Renseanlæg

Vand er for værdifuldt til kun at blive brugt én gang. Derfor samarbejder vi med kommuner og forsyninger om at skabe innovative løsninger, der har fokus på at rense og genanvende spildevand og beskytte vores fælles ressourcer.

Som rådgiver og ekspert i processerne i spildevansbehandling finder vi frem til de løsninger, der giver mest miljømæssig og økonomisk værdi.

Vi tilbyder alle de førende teknologier og processer på markedet – som standardanlæg eller unikke løsninger, designet til det specifikke behov. Desuden kan vi levere diverse forbrugsvarer som pumper, ventiler, kemikalier, mv.

Vi er en integreret del af verdens førende vandbehandlingsfirma Veolia, med adgang til international produktrække af ydelser og teknologier.

4 skridt mod grøn omstilling

Vi tilbyder 4 skridt, der dels reducerer lattergas og metangas, dels skruer op for grøn energi på anlæggene og bringer dem tættere på at blive CO2 neutrale. 

Bliv klar til fremtidens spildevandskrav

EU’s reviderede byspildevandsdirektiv stiller nye krav til de danske renseanlæg. Læs her om den rådgivning og de teknologier, vi tilbyder, så I er klar til fremtidens krav til rensning af spildevand.

Nyt banebrydende udviklingsprojekt vil kortlægge miljøfremmede stoffer og udvikle renseløsning i pilotskala

Formålet med MUDP projektet “MAP’N TREAT” er at kortlægge og rense for miljøfremmede stoffer (som PFAS), samtidigt med at der leveres en effektiv fast-track metode, som kan bruges af forsyninger til selv at kortlægge og rense.

Banebrydende slamlagertank i stål udvinder gas og genvinder varme

Sammen med Frederikshavn Forsyning har vi udviklet en unik løsning, hvor kapaciteten af slamhåndtering udvides med fokus på optimal ressourceudnyttelse. Dette har blandt andet ført til udviklingen af 3iEN-tanken, som er en multifunktionel slamlagertank med imponerende resultater.

Kontakt
Arvid Bruhn
M: 2760 0383
E: [email protected]
Renseanlæg
Med udsigten til krav til reduktion af emissioner og stigende energipriser har det ikke været mere aktuelt at geare renseanlæg til den grønne omstilling.
Vi tilbyder 4 skridt, der dels reducerer lattergas og metangas, dels skruer op for grøn energi på anlæggene og bringer dem tættere på at blive CO2 neutrale.