Renseanlæg

Vand er for værdifuldt til kun at blive brugt én gang. Derfor samarbejder vi med kommuner og forsyninger om at skabe innovative løsninger, der har fokus på at rense og genanvende spildevand og beskytte vores fælles ressourcer.

Som rådgiver og ekspert i processerne i spildevansbehandling finder vi frem til de løsninger, der giver mest miljømæssig og økonomisk værdi.

Vi tilbyder alle de førende teknologier og processer på markedet – som standardanlæg eller unikke løsninger, designet til det specifikke behov. Desuden kan vi levere diverse forbrugsvarer som pumper, ventiler, kemikalier, mv.

Vi er en integreret del af verdens førende vandbehandlingsfirma Veolia, med adgang til international produktrække af ydelser og teknologier.

MUDP projekt vil gøre rensning af spildevand kompakt, bæredygtig og effektiv

MUDP-fyrtårnsprojektet vil demonstrere, hvordan en ny, bæredygtig teknologi kan supplere den eksisterende Aktiv Slam proces til kapacitetsudvidelser.

4 skridt mod grøn omstilling

Vi tilbyder 4 skridt, der dels reducerer lattergas og metangas, dels skruer op for grøn energi på anlæggene og bringer dem tættere på at blive CO2 neutrale. 

Klimaopgørelse

Danmarks mål er en klimaneutral vandsektor i 2030, men hvor får man mest miljø for pengene? Et af vores tilbud er en klimaopgørelse på renseanlæggene. Det er et vigtigt element i forsyningernes klimastrategi og indberetning til Miljøstyrelsens Paris-model.

Banebrydende slamlagertank i stål udvinder gas og genvinder varme

Sammen med Frederikshavn Forsyning har vi udviklet en unik løsning, hvor kapaciteten af slamhåndtering udvides med fokus på optimal ressourceudnyttelse. Dette har blandt andet ført til udviklingen af 3iEN-tanken, som er en multifunktionel slamlagertank med imponerende resultater.

Kontakt
Arvid Bruhn
M: 2760 0383
E: [email protected]
Renseanlæg
Med udsigten til krav til reduktion af emissioner og stigende energipriser har det ikke været mere aktuelt at geare renseanlæg til den grønne omstilling.
Vi tilbyder 4 skridt, der dels reducerer lattergas og metangas, dels skruer op for grøn energi på anlæggene og bringer dem tættere på at blive CO2 neutrale.