Helhedsløsninger til regnvandshåndtering

De enorme mængder regnvand skal afledes til steder hvor det gør mindst mulig skade

I samarbejde med nogle af Danmarks dygtigste landskabsarkitekter skaber vi nytænkende og kreative helhedsløsninger til håndtering af regnvand. Med helhedsløsningerne fremtidssikrer I afløbssystemets funktion, beskytter recipienter og skaber rekreative blå og grønne områder.


Lokal håndtering af regnvand

Når vi skaber helhedsløsninger til håndtering af regnvand på terræn, anvender vi det eksisterende kloaksystem i kombination med separering og lokal afledning af vand (LAR). 

Ved LAR-teknologier håndteres regnvandet, hvor det falder, og kloaksystemet aflastes ved enten at forsinke vandet eller ved at frakoble det til nedsivning eller fordampning. 

Hver lokalitet kræver en unik løsning, der består af den rette kombination af løsninger og teknologier. Derfor planlægger og projekterer vi med udgangspunkt i såvel hydrauliske modelberegninger som landskabets karakter.

LAR-teknologierne kan ikke håndtere de enorme vandmængder, der opstår ved skybrud alene. Klimatilpasningen til monsterregnen skal imødekommes ved særligt tilpassede løsninger, hvor vandet afledes til områder med tilstrækkelig plads og gør mindst mulig skade.


Rensning af regnvand

Ved almindelig nedsivning og græsklædte LAR-teknologier bliver regnvandet renset naturligt. Men hvis regnvandet skal anvendes rekreativt, nedsives eller udledes til recipienter kan den naturlige rensning være utilstrækkelig, og der må mere til. 

Vil du vide mere om vores teknologier (Actiflo® og Hydrotech) til rensning af regnvand? - Bestil en brochure her

Klimatilpasning
Med en kombination af styring og naturbaserede løsninger får du en elegant klimatilpasningsløsning til at reducere oversvømmelsesskader.
Her er, hvad vi tilbyder.
Teknologi
En effektiv renseteknologi til kommunal og industriel vandbehandling. Actiflo® renser alle former for vand for fosfor, suspenderet stof og COD.