Naturbaserede løsninger og styring til klimatilpasning

-En elegant klimatilpasningsløsning er en kombination af styring og naturbaserede løsninger til at reducere oversvømmelsesskader

Mange områder langs danske åer rammes i disse år af oversvømmelser. Her er naturbaserede løsninger i spil som ‘vand-parkeringspladser’, som man opnår en meget bedre udnyttelse af ved brug af styring.
 

En reduktion af oversvømmelsesskader kan ske på flere måder:

  • Reduktion af tilstrømningen til det potentielt oversvømmede område
  • En forøgelse af vandføringskapacitet ved det potentielt oversvømmede område og nedstrøms
  • En flytning af de potentielt oversvømmede aktiver

Her kan punkt 2 og 3 være vanskelige at implementere, uden af man blot flytter problemet nedstrøms, eller hvor det vil være nødvendigt at lave om på folks ‘ejendom’.
 

En reduktion af tilstrømningen til et potentiel oversvømmet område kan ofte ske ved brug af en opstrøms naturbaseret løsning, hvor en del af vandet parkeres, og hvor oversvømmelsen derfor reduceres. 
 

Styring er essentiel for at udnytte et opstrøms naturbaseret landområde til at parkere vand. Hvis området, som skal oversvømmes, fyldes for tidligt op under hændelsen, vil volumenet være brugt, når peaken kommer. Derved reduceres oversvømmelsen ikke. Begyndes opfyldningen af volumenet for sent, får man ikke udnyttet det fulde volumen og potentiale til at reducere oversvømmelser.

En optimal udnyttelse af et opstrøms vand-parkeringsvolumen sker kun ved brug af styring.

 

Hos Krüger tilbyder vi klimatilpasning langs de danske åer ved at:

  • Estimere oversvømmelsesskader i dag og under et fremtidig klima
  • Identifikation af naturbaserede løsninger samt deres volumen og potentiale til at reducere oversvømmelsesskader
  • Udvikling af nødvendige og robuste styrestrategier til at udnytte de naturbaserede løsninger optimalt.  

FAQ om naturbaserede løsninger og styring

Hvordan kan naturbaserede løsninger hjælpe med at reducere oversvømmelse?

Naturbaserede løsninger bliver ofte brugt til midlertidig opmagasinering af vand i et naturområde, som er robust over for kortere oversvømmelser. 

Kan naturbaserede løsninger og styring arbejde sammen?

Er der plads til naturbaserede løsninger i byer?

Naturbaserede løsninger kræver typisk et relativt stort volumen til vandparkering for at kunne reducere oversvømmelser. Derfor er der ofte ikke plads i tæt bebyggelse, og de naturbaserede løsninger lægges opstrøms for byen.

Kontakt
Ole Mark
Innovationschef
M: 3070 8664
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 60370743
E: [email protected]
Overløb
Kloakoverløb er en udfordring mange steder i Danmark. Vi tilbyder en række services, som hjælper med at skabe overblik og reducere kloakoverløb og deres konsekvenser i recipienterne.