Overfladebehandling og Jern & Metal

Vi leverer en lang række standardanlæg- og koncepter til behandling af vand og spildevand til den danske jern- og metalindustri, samt til virksomheder der arbejder med overfladebehandling. Vores anlæg og koncepter sikrer, at I overholder kravene til miljøet og optimerer mulighederne for at genanvende vand i produktionen.
 

Specialviden om processer

Vi tilbyder markedets mest omfattende pakke af standardkomponenter og standardkoncepter. Anlæggene dækker pH-regulering, fjernelse af tungmetaller, mineralske olier, partikler, mv. Vi har gennem mange år opbygget specialviden om disse processer, sådan at vi kan løse selv de mest komplekse udfordringer. 


Vores servicepakke omfatter forebyggende vedligeholdelse af anlægget, proces- og driftsoptimering. Derudover kan vi levere diverse reservedele og forbrugsvarer som pumper, ventiler, kemikalier og meget mere. 


Alle anlæg kan leveres med vores digitaliserede styrings- og dataopsamlingssystem Hubgrade™, der sikrer, at anlægget altid er overvåget og kører optimalt.

 

Rensning af spildevand 

Vi tilbyder rensning af spildevand, opkoncentrering af affaldsstrømme og mulighed for genanvendelse af vand i produktionen med vores standard komponenter og løsninger.