “Audit”.

Hvordan tilføjer jeg en ny driftsregistrering (fra desktop)?

Under menubjælken “Geografi”, “Aktiviteter” eller "Kalender"  klikker du på “+”.
Fra rullemenuen vælger du hvilken type registrering.
Derved åbnes pop-up vindue for ny driftsregistrering.
Udfyld felterne og tryk “Gem”.

Hvordan retter jeg en driftsregistrering (fra desktop)?

Driftsregistreringen markeres ved at klikke på den.
Herefter kan du åbne dialogboksen ved endnu et klik på den markerede driftsregistrering.
Tryk på knappen "Rediger". 
Herefter kan felterne titel, beskrivelse, emne, tidspunkt for oprettelse og afslutning, notefelt ændres.
Øvrige felter kan ikke ændres.

Hvordan sletter jeg en driftsregistrering (fra desktop)?

Driftsregistreringen markerer du ved at klikke på aktiviteten.
Herefter åbner du driftsregistreringens dialogboks ved endnu et klik.
Driftsregistreringen slettes ved at trykke “Rediger” og derefter "Slet".

Hvordan angiver jeg, at en driftsregistrering kræver opfølgning (fra desktop)?

I driftsregistreringens dialogboks markerer du afkrydsningsboksen “Opfølgning”.

Hvordan angiver jeg, at en driftsregistrering er afsluttet (fra desktop)?

I driftsregistreringens dialogboks markerer du afkrydsningsboksen “Afsluttet”.

Hvordan tilføjer jeg et billede til en driftsregistrering (fra desktop)?

I driftsregistreringens popup vindue trykker du på feltet “Tilføj billede”.
Herefter kan du angive billedets placering ved brug af stifinder.
Afslut med “Gem”.

Kan man ændre navnet på den person, der har oprettet en driftsregistrering efterfølgende?

Nej (men man kan altid slette en registrering og oprette en ny).

Opgaver

Hvad er formålet med opgaver i WaterManager?

WaterManager anvender et simpelt kalenderbaseret system til opgavehåndtering.

Systemet giver mulighed for at organisere, koordinere og dokumentere enkeltstående eller periodiske opgaver f.eks. i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.

Opgavestyringen kan anvendes i forbindelse med et DDS eller HACCP system.

Hvordan fungerer opgaver?

WaterManager skelner af praktiske hensyn mellem "Planlagte" og "Registrerede" opgaver.

Det betyder at: 

 • Fremtidige opgaver altid oprettes som planlagte opgaver.
  I kalenderen er disse opgaver grønne og altid uafsluttede. 
 • Historiske opgaver altid oprettes som registrerede opgaver.
  I kalenderen er opgaverne blå, når de er uafsluttede og sorte, når de er afsluttet.

Bemærk at hvis en planlagt opgave afsluttes, vil opgaven erstattes af en “Registreret opgave”, der er tidsstemplet med det aktuelle tidspunkt (opgaven flytter altså tidspunkt/dato i kalenderen). 

Det er ikke muligt at oprette registrerede opgaver (i fortiden) med gentagelser.

Hvordan tilføjer jeg en ny opgave?

Under menubjælken “Kalender” klikker du på “+”
Derved åbnes dialogboks for ny registrering.
Udfyld felterne og klik på “Gem”.

Hvordan retter jeg en opgave?

Du markerer opgaven på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter kan du åbne opgavens dialogboks ved endnu et klik på den markerede opgave.
Det er nu muligt at ændre opgavens titel, beskrivelse, tidspunkt og at tilføje et billede. 
Herudover kan du afslutte opgaven og tilknytte en note. 
Øvrige felter kan ikke ændres.  

Bemærk. Det er kun muligt at redigere gentagelsesperioder for planlagte opgaver (i fremtiden).

Hvordan sletter jeg en opgave?

Du markerer opgaven på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter åbner du opgavens dialogboks ved et klik.
Du sletter opgaven ved at klikke på "Rediger" og derefter på "Slet".

