Renseanlæg

Vand er for værdifuldt til kun at blive brugt én gang. Derfor samarbejder vi med kommuner og forsyninger om at skabe innovative løsninger, der har fokus på at rense og genanvende spildevand og beskytte vores fælles ressourcer.

Effektiv rensning af hospitalsspildevand

Takket være en millioninvestering fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet kan vi fortsætte vores arbejde med at rense spildevandet for medicinrester. Vi skal teste metoden i fuld skala sammen med en lang række samarbejdspartnere. 

Fynsværket renoveres og moderniseres

Gennem en årrække har vi opbygget solide specialkompetencer inden for vandbehandling på danske kraftvarmeværker, som sikrer, at kravene til miljøet overholdes. I øjeblikket er vi i gang med at renovere og modernisere Fynsværket, så røgen fra forbrændingsprocessen ikke udleder tungmetaller, gips og flyveaske i naturen. 

Fremtidens renseanlæg - Billund Biorefinery

Fremtidens renseanlæg, Billund BioRefinery, bygger på nyudvikling og en kombination af teknologier, som er unik på verdensplan. Det omfatter bedre spildevandsbehandling og udnyttelse af spildevandets energiindhold i kombination med organisk affald.

Banebrydende slamlagertank i stål udvinder gas og genvinder varme

Sammen med Frederikshavn Forsyning har vi udviklet en unik løsning, hvor kapaciteten af slamhåndtering udvides med fokus på optimal ressourceudnyttelse. Dette har blandt andet ført til udviklingen af 3iEN-tanken, som er en multifunktionel slamlagertank med imponerende resultater.

Kontakt
Arvid Bruhn
Spildevand Øst
M: 2760 0383
E: [email protected]

Vibeke Borregaard
Spildevand Vest
M: 60 38 41 51
E: [email protected]