Afløb og regnvand

Ved at implementere bæredygtige løsninger til sikker afledning af regn- og spildevand - baseret på grundige analyser - kan vi sammen sætte et positivt miljøaftryk.
regnvand

Udskiftning af Danmarks største spildevandspumpestation

Den 116 år gamle pumpestation ved Kløvermarksvej på Amager, der er Danmarks største spildevandspumpestation, var utidssvarende og skulle skiftes. Det var et omfattende projekt – blandt andet fordi der ikke kunne lukkes for spildevandet fra København.

Hvordan fjernes mikroplast fra bildæk i regnvand?

Sammen med Aalborg Universitet, Tårnby Forsyning og Ørestad Vandlaug skal vi udvikle metoder til at måle og fjerne mikroplast fra bildæk i regnvandet. I dette MUDP projekt vil der derfor være særlig fokus på at kortlægge og kvantificere forekomsten af bildækslid i separat regn-/vejvand, hvilket ikke er gjort tilsvarende noget sted i verden.

Novafos får overblik med SewerView

Novafos har siden 2017 haft SewerView i drift for fællessystemet i Gladsaxe og Gentofte. Det er et online-system, der giver forsyninger et visuelt overblik over deres afløbssystem i realtid og automatiske rapporter for overløbshændelser. I Gladsaxe og Gentofte er SewerView fuldt ud implementeret, så der både vises og evalueres observationer fra SRO-systemet samt hydrauliske modelberegninger.

Hydraulisk analyse af vandløb i Køge Nord

Krüger hjulpet KLAR Forsyning A/S med at analysere kapaciteten i de vandløb, som modtager regnvand fra den nye bydel Køge Nord. Med en hydrauliske model af både afløbssystemet og vandløbet kan konsekvenserne af udledningerne vurderes, og der regnes på løsningsmuligheder for fremtidlige udledninger fra Køge Nord, så de kan vælge den mest hensigtsmæssige og økonomisk fordelagtige måde at håndtere regnvandet på.

Nyt Skrift fra Spildevandskomitéen (31)

Krüger har deltaget i arbejdsgruppen om Skrift 31 under Spildevandskomiteens Regnudvalg med tre medarbejdere. Skal du som kommune eller forsyning i gang med at implementere klimatilpasningsplaner, eller har I allerede besluttet helt konkrete projekter, så kan vi tilpasse indsatsen, og sikre at jeres investeringer gør mest mulig for at reducere skaderne fra oversvømmelser og bidrage positivt til bymiljøet.

Dokumenterede afløbsmodeller med FLORA

Silkeborg Spildevand har valgt vores dokumentationsværktøj (Flora) til afløbssystemet. FLORA tilbyder er et redskab, der løbende styrker håndteringen af hydrauliske modeller og dermed letter forsyningens arbejde med planlægning og analyse af afløbssystemerne. Silkeborg Spildevand tilvalgte FLORA for at få et større kendskab og overblik over de hydrauliske modeller, de har i eget hus samt modeller fra rådgivere. 

Klimasikring af Prins Henriks Skolen på Frederiksberg

Da eleverne på Prins Henriks Skolen på Frederiksberg gik på sommerferie i 2017, gik kapløbet i gang med at få klimasikret skolen, inden eleverne vendte tilbage til skolen. Opgaven gik ud på at etablere forsinkelsesbassiner under skolegården for at minimere risikoen for oversvømmelse. Og det lykkedes - endda før tid. 

Læs mere om projektering af afløbstekniske anlæg

Tønder Forsyning bruger SURFF i indsatsen mod overløb

For at sikre sig mod de voksende klimaudfordringer har Tønder Forsyning og Tønder Kommune i fællesskab købt og idriftsat vores online-varslingssystem SURFF. Driftspersonalet i forsyningsselskabet kan nu online følge med i SURFFs varslingsmodel via en hjemmeside, der informerer om denaktuelle vandstandssituation. Varslingerne fra SURFF foregår også automatisk via email og SMS til de ansvarshavende.

Kontakt
Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]

Rune Christensen
Afdelingschef
M: 6040 4101
E: [email protected]

Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 52 13 04 06
E: [email protected]
Vi vælter hegnet!
Vi tilbyder at tage en dialog om samspillet mellem afløb og renseanlæg med udgangspunkt i data fra jeres system. Det er en times gratis gennemgang af jeres data og udfordringer, hvorefter vi vil komme med konkrete forslag.