Hvordan afslutter jeg en opgave?

Du markerer opgaven på aktivitetslisten eller i kalenderen.
Herefter åbnes opgavens dialogboks ved endnu et klik. Opgaven afsluttes ved at markere afkrydsningsfeltet “Afslut”, tilføj evt. en note og klik på “Gem”. 
Hvis den planlagte opgave er oprettet med gentagelser, er det kun muligt at afslutte den næste opgave i serien.

Bemærk at hvis en planlagt opgave afsluttes, vil opgaven erstattes af en “Registreret opgave”, der 

 

Hvordan kan jeg angive, at en planlagt opgave kræver opfølgning, hvis den forfalder uden at være afsluttet?

I den planlagte opgaves dialogboks vælger du “Kræver opfølgning ved forfald”.
Hvis den planlagte opgave forfalder uden at være blevet afsluttet, genererer WaterManager automatisk en uafsluttet registreret opgave markeret med opfølgning. Det betyder altså, at opgaven på aktivitetslisten vil blive markeret med gul opfølgningstrekant, og at det tilhørende anlæg ligeledes markeres på kortvisningen.

Hvordan tilføjer jeg et billede til en opgave?

I opgavens dialogboks trykker du på feltet “Tilføj billede”.
Herefter kan du angive billedets placering ved brug af stifinder.
Afslut med “Gem”.

Hvordan udskriver jeg anlæggenes QR-koder?

Du kan downloade QR koderne for alle de oprettede anlæg som en samlet pdf fil.

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten. På menubjælken vælger du “Anlæg”.

Tryk på knappen “Eksportér QR koder”. 

Hvordan udskriver jeg QR-koder til brug for indtastning(er)?

Du kan downloade QR koderne til manuelle indtastninger som en samlet pdf fil.

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten.

På menubjælken vælges “Indtastninger”. Tryk på knappen “Eksportér QR koder”. 

Hvordan kan jeg bruge QR-koder til at lette registreringer?

Registreringerne kan lettes ved at placere QR koder i anlæggene. QR koden for det pågældende anlæg giver (efter login) direkte adgang til registreringer for det pågældende anlæg. 

NB: Af hensyn til sikkerheden omkring 

Aflæsninger

Hvad er formålet med aflæsninger i WaterManager?

Denne funktion giver mulighed for, at driften på enkel vis kan foretage rutinemæssige aflæsninger af instrumenter i felten. '

Talværdierne gemmes i målekanaler i WaterManager, og kan efterfølgende indgå i visning af nøgletal, i rapporter, plottes som grafer eller udlæses til videre databehandling.

Kan jeg vise manuelle aflæsninger på en kurve, bruge dem i nøgletalsberegninger og lade DiVa overvåge værdierne?

Ja, men først skal du oprette et målepunkt, som aflæsningerne kan tilknyttes.
Herefter er data tilgængelige i egen målekanal.

Hvordan opretter jeg et målepunkt (f.eks. en flowmåler), der aflæses manuelt?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten.
På menubjælken vælger du “Aflæsninger”.
I feltet “Opret ny måledata til aflæsninger” vælger du det pågældende anlæg i rullemenuen.
Herefter indtaster du aflæsningens navn, enhed og eventuelt et tal, der repræsenterer rækkefølgen (hvis flere aflæsninger er tilknyttede det samme anlæg, vises aflæsningen med det laveste nummer først).
Afslut med “Opret målekanal”.

Kan jeg oprette flere målepunkter til manuelle aflæsninger indenfor samme anlæg?

Ja, du kan oprette et (stort set) ubegrænset antal målepunkter til manuelle aflæsninger. 

Hvordan foretager jeg en aflæsning?

Under menubjælken "Geografi", “Aktiviteter” eller "Kalender" klikker du på “+”.
Hvis der er oprettet mindst ét aflæsningspunkt kan du fra rullemenuen vælge "Aflæsning".
Derved åbnes en dialogboks for ny aflæsning.
Udfyld felterne og tryk “Gem”.

