Renovering af vandværker

Når vandværket skal renoveres, indgår vi et tæt samarbejde med vores kunder for at sikre den mest optimale og langsigtede løsning. Hvert år renoverer vi et stort antal vandværker og tilhørende anlæg som rådgiver, leverandør eller entreprenør.

 

Vi tilbyder

  • Gennemgang af indvinding og værket med et "tjek på vandværket", der måler rensekapaciteten og afslører flaskehalse
  • Skitseprojekt af ønsket ombygning med budget og forventede driftsomkostninger
  • Detailprojekt og tilbudsindhentning eller totalentreprisetilbud med procesgaranti
  • Unikke teknologier
  • Procesgaranti på foreslåede løsninger
  • Avanceret styring og evt. SRO
  • Drifts- og serviceaftale


Pilotanlæg og nødanlæg

For at eftervise at den valgte proces kan behandle vandværkets råvand med den foreslåede driftsform opstiller vi et pilotanlæg. Vi etablerer også et nødanlæg, hvis I har brug for det under renoveringen.

Vandforsyning
Glostrup Vand bad Krüger om hjælp til at totalrenovere Glostrup Hovedvandværk, der skulle udvide kapaciteten fra 40 til 120 m3 pr. time.
Vandforsyning
På Nordborg Vandværk har Krüger, for Sønderborg Forsyning, udskiftet filtrene til moderne Filtraflo™ trykfiltre. Filtrene er udstyret med inspektionsglas, så proces og returskylnings-procedure kan overvåges og optimeres.
Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Teknologi
Filtralite™ er et solidt alternativ til kvartssand og antracit med forbedret returskylning og reduceret energi- og vandforbrug. Teknologien har en lang række fordele og anvendes af en række førende vandforsyninger i Europa.