Rensning, afkalkning og afsyring af vandsystemer

Ved at rense, afsyre eller afkalke jeres varmesystem mindskes slitagen, og systemet kan overføre varmen langt mere effektivt til gavn for miljø og økonomi. Og I kan opnå energibesparelser.

Rensning og afsyring af varmtvandsbeholdere

Hvis der er god tilgang til jeres varmebeholder, renser vi den mekanisk og højtryksspuler den efterfølgende. Vi anbefaler kemisk udsyring, hvis vi ikke kan få fysisk adgang til varmebeholderen, eller hvis den har fastmonterede spiraler. Rensning og afsyring forlænger varmtvandsbeholderens levetid og giver energibesparelser. Kalk på spiralerne kan give et merforbrug på 10 pct. på varmeregnskabet.

 

Rensning og afsyring af varmevekslere

Hvis I får renset og afsyret jeres varmevekslere, undgår I slam, smuds, pakningsrester og stenbelægninger i varmevekslerne. Desuden opnår I energibesparelser. Rensningen og afsyringen kan foretages, så længe det er muligt at opnå cirkulation, og det er en god idé at få det gjort med jævne mellemrum. Når det gælder pladevarmevekslere og vandvarmere med gennemstrømning, bør rensning og afsyring normalt ske en gang om året, mens rørvarmevekslere bør renses og afsyres hvert 2.-3. år, afhængig af den lokale vandkvalitet.

 

Udskiftning af veksleplader 

Hvis jeres vekselplader på varmeveksleren er utætte, skal de udskiftes for at fungere optimalt. Utætheden kan dog være svær at konstatere, når veksleren er i brug. En utæthed kan komme af trykstød eller opstå, hvis I lukker for varmen om sommeren. Især i pharmaindustrien skifter vi – af sikkerhedshensyn - plader på vekslere, hvis de bliver brugt i produktionen. I kan også udvide jeres vekslere for at få en bedre afkøling. 

I nogle tilfælde er det billigere at skifte til en ny type veksler – fx en fuldloddet veksler uden pakninger – men det kræver et papirarbejde, hvis veksleren bliver brugt i produktionen. Så mange vælger at beholde den type veksler, de har i forvejen.

  

 

Vi tilbyder også disse ydelser: 

  • At overbruse med klor
  • At bortskaffe den fjernede kalk til miljørigtig genbrug
  • At overbruse varmelegemer med syre
  • At udskifte udslamningsventil/bundhane
  • At udskifte automatudlufter
  • At udskifte sikkerhedsventiler

 

Kontakt
Salgskonsulent
Sjælland og Fyn
M: 2011 6338
E: [email protected]
Kontakt
Salgskonsulent
Hovedstaden
M: 2171 3809
E: [email protected]
Kontakt
Teknisk konsulent, Hovedstaden og Bornholm
M: 2171 5201
Kontakt
Teknisk konsulent
Jylland
M: 2171 3805

Garanti mod gennemtæring af din varmtvandsbeholder

Ved aftale om fast årligt service og beskyttelse mod korrosion på varmtvands-beholdere med mandehul, yder vi garanti mod gennemtæring.

Læs mere om garantien 

Se resultatet

Vi viser gerne vores gode arbejde frem. Vi har konsekvent dokumenteret service af varmtvandsbeholdere og varmevekslere med fotos.

Se selv forskellen på renbeholder.kruger.dk

Indtast ordrenummer 134629 for at se eksempel - eller dit ordrenummer efter udført arbejde af Krüger Aquacare