Kan jeg se tidligere aflæsninger?

Ja, tryk på "Seneste" ved oprettelse af ny aflæsning.

Mobil 

Hvordan kan jeg foretage registreringer på mobiltelefon?

Du kan med fordel anvende den forenklede brugerflade udviklet til registreringer på telefon.

Du kan tilgå brugerfladen ved at:

 • Scanne en opsat QR kode på en lokalitet (et anlæg).
 • Benytte linket https://[kundenavn].watermanager.dk/LogBook/LogBookLogin.aspx
  (hvor [kundenavn] erstattes af navnet på jeres installation).
   

Hvad kan jeg gøre med den forenklede brugerflade tilpasset mobiltelefonen?

Den forenklede brugerflade er udviklet med det formål at give enkel og hurtig adgang til at foretage driftsregistreringer og afslutte opgaver.

Indenfor hvert anlæg har du adgang til følgende funktioner: 

 • Observation. Registrering af observationer og afvigelser evt. med opfølgning (vises med gul advarsel på kort, kalender og aktivitetsliste.
 • Aflæsning. Aflæsning af målere og instrumenter.
 • Forbedringsforslag. Registrering af forslag til forbedringer evt. med opfølgning.
 • Audit. Registrering af observationer i forbindelse med intern eller ekstern audit evt. med opfølgning.
 • Opgaver. Oversigt over anlæggets registrerede og planlagte opgaver (+- én måned). Mulighed for at afslutte opgaverne.
 • Seneste aktiviteter. Oversigt over alle registreringer for anlægget i den seneste måned.
   

Hvordan scanner jeg en QR kode?

På de fleste nyere telefoner kan man bruge den almindelige kamerafunktion.
Når kameraet genkender en QR kode, fremkommer der automatisk et link.
På visse telefonmodeller kan det være nødvendigt at installere en dedikeret QR scanner app. 
 

Brugeradministration 

Hvordan opretter eller gendanner jeg mit kodeord?

På login skærmbillede vælger du “Ny kode?”.
Herefter indtaster du brugernavn/email og den anførte gendannelseskode.
Der sendes nu en email med et gendannelseslink til din emailkonto.
Klik på gendannelseslinket og vælg et nyt kodeord.

Alternativt kan du klikke på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælge “Bruger” fra oversigten.
Angiv nyt kodeord i feltet "Kode" og afslut med "Gem".

Hvordan ændrer jeg mit brugernavn?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne.
Vælg “Bruger” fra oversigten.
Angiv nyt brugernavn i feltet "Navn" og afslut med "Gem".

Hvordan ændrer jeg min e-mailadresse?

Du skal have rettighed som administrator for at kunne ændre din eller andre brugeres emailadresse.

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne.
Vælg “Indstillinger” fra oversigten.
På menubjælken vælger du “Brugere”.
Under "Rediger bruger" vælger du den pågældende bruger fra rullemenu.
Herefter kan emailadressen ændres i feltet "Email".
fslut med "Opdater bruger". 

Hvordan til- eller framelder jeg nyheds- eller aktivitetsmails?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Bruger” fra oversigten.
Nyheds- og aktivitetsmails kan til eller frameldes i rullemenuen, ligesom hyppigheden aktivitetsmails kan angives.

Som administrator hvordan opretter jeg nye brugere?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Brugere”
 • I feltet “Opret bruger” udfylder du felterne “Brugernavn”, “Email” og “Rettighed”
 • Afslut med “Opret bruger”
   

Som administrator hvordan sletter jeg en bruger?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Brugere” 
 • I feltet “Rediger bruger” vælger du den pågældende bruger fra dropdown listen
 • Du sletter brugeren ved at vælge“Slet bruger"

Som administrator, hvordan begrænser jeg adgang til data for udvalgte brugere?

I WaterManager kan du anvende temaer til at begrænse brugernes adgang til data. Temaer er en filtreret visning af WaterManagers elementer (se Hvordan opretter jeg temaer?)

