Vandforsyningen i Glostrup blev totalrenoveret

Glostrup Vand bad Krüger om hjælp til at totalrenovere Glostrup Hovedvandværk, der skulle udvide kapaciteten fra 40 til 120 m3 pr. time.

 

Krüger var hovedentreprenør på projektet, der blev afsluttet i april 2018.
Glostrup Vand har de sidste tre år arbejdet med at etablere en bæredygtig, øget vandindvinding og en tidssvarende vandbehandling, for at leve op til målsætningen om at levere 100% af drikkevandet fra egne boringer i Glostrup Kommune.

Udover en omfattende omlægning og renovering af råvandsledningerne, lukkede Glostrup Vand det gamle vandværk i Ejby, der ikke længere var tidssvarende, og bad Krüger om hjælp til at totalrenovere Glostrup Hovedvandværk, der skulle udvide kapaciteten fra 40 til 120 m3 pr. time.

Ombygningen omfattede en renovering af sandfiltre, rentvandsbeholderen og af iltningsrum. For at optimere kapaciteten opgraderede man også vandværkets styrings- og overvågningssystemer. Derudover blev selve bygningen også renoveret.

Som det sidste blev sandfiltrene indkørt, og Glostrup Hovedvandværk er i dag i stand til at behandle den øgede vandmængde fra egne boringer.

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning
Vandværkerne spiller en stor rolle, når de globale klimamål skal føres ud i livet. Med intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger kan vi sammen fremme effektiv brug af vand og bidrage til et mere bæredygtigt samfund globalt.