Ejendomme

Vi sørger for, at vandsystemerne i din ejendom er fri for kalkaflejringer, bakterier og er beskyttede mod korrosion.

Krüger Aquacare har mange års erfaring med services og vandbehandling til industrielle og private ejendomme, svømmehaller og sportsanlæg. Vores folk er veluddannede og yder en professionel service.


Blandt vores løsninger er billige og miljørigtige blødgøringsanlæg, så I slipper for mange af de kalkaflejringer, der skaber problemer i rør og varmtvandsinstallationer. Vi kan også sikre stålkonstruktioner mod nedbrydning med katodisk beskyttelse. Varmtvandsbeholdere kan vi løbende rense og beskytte mod rust og korrosion, så I undgår rødt vand i ejendommens haner, og samtidig forlænger anlæggets levetid.

Vi bekæmper også legionella ved at gennemgå varmtvandssystemerne, tage prøver og foretage legionellaanalyser for at levere den rigtige løsning, som sikrer rent vand. Et andet problem, der hyppigt opstår i ejendomme, er kalk på spiralerne. Det kan give et merforbrug på 10 pct. på varmeregnskabet, men vi kan rense, afsyre og afkalke varmesystemet, så slitagen mindskes og systemet arbejder mere miljøeffektivt. Vi tilbyder også varmemesterservice til at holde opsyn med kontrollere jeres varmeanlæg.

Affaldsskakte kan udvikle sig til rene bakteriebomber og lugte kraftigt. Vi tilbyder effektiv og miljøvenlig rensning af skakte, opsamlingssteder og affaldsbeholdere. 
 

Kontakt vores eksperter for mere information:

Kontakt
Salgskonsulent
Hovedstaden
M: 2171 3809
E: [email protected]
Kontakt
Salgskonsulent
Sjælland og Fyn
M: 2011 6338
E: [email protected]
Kontakt
Teknisk konsulent, Hovedstaden og Bornholm
M: 2171 5201
Kontakt
Teknisk konsulent
Jylland
M: 2171 3805
Legionella
Hurtig reaktion inddæmmede problemer med legionella på københavnsk kommuneskole og gav tid til at finde kilden.