En brugers adgang kan begrænses således:

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Brugere”
 • I feltet “Rediger bruger” vælger du den pågældende bruger fra rullemenuen
 • Herefter vælger du "Begrænset" i rullemenuen for "Rettighed"
   

Indstillinger

Hvordan får jeg adgang til indstillinger?

Du skal være oprettet som administrator (se brugeradministration).
Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Indstillinger” fra oversigten. 

Hvordan sætter jeg kortets centrering og zoomniveau?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg "Geografi" fra oversigten
 • Sæt kortets centrering og zoom-niveau som ønsket
 • Vælg "Indstillinger fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Områder” og i feltet “Kortindstillinger” trykker du "Brug seneste"
 • Afslut med "Gem"

Hvordan opretter jeg et nyt anlæg?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Anlæg”
 • I feltet “Opret anlæg” udfylder du felterne “Navn”, “Breddegrad”, “Længdegrad”, “Beskrivelse” og “Markørtype”
 • Afslut med “Opret anlæg”.

Alternativt kan anlægget sammenkædes med GEUS Jupiter database (se mere herom under "Hvordan kan jeg sammenkæde mine anlæg med GEUS Jupiter database?").
Herefter hentes koordinater automatisk.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at angive breddegrad og længdegrad. Anlæg uden koordinater vises på kortet i et fast felt i kortets øverste del. 

Hvis anlægget ikke ønskes vist på kortet, fjernes markeringen i afkrydsningsfeltet "Vises på kort".
Se også "Hvordan opretter jeg et nyt underanlæg (uden kortmarkør)?"
 

Hvordan opretter jeg et nyt underanlæg (uden kortmarkør)?

Underanlæg oprettes på sammen måde som "Anlæg", men knyttes til et tidligere oprettet anlæg med rullemenuen "Er underanlæg til".
Når et anlæg er oprettet som underanlæg, vises det ikke på kortet, men kan tilgås via det tilknyttede anlægs infoboks eller fremsøges med rullemenuen i kortvisningens øverste venstre side.

Bemærk, at hvis et underanlæg har aktiviteter, der kræver opfølgning vises dette også på det tilknyttede anlægs kortmarkør.
 

Hvordan tilføjer jeg et foto til et anlæg?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Anlæg”
 • I feltet “Rediger anlæg” vælger du det pågældende anlæg under "Vælg anlæg”
 • Herefter vælger du "Billede til beskrivelse" der giver mulighed for at udpege  billedfilen med sædvanlig stifinder

Hvordan nedlægger jeg et anlæg, der ikke bruges længere?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten.
 • På menubjælken vælger du “anlæg”
 • I feltet “Rediger anlæg” vælger du det pågældende anlæg under "Vælg anlæg" og herefter markeres afkrydsningsfelt "Nedlagt"

Det er efterfølgende ikke muligt at tilføje nye aktiviteter til det nedlagte anlæg, mens alle tidligere oprettede aktiviteter bevares.

Hvordan kan jeg sammenkæde mine anlæg med GEUS Jupiter database?

Det er muligt at sammenkæde anlæggene i WaterManager med GEUS Jupiter database.
Sammenkædning betyder, at der i anlægget dialogboks på kortvisningen vises et link til borings- eller anlægsrapporten i Jupiter.

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Anlæg”
 • I feltet “Rediger anlæg” udfylder du feltet "Alias" med en henvisning til Jupiter databasen.

@DGUxxx.xxxx henviser til Jupiters boringsdatabase (eksempel @DGU110.100)
@ANLxxxxx henviser til Jupiter anlægsdatabase (eksempel @ANL50000)

Når et anlæg er sammenkædet med Jupiter, anvendes koordinaterne fra Jupiter til positioneringen af anlægget på kortvisningen i WaterManager. Det er altså ikke nødvendigt at angive bredde- og længdegrad under anlægsopsætningen (NB. Det kræver dog, at felterne for bredde- og længdegrad ikke udfyldes).
 

