Etik og compliance

Som en del af Veolia, verdens største miljøorganisation, lægger vi stor vægt på etik og har gjort det til en integreret del af vores tilgang. Online portalen Whispli og telefon hotlinen Whispli Voice gør vi det muligt for vores medarbejdere og tredjeparter at rapportere eventuelle bekymringer, og sikrer tilgængelighed til vores interne whistleblowing-platform.


Som en del af Veolia Group stræber vi hos Krüger A/S efter at fremme og opretholde vores værdier. I en mangfoldig verden, som er i udvikling, arbejder vi hver dag for at sikre etik som et grundlæggende aspekt for vores ledelse. Vi har implementeret en vejledning og værktøjer som referenceramme for alle medarbejdere og tredjeparter. Dette giver dem mulighed for at opretholde disse værdier og opfylde deres ansvar over for vores virksomhed og interessenter.
 


Vores værdier er ansvar, solidaritet, respekt, innovation og kundefokus.

For at sikre at disse værdier er kendt og opretholdt, introducerede Veolia en etisk vejledning i 2004 for at give medarbejdere og tredjeparter et fælles referencepunkt. Vejledningen beskriver den etiske adfærd, som Veolia forventer på daglig basis, og tjener som benchmark for etisk adfærd, og overvåges af det uafhængige etiske udvalg.

Medarbejdere og tredjeparter opfordres til at rapportere bekymringer gennem Veolias etiske alarmsystem, Whispli, som sikrer beskyttelse af både whistlebloweren og den implicerede part.
 


 


Kontakt til Veolias etiske udvalg

Whistleblowing har det formål at rapportere tilfælde af uetiske og ulovlige aktiviteter såvel som andre former for forseelser i forbindelse med vores politikker og værdier.

Whispli blev etableret i 2021, og er en dedikeret whistleblower platform. Som en del af vores fortsatte forbedringsarbejde er Whispli Voice fra 2023 en hotline designet til at forbedre tilgængeligheden til vores interne whistleblower platform.

Whispli og Whispli Voice gør det muligt for alle medarbejdere og tredjeparter at rapportere eventuelle bekymringer, som de måtte have. Alle etiske advarsler indsendt via hotline eller platform skal vedrøre alvorlige overtrædelser af Veolias etik og værdier, være lavet i god tro og være understøttet af faktuelle oplysninger. Hvis de nødvendige oplysninger ikke gives, kan det forhindre det etiske udvalgs mulighed for at foretage undersøgelser.
 


Hvis du er bekendt med et brud på etik eller compliance, kan du kontakte vores Etiske Udvalg direkte og fortroligt ved at klikke på linket nedenfor.

Alle etiske advarsler rejst via hotlinen eller platformen skal relatere til alvorlige overtrædelser af Veolias etik og værdier, være lavet i god tro og være underbygget med alle fakta og detaljer:

  • Hvor den påståede overtrædelse fandt sted
  • De involverede personer
  • Beskrivelse af den angiveligt uetiske adfærd

Uden disse oplysninger er det etiske udvalg ikke i stand til at gennemføre sine undersøgelser.