4 skridt mod en grøn omstilling på renseanlæg

- men hvilke skridt er de bedste? Vi hjælper jer med at afdække de 4 skridt, der dels reducerer lattergas og metangas, dels skruer op for grøn energi på anlæggene og bringer dem tættere på at blive CO2 neutrale.

Med udsigten til krav til reduktion af emissioner og stigende energipriser har det ikke været mere aktuelt at geare renseanlæg til den grønne omstilling. 

Hvor langt er din forsyning i den grønne omstilling?

 

Lige nu står renseanlæggene overfor flere udfordringer: 

  • Høje energipriser
  • Nye krav til både metan- og lattergasemissioner
  • Krav om energineutralitet og klimaneutralitet

Det gælder om at finde de håndtag, der kan drejes på som forsyning i den grønne omstilling. 
 

De fire vigtigste skridt lige nu: 


Hvilke skridt kan en forsyning tage for den grønne omstilling?

I et partnerskab finder vi frem til de tiltag, som er relevante for jer. Gennem workshops sporer vi os ind på det, der giver mest værdi i den enkelte forsyning. Sammen laver vi et mulighedskatalog, så I får et overblik over hvilke håndtag, I kan skrue på. På en workshop kommer vi alle med ideer til løsninger, som vi skriver på en liste og prioriterer ud fra, hvad der er vigtigst for jer. Planen er dynamisk, så man kan udvide, tilpasse eller revidere, hvis det bliver nødvendigt. 

I kender jeres anlæg bedst, og sammen kan vi finde bedste løsninger. Måske er kun nogle af skridtene relevante for jer.

Der er ikke er nogen "one size fits all", da ingen renseanlæg har præcis samme emissioner eller udfordringer.

Gevinsterne

  • Få styr på metanemissionen - mål og lav plan for reduktion
  • Få styr på lattergasemissionen - mål og lav plan for reduktion
  • Spar el og varme - og udfas naturgas
  • Lav et CO2-regnskab - baseline og plan for fremtiden

Flyv en tur i helikopterne og find de store potentialer

Spildevand, slam og biogas er værdifulde ressourcer, som kan skabe stor nytte i andre sektorer fx. biobrændsler, Power2X, fosfor, varme mv. Renseanlæggene er derfor en vigtig brik i en mere grøn og bæredygtig fremtid, hvor synergien mellem sektorer udnyttes. 

5. skridt kan derfor være at få lavet en klima- og ressourcestrategi - ligesom Vejen Forsyning, Nyborg Forsyning, Bornholms Energi & Forsyningsselskab og Langelands Forsyning har gjort. 

Kontakt
Markedschef, klima og energi
E: [email protected]
M: 30 66 45 95
Renseanlæg -
Vi har lavet en ny ressourcestrategi for Bornholms Energi & Forsyningsselskab (BEOF). Den skal give overblik over selskabets og omverdenens ressourcer. Og så skal den sætte en retning for at udnytte dem bedst muligt – gerne i synergi med andre aktører. Det har Teknik & Miljø skrevet en artikel om.