Hvordan finder jeg længde- og breddegrad for mine anlæg?

I Geus' Jupiter database (https://data.geus.dk/JupiterWWW/index.jsp) kan du fremsøge UTM koordinater for de fleste anlæg.
UTM koordinaterne kan konverteres til længde- og breddegrad med denne omregner:
(https://www.engineeringtoolbox.com/utm-latitude-longitude-d_1370.html) 

 

Bemærk: det er muligt som alternativ til at angive længde- og breddegrad at sammenkæde anlægget direkte med GEUS Jupiter database
(se mere herom under "Hvordan kan jeg sammenkæde mine anlæg med GEUS Jupiter database?").

Hvordan tilføjer jeg et link til Jupiter databasen for et anlæg?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Anlæg”
 • I feltet “Rediger anlæg” udfylder du feltet "Alias"
 • Hyperlinket til Jupiter kan nu ses ved at markere anlæggets kortmarkør på kortvisningen.

Hvad er temaer?

Temaer er en filtreret visning af WaterManagers elementer. Temaer giver mulighed for at begrænse, hvilke data den enkelte bruger har adgang til, men kan også bruges til at give et overblik over udvalgte data (f.eks. kildeplads).

Rapporter, grafer, nøgletalvisninger, anlæg, DiVa og brugere kan tilknyttes ét eller flere temaer. 

Hvordan opretter jeg temaer?

 • Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
 • Vælg “Indstillinger” fra oversigten
 • På menubjælken vælger du “Temaer”
 • I feltet “Opret tema” udfylder du felterne “Navn”, “Adresse for daglig DiVa email”
 •  Afslut med “Opret tema”.

Når temaet er oprettet, vælges temaet i rullemenuen under “Rediger tema”.
Herefter kan de ønskede brugere, rapporter, grafer, dashboards og anlæg tilknyttes under “Tema relationer”
Afslut med “Opdatér tema”.
 

Hvordan kan jeg aktivere eller skjule visninger for alle brugere ?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne
Vælg “Indstillinger” fra oversigten
På menubjælken vælger du “Generelt”
Fjern markéring for de visninger, du ønsker at skjule

Hvordan ændrer jeg datoformatet i WaterManager (f.eks. fra mm/dd/år til dd/mm/år)?

Datorformatet i WaterManager følger browserens datoformat.

I Google Chrome browseren kan datoformatet ændres fra Amerikansk engelsk til dansk under "Settings".

Vælg Advanced og Languages.

Vælg herefter Add Languages og tilføj Danish - Dansk.

Under "More actions" vælger du "Display Google Chrome in this language". 

Hvordan tilpasser jeg brugerfladen til min organisation?

Tryk på ikonet med ni kvadrater i øverste højre hjørne og vælg “Indstillinger” fra oversigten. På menubjælken vælger du “Tilpasninger”. 

I feltet "Kundeindstillinger" kan du:

 • Ændre organisationens navn
 • Angive UTC tidsforskydning og region for sommertid
 • Angive decimalseparatoren for csv filer
 • Vælge om datoperiode skal fastholdes, når der skiftes visninger
 • Gøre det muligt for eksterne at foretage registreringer i WM uden forudgående login.
 • Fastsætte startskærm ved login
 • Vælge sprog

I feltet "Tilgængelige visninger" kan du slukke for visninger i WaterManager, der ikke skal bruges. F.eks. kan kalendervisningen slukkes, hvis man ikke vil benytte opgavestyring.

I feltet "Filtreringsmuligheder af aktiviteter" kan du slukke for valgmulige for filtrering i aktivitetsvisningen og kalendervisningen.

I feltet "Emnekategorier" kan du oprette og tilpasse emner til brug for registreringer.

I feltet "Tilgængelige registreringstyper" kan du bestemme hvilke mulige registreringer, der må anvendes. F.eks. kan du fjerne muligheden for at kunne oprette forbedringsforslag. 

I feltet "Anlægstyper" kan du oprette nye typer af anlæg med tilhørende kortmarkører.