Industriens vandbehandling

Med den rigtige måde at behandle vand og spildevand på, kan din virksomhed spare tid, penge og energi. Vi finder frem til de løsninger, der giver mest miljømæssig og økonomisk værdi for din virksomhed – så du kan fokusere på din virksomheds forretningsområder.

Krav fra kunder, myndigheder m.v. til industrien er i stadig udvikling – særligt på områder som sundhed, sikkerhed og miljø. Der kan findes mange besparelser på udgifter til eksempelvis særbidrag og vandafledningsafgift. Ved rettidigt at vælge de rigtige løsninger vil din virksomhed være på forkant med energi- og miljøkrav, og det kan styrke virksomhedens grønne image.

Krügers eksperter er altid opdaterede på love og regler inden for industriens vand og stiller gerne op til en uforpligtende snak om, hvordan din virksomhed skal forholde sig til nye krav og om, hvor der kan findes besparelser.

Vores produktprogram indeholder mere end 600 patenter og er i konstant udvikling. I samarbejde med industrier fra forskellige brancher, forsyninger og universiteter udvikler vi nye teknologier og processer for at udnytte ressourcerne optimalt. 

Lægemidler ud af spildevandet

Alt for mange uønskede lægemiddelstoffer fjernes ikke i det kommunale renseanlæg og ryger derfor videre ud i vandmiljøet. Et forskningsbaseret projekt på Skejby Sygehus og et afledt projekt på Herning Vands renseanlæg viser, at det er muligt at rense en stor del af de uønskede stoffer væk.

Renseanlæg fik brug for mere kapacitet

En hurtig indsats fra Krüger skaffede Arla Foods renseanlæg i Nr. Vium den nødvendige ekstra kapacitet,  de havde brug for og gav dem tid til at finde en langsigtet løsning. Udvidelsen gav Arla 20 procent højere rensekapacitet. De anvendte teknologier var bl.a. to Hydrotech filtre kan umiddelbart integreres med en senere større udvidelse.

ROCKWOOL øger anvendelsen af overfladevand i produktionen

ROCKWOOL ønsker fortsat at styrke sin grønne profil. Med en ny bassin-løsning, der adskiller overfladevandet i renhedsgrader, kan ROCKWOOL øge anvendelsen af overfladevand i produktionen - og reducere forbruget af vand fra vandværket.

Blødt vand i bassinet hos Mønshallerne

Mønshallerne ligger i et af de områder i landet, hvor vandet karakteriseres som hårdt (23) – grænsende til meget hårdt. Derfor har Krüger Aquacare installeret et blødgøringsanlæg af typen Delta-p 1, som blødgør alt indgående vand.

Spildevandsservice
Med systematisk service og vedligeholdelse kan I reducere driftsomkostningerne og forlænge anlæggets levetid med op til 50%. Det er godt for såvel økonomi som miljø.