WaterManager FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Anvendelse

Hvordan kan jeg oprette registreringer eller opgaver der ikke er knyttet til et bestemt område (f.eks. “Gennemgang af DDS system”)?

Vi anbefaler, at der oprettes et særligt område “Administration”, der kan opsamle registreringer og observationer uden et specifikt område.

Aktiviteter

Hvilke typer registreringer kan jeg foretage?

En registrering kan kategoriseres som “Observation”, “Måleraflæsning”, “Forbedringsforslag” eller “Audit”.

Hvordan tilføjer jeg en ny registrering (fra desktop)?

Under menubjælkens “Aktiviteter” trykker du på “+”.
Derved åbnes popup vindue for ny registrering.
Udfyld felterne og tryk “Gem”.

Hvordan retter jeg en registrering (fra desktop)?

Du markerer registreringen ved at trykke på aktiviteten. Herefter kan du åbne registreringens popup vindue ved endnu et tryk på den markerede registrering.

Det er muligt at ændre registreringens  ansvarlig, notefelt, afkrydsningsfelter, tidspunkt og tilføje et billede. Øvrige felter kan ikke ændres.  

Hvordan sletter jeg en registrering (fra desktop)?

Du markerer registreringen ved at trykke på aktiviteten.
Herefter åbnes registreringens popup vindue ved endnu et tryk.
Registreringen slettes ved tryk på “Slet” knappen.
 

Hvordan angiver jeg, at en registrering kræver opfølgning (fra desktop)?

I registreringens popup vindue markerer du afkrydsningsboksen “Opfølgning”.
 

Hvordan angiver jeg, at en registrering er afsluttet (fra desktop)?

I registreringens popup vindue markerer du afkrydsningsboksen “Afsluttet”.
 

Hvordan tilføjer jeg et billede til en registrering (fra desktop)?

I registreringens popup vindue trykker du på feltet “Tilføj billede”.
Herefter kan du angive billedets placering ved brug af stifinder.
Afslut med “Gem”.
 

Hvordan filtrerer jeg aktivitetslisten?

I filtreringsbjælken under menubjælken kan du vælge mellem en række forskellige prædefinerede filtreringer: 

 • Område
 • Periode
 • Status (uafsluttet, opfølgning, afsluttet)
 • Type (observation, måleraflæsning, forbedringsforslag, audit eller opgave)
   
Kan jeg vælge andre måder at sortere aktivitetslisten?

Nej, aktivitetslisten sorteres altid med den nyeste aktivitet øverst.
 

Geografi

Hvad betyder den gule trekant på kortets markører (områder)?

Der er mindst én registrering indenfor det pågældende område, der kræver opfølgning.

Hvordan fjerner jeg de gule trekanter på kortets markører (områder)?

Find den eller de registrering(er), der er markeret med opfølgning.
Åbn registreringens pop-up vindue og fjern afkrydsning af “Opfølgning” eller markér som “Afsluttet”.
 

Hvordan ser jeg alle boringer, pejleboringer og sektionsmålere på kortet?

Underanlæg vises normalt kun på højere zoom niveau (svarende til et lavere størrelsesforhold på kortet).
Zoom niveauet kan øges eller reduceres ved tryk på hhv. “+” og “-” i kortets øverste venstre hjørne.

Hvorfor ser jeg kun nogle boringer, pejleboringer og sektionsmålere på kortet (men ikke alle)?

Hvis mindst én registrering indenfor et underanlæg kræver opfølgning, vil det pågældende underanlæg vises på alle zoomniveauer.

I det tilfælde hvor mindst én registrering indenfor det pågældende underanlæg, der kræver opfølgning vises det pågældende underanlæg på alle zoom niveauer.

Hvor kan jeg se en oversigt over aktiviteterne for et givet område?

Tryk på områdets kortmarkør. Oversigten over områdets aktiviteter vises i højre side.

Som administrator hvordan opretter jeg et nyt område (med kortmarkør)?
 • Tryk på ikonet med tre vandrette streger i øverste højre hjørne
 • Vælg “Admin” fra listen
 • På menubjælken vælger du “Område opsætning”
 • I feltet “Opret område” udfylder du felterne “Navn”, “Breddegrad”, “Længdegrad”, “Beskrivelse” og “Markørtype”
   
Som administrator hvordan tilføjer jeg et foto fra det pågældende område?
 • Tryk på ikonet med tre vandrette streger i øverste højre hjørne
 • Vælg “Admin” fra listen
 • På menubjælken vælger du “Område opsætning”
 • I feltet “Rediger område” udfylder du felterne “Navn”, “Breddegrad”, “Længdegrad”, “Beskrivelse” og “Markørtype”
   

Brugeradministration 

Hvordan får jeg adgang til WaterManager?

Du skal oprettes som bruger for at få adgang.

Hvordan gendanner jeg mit kodeord?

På login skærmbilleder vælger du “Nyt kodeord?”.
Herefter indtaster du brugernavn/email og den anførte gendannelseskode.
Der sendes nu en email med et gendannelseslink til din emailkonto.
Klik på gendannelseslinket og vælg et nyt kodeord.

Som administrator hvordan tildeler jeg en bruger administrator rettigheder?
 • Tryk på ikonet med tre vandrette streger i øverste højre hjørne
 • Vælg “Admin” fra listen
 • På menubjælken vælger du “Bruger administration”
 • I feltet “Rediger bruger” vælger du den pågældende bruger fra dropdown listen
 • Herefter afkrydses “Admin” boksen
 • Afslut med “Opdater bruger”
Som administrator hvordan opretter jeg nye brugere?
 • Tryk på ikonet med tre vandrette streger i øverste højre hjørne
 • Vælg “Admin” fra listen
 • På menubjælken vælger du “Bruger administration”
 • I feltet “Opret bruger” udfylder du felterne “Brugernavn”, “Email” og “Kode”
 • En ny bruger kan tildeles administratorrettigheder ved afkrydsning af “Admin” boksen
 • Afslut med “Opret bruger”
   
Som administrator hvordan sletter jeg en bruger?
 • Tryk på ikonet med tre vandrette streger i øverste højre hjørne
 • Vælg “Admin” fra listen
 • På menubjælken vælger du “Bruger administration” 
 • I feltet “Rediger bruger” vælger du den pågældende bruger fra dropdown listen
 • Du sletter brugeren ved at vælge“Slet bruger"
Kontakt
Produktejer
M: 2171 3882
E: [email protected]
WaterManager
Her får du en oversigt over de seneste opdateringer, vi har lavet på WaterManager.