Forureningsoprensning

Vi tilbyder effektive, økonomisk fordelagtige og sikre oprensningsløsninger til forurenede grunde. Med termisk In-situ oprensning kan vi rense til meget lave kriterier i jord og grundvand.

A matter of clean soil - Vi er stolte af at have mere end 25 års erfaring med in-situ jord og grundvandsoprensning og 14 års specialiseret erfaring med termiske teknologier.

Vi tilbyder:

 • In-situ oprensninger af forurenede grunde ved konduktiv opvarmning (ISTD) eller dampinjektion 
 • Termisk “treatability tests” udført som laboratorieforsøg eller pilotprojekt ved ukendte forurenings mix 
 • Løsninger til online overvågning og databehandling
 • Design og optimering af afværgeløsninger
 • Drift af afværgeanlæg og prøvetagning


Hvad kan vi hjælpe dig med?

 • Rense op til meget lave kriterier i jord og grundvand
 • Rense jorden under bygninger og tæt på beboelse
 • Oprense kildezone/hotspot forurening 
 • Undgå afgravning, håndtering og al form for kontakt med forurenet jord
 • Med lang erfaring indenfor oprensning kan vi give dig realistiske bud på, hvad du kan opnå med forskellige teknikker


Vi har succesrige og veldokumenterede referencer: 

 • I alle typer geologi; fra sand, silt, ler, organiske aflejringer hele vejen til  granit
 • Fra terræn og ned til 50 meter under terræn
 • Forureninger bestående af letfordampelige stoffer som vinylklorid, benzen videre til de tungere forbindelser som klorbenzener, lindan, dioxin, PFAS, kviksølv osv.
 • Termisk behandling over og under grundvandsspejlet


Kontakt os hvis du vil:

•    Lære om teknologien og se vores case studies 
•    Deltage i en temadag og besøge en af vores projekter eller opleve termisk in-situ oprensning live
•    Have en screening af din grund og et konceptuelt design med et prisoverslag
•    Møde vores termiske eksperter for en uforpligtende samtale

 

Sådan fungerer det

Se denne 3 minutters video om, hvordan vi anvender varme på en sikker og forudsigelig måde til at levere robuste oprensninger med den største mulige fjernelsesgrad på markedet i dag.

Kontakt
Salgs- og Produktchef
M: 2048 5963
E: [email protected]

Vil du vide mere?

Læs mere på vores engelske hjemmeside og følg os på Linkedin for at ikke gå glip af de seneste nyheder, tip og invitationer.

Jordoprensning
Nogle forureninger er så komplekse, at de kræver særlige metoder at fjerne. Det gælder den forurening med klorerede opløsningsmidler, som et tidligere industrivaskeri, ALBA, har efterladt under en bygning i Taastrup lidt uden for København.
Jordoprensning
På den eksklusivt placerede ø Kvarnholmen få minutters kørsel fra Stockholms centrum er Krüger i gang med at fjerne forurening i klippesprækker.